Aktywny Samorząd 2019 - nowe zasady i formularze

Na stronie internetowej Państwowego Fuduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pojawiła się niedawno informacja o aktualizacji zasad i formularzy programu Aktywny Samorząd 2019. O programie pisaliśmy nie tak dawno w przeglądzie form wsparcia, jakie oferuje Fudusz (Tyfloświat 4/2018). W kolejnym numerze czasopisma zamieścimy szczegółowe informacje dotyczącze wprowadzanych zmian.

Przypominamy, że Aktywny Samorząd jest programem celowym PFRON, w ramach którego można skorzystać m.in. z dofinansowania zakupu sprzętu i oprogramowania komputerowego i specjalistycznego oraz dofinansowania nauki na poziomie wyższym .

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Gminy Miejskiej Kraków