?Teatr bez barier? - pomysł nagrodzony w pierwszej edycji programu Akademia Orange

Celem programu Akademia Orange jest promocja nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży poprzez wspieranie nowatorskich działań organizacji pozarządowych, placówek oświatowych i instytucji kultury (teatry, galerie, muzea, biblioteki, etc.). Tematem przewodnim pierwszej edycji jest nowoczesna edukacja kulturalna, ponieważ Fundacja Orange wierzy, że kultura łączy ludzi, rozwija kreatywność, poszerza horyzonty oraz uczy otwartości na innych. Projekty nagrodzone w I edycji odzwierciedlają te idee ? integrują dzieci niepełnosprawne z ich zdrowymi rówieśnikami poprzez wspólne zajęcia teatralne, zachęcają wnuki do twórczego spędzania czasu z dziadkami i poznawania z ich wsparciem dziedzictwa kulturowego czy też pokazują, że nowe media mogą pomóc w przełamywaniu barier społecznych.

Do I edycji programu zgłoszono 621 projektów. Oceniała je Kapituła Akademii Orange, w której pracach brały udział uznane autorytety świata edukacji, nowych technologii, kultury i mediów: prof. dr hab. Barbara Fatyga ? antropolog kultury, prof. dr hab. Kazimierz Zbigniew Kwieciński ? socjolog edukacji młodzieży, Jacek Michałowski ? psycholog, Edwin Bendyk ? dziennikarz, specjalista od nowych technologii, dr Aleksander Tarkowski ? socjolog, koordynator projektu Creative Commons Polska.

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku w partnerstwie z Fundacją Audiodeskrypcja rozpoczynają realizację projektu "Teatr bez barier". Projekt został dofinansowany w ramach programu Akademia Orange i będzie realizowany od lutego do kwietnia 2010 roku.

Bezpośrednimi adresatami projektu są dzieci niewidome i słabowidzące z terenu powiatu białostockiego. Celem głównym projektu jest wyeliminowanie barier, które utrudniają dzieciom niewidomym i słabowidzącym dostęp do placówek edukacyjno-kulturalnych oferujących zajęcia teatralne. Obecnie dzieci z niepełnosprawnością wzroku mają utrudniony lub zupełnie niemożliwy dostęp do spektakli i zajęć teatralnych. Cel główny ma być osiągnięty między innymi poprzez uczestnictwo pracowników placówek edukacyjno-kulturalnych realizujących działania teatralne, w wykładzie na temat audiodeskrypcji, spektaklu teatralnym z audiodeskrypcją oraz w warsztatach teatralnych z udziałem dzieci z niepełnosprawnością wzroku. Podczas wykładu Pracownicy tych placówek zostaną zapoznani z tematem praktycznego wykorzystania audiodeskrypcji, dzięki której osoby niewidome i słabowidzące uzyskują dostęp do treści wizualnych między innymi utworów scenicznych. Prezentacja spektaklu z audiodeskrypcją ma ukazać po pierwsze, iż udostępnianie teatru dzieciom z niepełnosprawnością wzroku jest możliwe a po drugie ma rozbudzić świadomość, iż dzieci niewidome i słabowidzące mogą na równi z pełnosprawnymi rówieśnikami uczestniczyć w wydarzeniach widowiskowych.

Dzieci z niepełnosprawnością wzroku uzyskają szansę uczestnictwa w dostępnych - przyjaznych im zajęciach teatralnych, w których będą brały udział wraz z dziećmi widzącymi. Poprzez wspólne działania teatralne i warsztatowe takie jak praca głosem, animacja lalką lub przedmiotem, tworzenie maski teatralnej lub lalki, dzieci będą mogły poznać kulisy pracy w teatrze.

Wszystkie działania podejmowane w ramach projektu mają przyczynić się przede wszystkim do podniesienia zakresu wiedzy w dziedzinie pracy scenicznej z dzieckiem niewidomym lub słabowidzącym, a w efekcie końcowym umożliwić pracownikom placówek edukacyjno-kulturalnych realizację zajęć scenicznych z udziałem dzieci z problemami wzroku.

Wykład i spektakl odbędzie się 9 kwietnia, zaś warsztaty teatralne 10 i 11 kwietnia 2010r.

W czasie realizacji projektu powstaną materiały dydaktyczne, które po jego zakończeniu zostaną udostępnione on-line w formie gotowych scenariuszy warsztatów teatralnych z udziałem dzieci niewidomych oraz prezentacji multimedialnej z zakresu tworzenia i zastosowania audiodeskrypcji do spektakli teatralnych.

Zarówno materiały dydaktyczne, prezentacja multimedialna oraz nagranie ze spektaklu teatralnego z audiodeskrypcją, zostaną bezpłatnie udostępnione na stronach internetowych realizatorów projektu: www.woak.bialystok.pl oraz www.audiodeskrypcja.org.pl

Będą one mogły służyć jako cenny rodzaj motywacji dla innych placówek do podjęcia podobnej inicjatywy.

Wszelkich dodatkowych informacji na temat projektu udzielają:

Małgorzata Sienkiewicz - Koordynator Projektu z Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury, tel. kom. 507 456 613

Barbara Szymańska z Fundacji Audiodeskrypcja, tel. kom. 500 093 090

Możliwe jest też zadawanie pytań drogą elektroniczną. Wszelkie maile dotyczące projektu "Teatr bez barier" prosimy przesyłać na adres: projekt@audiodeskrypcja.org.pl

Źródło: Fundacja Audiodeskrypcja

Kraków: Możliwość bezpłatnej adaptacji książek do potrzeb osób z dysfunkcjami wzroku - nasza Tyfloteka już działa!

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zaprasza do korzystania z adaptacji książek i czasopism do potrzeb osób z dysfunkcjami wzroku.

Jesteś niewidomym lub słabowidzącym uczniem lub studentem i potrzebujesz szybko skorzystać z tekstu drukowanego, podręcznika lub skryptu? Nie uczysz się już, ale chcesz przeczytać książkę, ale nigdzie nie ma jej w wersji dostępnej dla Ciebie?

Zapraszamy więc do nas - przynieś tę książkę, przygotujemy dla Ciebie jej formę elektroniczną w pliku tekstowym. Będziesz mógł wykorzystać go w swoim urządzeniu wyposażonym w syntezator mowy lub po prostu w domowym komputerze.

Książki przyjmujemy do adaptacji od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 16:00 przy ul. Wybickiego 3a w Krakowie, a adaptacja jest oczywiście całkowicie bezpłatna i będzie odbywać się w kolejności zgłoszeń. Warunkiem jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności ze wskazaniem na wzrok.

Jeśli potrzebujesz, możemy odebrać Cię z przystanku MPK przy ul. Bratysławskiej w Krakowie.

Prosimy o przekazanie informacji nt działalności naszej Tyfloteki Waszym niewidomym lub słabowidzącym przyjaciołom, którzy mogą nie mieć dostępu do Internetu.

Tyfloteka jest realizowana w ramach placówki wsparcia i rozwoju osobistego osób niepełnosprawnych, współfinansowanej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Fundacji przy ul. Wybickiego 3a w Krakowie pod numerem telefonu 012 629 85 14 (prosić Karolinę, kom. 663883337) lub emailem szkolenia@firr.org.pl.

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, ul. Wybickiego 3a, 31-261 Kraków, tel.: (012) 629 85 14, faks: (012) 629 85 15, http://www.firr.org.pl

Kraków: Konsultacje dla osób z dysfunkcja wzroku z zakresu prawa związanego z niepełnosprawnością, uprawnień, usług i sprzętu

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego w Krakowie zaprasza osoby z dysfunkcją wzroku do korzystania z bezpłatnych porad z zakresu prawa związanego z niepełnosprawnością, przysługujących uprawnień, dostępnych usług i sprzętu rehabilitacyjnego, jak również kwestii związanych z podejmowaniem pracy. Pracodawca chciałby Cię zatrudnić, ale nie wie jak się za to zabrać? A może nie wie, w jaki sposób rozlicza się dofinansowania? Nie wiesz, jak wypełnić wniosek?

Zgłoś się do naszego biura przy ul. Wybickiego 3a w Krakowie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 16:00 - pomożemy Ci. Warunkiem jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności ze wskazaniem na wzrok.

Prosimy o przekazanie informacji nt możliwości nauki Waszym niewidomym lub słabowidzącym przyjaciołom, którzy mogą nie mieć dostępu do Internetu.

Wsparcie jest realizowane w ramach placówki wsparcia i rozwoju osobistego osób niepełnosprawnych, współfinansowanej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, ul. Wybickiego 3a, 31-261 Kraków, tel.: (012) 629 85 14, faks: (012) 629 85 15, http://www.firr.org.pl

Kraków: Nauka czynności życia codziennego i doskonalenie umiejętności orientacji przestrzennej dla osób z dysfunkcją wzroku

Z przyjemnością informujmy, że Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego rozpoczęła zajęcia nauki czynności życia codziennego oraz doskonalenia orientacji przestrzennej dla osób z dysfunkcjami wzroku.

Straciłeś wzrok, coraz słabiej widzisz, a może masz znajomych w takiej sytuacji? Wiele czynności, związanych z codziennym życiem stało się nagle niemożliwe do wykonania lub jest coraz trudniejsze? Tak proste dotychczas czynności jak przygotowanie posiłku, zrobienie herbaty, wyprasowanie ubrania, sprzątanie stały się trudne? Masz inne, konkretne, codzienne problemy wynikające z utraty wzroku? Wszystkiego można się nauczyć, nie

trzeba wymyślać własnych sposobów na pokonanie tych problemów - one już istnieją. Zapraszamy na zajęcia, które Cię ich nauczą. Odbywają się one w siedzibie Fundacji przy ul. Wybickiego 3a w Krakowie.

Również, jeśli musisz opanować nową trasę poruszania się po mieście, możemy Ci pomóc. Otrzymasz instruktora, który ją z Tobą przećwiczy, abyś mógł być samodzielny.

Zajęcia czynności życia codziennego odbywają się w czwartki i piątki w godzinach 10:00 - 15:00 przy ul. Wybickiego 3a w Krakowie i są oczywiście całkowicie bezpłatne. Warunkiem jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności ze wskazaniem na wzrok.

Jeśli potrzebujesz, możemy odebrać Cię z przystanku MPK przy ul. Bratysławskiej w Krakowie.

Zapisy na zajęcia przyjmują i informacji udzielają:

czynności życia codziennego - Justyna, nr telefonu 663883342,

doskonalenie orientacji przestrzennej - Karolina, nr telefonu 663883337.

Prosimy o przekazanie informacji nt możliwości nauki Waszym niewidomym lub słabowidzącym przyjaciołom, którzy mogą nie mieć dostępu do Internetu.

Wsparcie jest realizowane w ramach placówki wsparcia i rozwoju osobistego osób niepełnosprawnych, współfinansowanej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, ul. Wybickiego 3a, 31-261 Kraków, tel.: (012) 629 85 14, faks: (012) 629 85 15, http://www.firr.org.pl

Konkurs wiosenny

Serdecznie zapraszamy wszystkich czytelników do udziału w konkursie wiosennym, organizowanym przez portal Tyfloświat.

Na opowiedzi czekamy od 20 marca do 7 kwietnia br. Prosimy o ich nadsyłanie na adres konkurswiosenny@tyfloswiat.pl.

Do wygrania atrakcyjne i cenne nagrody:

? Pięć kompletów gadżetów firmy Olympus,

? Dziesięć audiobooków Petera Heppa ?Świat w moich dłoniach. Życie bez słuchu i wzroku?, wyd. Credo,

? Program Speak II,

? Trzy lupy powiększające z podświetleniem,

? Dziesięć przewodników brajlowskich M. Kornetka, M. Kalbarczyk ?Mazowsze to nie tylko Warszawa. Przewodnik po atrakcjach turystycznych Mazowsza dla niewidomych?, wyd. Szansa,

? Dziesięć egzemplarzy czarnodrukowych, jedno wydanie w brajlu oraz trzy płyty z wersją w formacie DAISY książki M. Kalbarczyk, M. Jurczykowska ?Dotrzeć do celu. Czy niewidomy może zostać prezydentem??, wyd. Szansa.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu przed nadesłaniem odpowiedzi. Wysłanie maila z odpowiedziami jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu, znajdującego się poniżej.

KONKURS WIOSENNY

1. Co oznacza skrót MS SAPI?

a. Microsoft Soft Agenda Programming Interface,

b. Microsoft Symbol Application Programming Interface,

c. Microsoft Select Application Programming Interface,

d. Microsoft Speech Application Programming interface.

2. Co oznacza skrót JAWS?

a. Job Access with Software,

b. Job Access With Scientists,

c. Job Access With Speech,

d. Job Access With Skype.

3. Z jakim mobilnym screenreaderem współpracuje głos Jan, a z jakim Agata?

a. Jan z Talks, Agata z Mobile Speak,

b. Jan Z Mobile Speak, Agata z żadnym,

c. Takie syntezatory nie istnieją,

d. Jan z Mobile Speak, Agata z Talks.

4. Który z wymienionych programów jest nie tylko screenreaderem, ale również powiększającym obraz?

a. Jaws,

b. Hal,

c. ZoomText,

d. Window-Eyes.

5. Jak nazywa się screenreader wbudowany w system MacOS?

a. VoiceOver,

b. VoiceControl,

c. MacSpeak,

d. VoiceGuide.

6. Ile, wg obecnego kursu Euro, kosztuje syntezator mowy Espeak?

a. 10 Euro,

b. 1000 Euro,

c. 285 Euro,

d. Nic, ponieważ jest to program na licencji opensource.

7. Dzięki jakiemu rozwiązaniu zaimplementowanemu w programie Jaws możliwa jest np. koleżeńska pomoc na odległość?

a. Jaws Tandem,

b. DirectSolo,

c. Jaws Peleton,

d. Tele Jaws.

8. Czy sprzętowy syntezator SMP współpracuje oficjalnie z innymi niż Window-Eyes screenreaderami dla Windows?

a. Nie, współpracuje tylko z Window-Eyes,

b. Współpracuje ze wszystkimi screenreaderami,

c. Współpracuje z Halem i Window-Eyes,

d. Współpracuje z NVDA.

9. Które z wymienionych sposobów służą do połączenia monitora brajlowskiego z komputerem?

a. SCSI, IDE,

b. PS2, Firewire,

c. Port USB, BlueTooth,

d. RJ 45, RJ11.

10. W jakich językach może przemówić, kupiony w Polsce, syntezator mowy Loquendo, dostępny na komputery PC?

a. Polskim, angielskim, francuskim,

b. Polskim, angielskim, niemieckim,

c. Polskim niemieckim, francuskim,

d. Polskim, angielskim i rosyjskim.

11. Który z dostępnych w Polsce screenreaderów wspiera wyświetlanie w brajlu polskich skrótów I stopnia?

a. Window-Eyes,

b. Hal,

c. Jaws 10,

d. Jaws 9.

12. Jak nazywa się nowe, dostarczane wraz z udźwiękowionymi dyktafonami firmy Olympus, oprogramowanie do konfiguracji dyktafonów, subskrypcji podcastów itp.?

a. Olympus Sonority,

b. Olympus Update,

c. Olympus Tune,

d. Olympus Advanced Media Composer.

13. DAISY to międzynarodowy standard książek dla osób z problemami z czytaniem. W największym stopniu korzystają z niego osoby niewidome i słabowidzące. W jakim kraju opracowano pierwszą wersję tego standardu?

a. Szwecja,

b. Wielka Brytania,

c. Francja,

d. Stany Zjednoczone.

14. System operacyjny Linux od kilku lat zawiera w sobie programy do odczytu ekranu. Jednak tylko jeden jest wkompilowany w jądro i obsługuje konsolę tekstową jeszcze przed zalogowaniem. Jak brzmi jego nazwa?

a. Speakup,

b. Orca,

c. YASR,

d. Gnopernicus.

15. Organizacja standaryzacyjna World Wide Web Consortium tworzy dokumenty techniczne związane z technologiami stosowanymi w Internecie. Jednym z takich dokumentów jest Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), który opisuje sposób przygotowywania treści w Internecie dla osób niepełnosprawnych. W którym roku zaprezentowano pierwszą wersję tego dokumentu?

a. 1989,

b. 1994,

c. 1999,

d. 2004.

16. Programy OCR służą do przetwarzania zeskanowanych obrazów drukowanych dokumentów do postaci edytowalnych plików tekstowych. Jaką nazwę nosił pierwszy tego rodzaju program rozpoznający język polski dostępny dla systemu DOS?

a. Recognita,

b. ReadIRIS,

c. FineReader,

d. OmniPage.

17. Jednym z pierwszych urządzeń zaprojektowanych specjalnie dla osób niewidomych, jakie dotarły do Polski był Optacon. Jakie było przeznaczenie tego urządzenia?

a. Odczyt tekstów drukowanych,

b. Rozpoznawanie kolorów,

c. Mierzenie temperatury i ciśnienia atmosferycznego,

d. Określanie kierunków świata.

18. Firma Microsoft od wielu lat implementuje elementy dostępności swoich systemów, dzięki czemu mogą one łatwiej współpracować z programami do odczytu ekranu. Jak nazywa się biblioteka będąca elementem pośredniczącym pomiędzy systemem operacyjnym a screenreaderem?

a. Microsoft Active Accessibility,

b. Synthesizer Application Programming Interface,

c. Microsoft Net Framework Access-Bridge,

d. Żadne z powyższych.

19. Ile obcojęzycznych głosów dostępnych jest w ofercie firmy Ivo Software?

a. Pięć - cztery angielskojęzyczne (w tym dwa amerykańskie) i jeden rumuńskojęzyczny,

b. Trzy - dwa angielskojęzyczne, jeden rumuńskojęzyczny,

c. Cztery angielskojęzyczne,

d. Sześć - dwa angielskojęzyczne, dwa niemieckojęzyczne, dwa francuskojęzyczne.

REGULAMIN KONKURSU WIOSENNEGO PORTALU WWW.TYFLOSWIAT.PL

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) jest regulaminem e-mailowego konkursu pt. ?TYFLOŚWIAT ? KONKURS WIOSENNY? (zwanego dalej "KONKURS").

2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego z siedzibą w 31-261 Kraków, ul. Wybickiego 3a, zwany dalej ?Fundacją?.

3. Fundacja jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

4. Konkurs będzie zorganizowany (rozgrywany) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

5. Czas trwania Konkursu zostaje określony: od godziny 00:00 20.03.2010 do godziny 24:00 07.04.2010

§2 Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z zastrzeżeniem §2 pkt. 2.

2. Uczestnikami Konkursu, o którym mowa w §2 pkt. 1 nie mogą być pracownicy i współpracownicy Fundacji lub członkowie najbliższej rodziny tych pracowników/współpracowników (wstępni i zstępni w linii prostej bez ograniczeń, a w linii bocznej do drugiego stopnia oraz powinowaci (w linii bocznej do drugiego stopnia).

3. Fundacja ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć tego uczestnika z udziału w konkursie, (jak również odmówić mu przyznania nagrody), w stosunku, do którego powzięła podejrzenie o działania sprzeczne z Regulaminem.

§3 Przystąpienie do Konkursu

1. Przystąpienie do Konkursu następuje przez wysłanie w okresie trwania konkursu e-maila na adres konkurswiosenny@tyfloswiat.pl o treści wskazanej w § 4 ust. 2, 3, 4 Regulaminu.

2. Przez wysłanie emaila na adres wskazany w punkcie poprzednim, uczestnik akceptuje treść Regulaminu i zobowiązuje się stosować warunki i zasady określone w Regulaminie dla przeprowadzanego Konkursu.

§4 Zasady Konkursu

1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu, chyba, że wprost z Regulaminu wynika odesłanie do innych dokumentów lub źródeł informacji zawierających opis określonych elementów Konkursu.

2. Konkurs polega na przesłaniu drogą mailową prawidłowych odpowiedzi na wyszczególnione w ogłoszeniu o konkursie pytania.

3. Zgłoszeniem jest prawidłowo wysłany e-mail z poprawnymi odpowiedziami, który dotrze na w/w skrzynkę e-mailową od godziny 0:00:01 dn. 20.03.2010 do 24:00:00 dn. 07.04.2010r. Jeden uczestnik w trakcie trwania konkursu może wygrać tylko raz. Nagrody, będą przyznawane wg założeń określonych w punkcie 8 tego paragrafu.

4. Za prawidłowo wysłany e-mail uważa się list elektroniczny spełniający łącznie warunki:

a. wysłany jedynie na adres konkurswiosenny@tyfloswiat.pl w terminie wyszczególnionym w § 4 ust. 3,

b. zawierający prawidłowe odpowiedzi na wszystkie pytania konkursowe, przy czym odpowiedź może składać się z numeru pytania oraz litery przypadającej na właściwą odpowiedź, bądź numeru pytania oraz właściwej odpowiedzi.

5. Nagrody :

a. komplet gadżetów firmy Olympus ? 5 szt.,

b. audiobook Peter Hepp ?Świat w moich dłoniach. Życie bez słuchu i wzroku?, wyd. Credo ? 10 szt.,

c. program Speak II ? 1 szt.,

d. lupy powiększającej z podświetleniem ? 3 szt.,

e. przewodnik brajlowski M. Kornetka, M. Kalbarczyk ?Mazowsze to nie tylko Warszawa. Przewodnik po atrakcjach turystycznych Mazowsza dla niewidomych?, wyd. Szansa ? 10 szt.

f. M. Kalbarczyk, M. Jurczykowska ?Dotrzeć do celu. Czy niewidomy może zostać prezydentem??, wyd. Szansa ? wydanie brajlowskie 1szt., wydanie DAISY ? 3 szt., czarnodruk ? 10 szt.

6. Zwycięzca zostanie poproszony drogą e-mailową o przesłanie swoich danych osobowych na podany w e-mailu adres.

7. Czas na potwierdzenie danych osobowych drogą e-mailową wynosi 72 godziny od momentu otrzymania potwierdzenia o wygranej nagrodzie.

8. W zamian za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.

9. Spośród osób, które wyślą e-mail z prawidłowymi odpowiedziami, zostaną wyłonieni laureaci konkursu, przy czym decydować będzie kolejność nadsyłania zgłoszeń. Nagrody będą dystrybuowane według poniższych założeń:

a. Osoby, które nadesłały poprawne odpowiedzi na pytania, będą mogły, zgodnie z kolejnością zgłoszeń, po potwierdzeniu danych osobowych, wybrać nagrodę z puli nagród dostępnych w konkursie.

b. Organizator zastrzega, iż w przypadku wcześniejszego wyboru danej nagrody przez uczestnika, który jako pierwszy przesłał e-mail z prawidłowymi odpowiedziami, nie ma możliwości otrzymania tej nagrody przez innego uczestnika, chyba że pozwala na to liczba nagród lub pierwszy uczestnik zrezygnuje z udziału w konkursie lub z wybranej nagrody.

10. Nagrody zostaną wysłane do laureatów pocztą lub firmą kurierską do miesiąca od dnia zakończenia konkursu.

§5 Reklamacje

1. Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Fundację wyłącznie w formie pisemnej, na adres siedziby Fundacji w terminie 7 dni od daty opublikowania wyników konkursu.

2. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, datę i adres e-mail, z którego wysłano zgłoszenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Reklamacyjne w składzie:

Przewodniczący: Michał Kasperczak

Zastępca Przewodniczącego: Michał Dziwisz

Sekretarz: Bożena Rozmus

4. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data doręczenia do Fundacji.

5. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6. Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.

7. Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Treść Regulaminu będzie dostępna na stronie www.tyfloswiat.pl oraz w siedzibie Organizatora przez okres od 20.03.2010 ? 31.04.2010.

2. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.

3. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za działalność podmiotów świadczących usługi pocztowe lub telekomunikacyjne, w tym zapewniające dostęp do sieci Internet.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego.

NAGRODY W KONKURSIE UFUNDOWALI

Firma Altix - logo Fundacja i Wydawnictwo Credo - logo Olympus - logoFundacja Unia Pomocy SZANSA

Kraków: Świetlica dla osób niewidomych i słabowidzących już otwarta!

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zaprasza wszystkich chętnych do korzystania z fundacyjnej świetlicy, mieszczącej się przy ul. Wybickiego 3a w Krakowie.

Masz trochę czasu, chciałbyś skorzystać z Internetu, komputerów, skanerów, przygotować się do zajęć w szkole lub na studiach, poczytać, lub po prostu napić się gorącej kawy, herbaty lub zjeść drożdżówkę - zapraszamy!

Jeśli potrzebujesz, możemy odebrać Cię z przystanku MPK przy ul. Bratysławskiej w Krakowie, zapewniamy pomoc asystentów w świetlicy.

Świetlica otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 16:00 i mieści się przy ul. Wybickiego 3a w Krakowie, a korzystanie z niej jest oczywiście całkowicie bezpłatne. Wystarczy po prostu przyjść. Warunkiem jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności ze wskazaniem na wzrok.

Prosimy o przekazanie informacji nt działałności świetlicy Waszym niewidomym lub słabowidzącym przyjaciołom, którzy mogą nie mieć dostępu do Internetu.

Świetlica jest realizowana w ramach placówki wsparcia i rozwoju osobistego osób niepełnosprawnych, współfinansowanej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Fundacji przy ul. Wybickiego 3a w Krakowie pod numerem telefonu 012 629 85 14 (prosić Karolinę, kom. 663883337) lub emailem szkolenia@firr.org.pl.

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, ul. Wybickiego 3a, 31-261 Kraków, tel.: (012) 629 85 14, faks: (012) 629 85 15, http://www.firr.org.pl

Nowa wersja 3.1 firmware Victor Reader Stream

Firma HumanWare wydała kolejną aktualizację oprogramowania odtwarzacza książek Victor Reader Stream.
Polscy użytkownicy zauważą, że poprawione zostało tłumaczenie, a do udźwiękowienia użyto głosu profesjonalnego lektora.
Ponadto pojawiły się:

? wielopoziomowa półka z książkami dla publikacji DAISY,

? procentowy wskaźnik przeczytania - teraz dostępny także dla folderów "książki mówione" oraz "audible",

? możliwość szybkiego kopiowania książek mówionych z podłączonego pendrive'a (USB) na kartę pamięci (klawisz "3"),

? obsługa brajlowskiego formatu elektronicznego BRA stosowanego w Hiszpanii,

? pomniejsze udoskonalenia i zmiany w sposobie nawigacji.

Aktualizację można pobrać ze stron producenta

Źródło: HumanWare, Sixdots.pl

Olympus zapowiada nowe dyktafony z TTS i DAISY

Olympus zapowiada pojawienie się nowych dyktafonów z udźwiękowieniem, większym wyświetlaczem, sterowaniem głosowym oraz obsługą DAISY i TTS.

W czerwcu na rynku pojawić się mają dwa nowe modele dyktafonów firmy Olympus. Będą to: DM-4 z 8 GB pamięci wewnętrznej oraz DM-2 z 4 GB. Mają być wyposażone w przewodnik głosowy, większy wyświetlacz 2,2 calowy, mikrofony stereofoniczne, a DM-4 ma mieć wbudowany TTS i obsługiwać DAISY.
Urządzenia będą zasilane wbudowanym akumulatorem litowo-jonowym i ładowane będą mogły być albo przy pomocy dołączonej ładowarki, albo portu USB komputera. Czas pracy wynosić ma ponad 20 godzin.

Pamięć rozszerzyć będzie można kartami Micro SD  do 16 GB.

Urządzenia nagrywać będą w MP3, WMA i WAV.

Olympus DM-4 ponadto będzie umożliwiał indeksowanie zawartości za pomocą obrazków oraz wykorzystywał wbudowaną syntezę do informowanie o nazwach pliku, dacie, czasie itp oraz do sterowania dyktafonem za pomocą poleceń głosowych. Prócz tego syntezator będzie mógł odczytywać pliki tekstowe w formacie TXT.
Niestety nic nie wiadomo, czy TTS będzie dostępny w polskojęzycznej wersji.

Nic jeszcze nie wiemy o szczegółach obsługi DAISY.

Dyktafony będą dostępne w kolorach czarnym (DM-4) i srebrnym (DM-2). Oprócz samego urządzenia zestaw będzie zawierał: akumulator litowo-jonowy, ładowarkę, słuchawki stereo, kabel USB, kabel do konwersji (DM-4), futerał, pasek, oprogramowanie Olympus Sonority, instrukcje obsługi oraz gwarancję.

Ceny obu modeli w Stanach Zjednoczonych wyniosą odpowiednio: 299 USD (DM-4) i 249 USD (DM-2).

Źródło: Olympus

Syntezator mowy IVONA w modelu SAAS dla urządzeń mobilnych

Firma IVO Software podczas Mobile World Congres, odbywającego się w Barcelonie, prezentuje syntezator mowy IVONA w przełomowym modelu usługowym Software as a Service (SaaS). Od teraz wszystkie aplikacje i usługi działające w urządzeniach mobilnych mogą mówić ludzkim głosem i być jeszcze bardziej funkcjonalne i dostępne, bez potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania.

Z udźwiękowienia można korzystać na wszystkich platformach mobilnych (iPhone, Android, BlackBerry, Windows Mobile, Symbian i innych).

Twórcy mobilnych rozwiązań, dzięki usłudze IVONA TTS SaaS, mogą błyskawicznie zwiększyć atrakcyjność i użyteczność dowolnych aplikacji na urządzeniach z dostępem do sieci. W usłudze IVONA TTS SaaS proces syntezy mowy odbywa się na serwerach internetowych, a nie jak dotychczas we wnętrzu urządzenia. Dlatego udźwiękowienie można wprowadzić błyskawicznie i bez zbędnych kosztów, a aplikacje mówią z najwyższą jakością, wielokrotnie nagradzanego, syntezatora mowy IVONA. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie www.ivona.com/saas.

Syntezator mowy IVONA jest dostępny również w postaci bibliotek do wbudowania w aplikacjach i dowolnych urządzeniach.

Widać, że Ivo Software podąża za najnowszymi światowymi trendami. Podobny model syntezowania w mobilnych urządzeniach z IPhone OS, Symbianem, Windows Mobile i Androidem, zaproponowała niemal w tym samym czasie Acapela. (przyp. red.)

Źródło: Ivo Software

 

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Gminy Miejskiej Kraków