Dofinansowanie kosztów nauki uczniów niepełnosprawnych z terenów wiejskich i wiejsko-miejskich - Program "UCZEŃ NA WSI"

Uczeń na wsi

Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego w ramach pilotażowego programu ?UCZEŃ NA WSI"

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że do dnia 30 września 2009 r. trwa nabór Wniosków o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego w ramach pilotażowego programu ?UCZEŃ NA WSI - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie?.

Wniosek o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego należy składać w Gminie właściwej terytorialnie dla miejsca zamieszkania ucznia niepełnosprawnego.

Szczegółowe informacje na temat programu można odnaleźć tutaj.

Źródło: PFRON

 

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Gminy Miejskiej Kraków