Komputer dla Homera - wzory wniosków już dostępne

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych opublikował szczegółowe procedury oraz wzory dokumentów, które należy złożyć, by ubiegać się o dofinansowanie zakupu sprzętu i oprogramowania komputerowego w ramach programu celowego Komputer dla Homera 2010. Przypominamy, że w tym roku kalendarzowym odbędzie się jedynie nabór wniosków.

Dokumenty dostępne są na stronie PFRON, dotyczącej programu.

 

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Gminy Miejskiej Kraków