Maki, iPody etc.

Wszystko o produktach firmy Apple

Jabłko_fot. Fran GC

 

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Gminy Miejskiej Kraków