Logo Tyfloświat

Aktualności

Tyflotechniczna Platforma Medialna to centrum informacji o technologiach wspomagających, szkoleniach, wydarzeniach etc. skierowanych do osób z dysfunkcją wzroku.

W skład Tyflotechnicznej Platformy Medialnej wchodzą:

Projekt “Tyflotechniczna Platforma Medialna” współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wydawcy

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego jest organizacją pożytku publicznego działającą od 2003 r., z siedzibą w Krakowie i filią w Warszawie. Naszą misją jest zapewnienie równych praw i podmiotowości osobom niepełnosprawnym w Polsce. Dążymy do tego, aby ich życie było samodzielne i niezależne od zewnętrznej pomocy. Zapewniamy wsparcie, w szczególności osobom niewidomym i słabowidzącym, w postaci kursów, szkoleń, porad prawnych i spotkań indywidualnych. Dbamy o poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce w każdej dziedzinie życia.

Monitorujemy stanowione prawo pod kątem niedyskryminacji osób niepełnosprawnych. Czynnie uczestniczymy w pracach sejmowych Komisji dotyczących projektów ustaw obejmujących swym zasięgiem osoby niepełnosprawne. Zgłaszamy własne propozycję zmian i służymy eksperckimi opiniami. Jesteśmy autorami pomysłu wprowadzenia specjalnych nakładek do głosowania dla osób niewidomych i słabowidzących.

Działamy w obszarze zwiększania dostępności uczelni wyższych. Co roku organizujemy konferencję ,,Pełno(s)prawny student”, na którą przybywają goście z całej Polski i zagranicy. Oferujemy szkolenia dla uczelni wyższych, restauracji i hoteli, w których przekazujemy wiedzę na temat profesjonalnej obsługi i podejścia do niepełnosprawnego klienta.

Wspieramy samorządy wszystkich szczebli w realizacji zadań związanych z osobami niepełnosprawnymi. W ramach projektu ,,Samorząd Równych Szans” organizujemy ogólnopolski konkurs na najlepsze inwestycje i przedsięwzięcia przyjazne osobom niepełnosprawnym.

Prowadzimy kursy służące podwyższeniu kwalifikacji i kompetencji osób niepełnosprawnych. Uczymy obsługi komputera, języków obcych (angielski, niemiecki), kreowania własnego wizerunku, samoobrony oraz podstaw księgowości i prowadzenia własnej firmy. Opracowujemy programy aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Zajmujemy się promowaniem idei dostępności stron internetowych dla osób niepełnosprawnych. Przeciwdziałamy zjawisku wykluczenia cyfrowego.

Działamy nie tylko lokalnie, ale również uczestniczymy w projektach międzynarodowych razem z zagranicznymi partnerami. Z roku na rok rozszerzamy swoją działalność, szukamy innowacyjnych rozwiązań, dzielimy się dobrymi praktykami i skutecznymi rozwiązaniami problemów. Jesteśmy profesjonalną organizacją, której cele są jasno wytyczone i podporządkowane misji Fundacji.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.firr.org.pl

Utilitia sp. z o.o.

Firma Utilitia została powołana przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego w celu propagowania uniwersalnego projektowania, dostępności i równego dostępu dla wszystkich, ze szczególnym uwzględnieniem specyficznych potrzeb osób niepełnosprawnych.

Aby budynki, usługi, towary i informacja były dla tych osób dostępne, trzeba posiadać specyficzną wiedzę. Tę wiedzę przekazujemy wszystkim zainteresowanym.

Głównym obszarem działalności są szkolenia, przede wszystkim w obszarze edukacji, oświaty, dostępności informacji (accessibility) i różnego rodzaju usług. Szkoliliśmy już pracowników wyższych uczelni, informatyków i pracowników samorządowych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie zarówno praktyczne, jak i merytoryczne w dziedzinie dostępności. Jesteśmy pomysłodawcą unikalnej na skalę krajową usługi Utilitia, będącej automatycznym narzędziem do audytu dostępności stron internetowych.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.utilitia.pl

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top