Redaktor naczelny:

Joanna Piwowońska

e-mail: joanna.piwowonska@firr.org.pl

tel. kom:   +48 663 883 332

Redaktorzy:

Michał Dziwisz

e-mail: michal.dziwisz@firr.org.pl

Anna Trzmiel

e-mail: anna.trzmiel@firr.org.pl

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

KRS: 0000170802

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XI WG KRS

E-mail: biuro@firr.org.pl

Strona WWW: www.firr.org.pl

Siedziba

ul. Wybickiego 3A

31-261 Kraków

pokój nr 105

tel.:   (012) 629 85 14  , faks: (012) 629 85 15

Utilitia

KRS: 0000321092

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XI WG KRS

E-mail: biuro@utilitia.pl

Strona WWW: www.utilitia.pl

Siedziba

ul. Jana Pawła II 64

32-091 Michałowice

tel.:   (012) 629 85 14, faks: (012) 629 85 15