Logo Tyfloświat

— CHCEMY, ŻEBY KINEM MOGLI CIESZYĆ SIĘ WSZYSCY, TAKŻE NIEWIDOMI I NIESŁYSZĄCY ODBIORCY

— mówi Justyna Mańkowska wiceprezes Fundacji Katarynka.

W tej chwili polskie kina są praktycznie niedostępne dla niewidomych i niesłyszących widzów. Kinomani z dysfunkcją słuchu i wzroku mogą cieszyć się filmami tylko podczas zamkniętych pokazów. Osoby głuche nie znają polskiej sztuki filmowej, bo polskie filmy nie posiadają napisów lub migacza.

Dlaczego nie chodzę do kina?

Festiwal, który mnie interesuje jest na drugim krańcu Polski. Ciężko bez opiekuna dostać mi się na miejsce. Nie mam pieniędzy. Film nie ma audiodeskrypcji – odpowiadali niewidomi.

Jednocześnie bardzo wielu z nich ma dostęp do Internetu — według danych GUS dostęp do sieci w 2013 roku miało 70% gospodarstw domowych. To znaczy, że spośród ok. 2 milionów osób z dysfunkcją słuchu i wzroku w Polsce, filmy w Internecie może oglądać pewnie około miliona z nich.

3 lata przygotowań, 2 lata działalności

ADAPTER.PL — od 2014 roku funkcjonuje specjalny serwis VoD z filmami dostosowanymi dla osób z dysfunkcjami sensorycznymi. Portal stworzyła wrocławska Fundacja na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji KATARYNKA.Wydarzenie specjalne - Popiół i diament

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIERWSZY W POLSCE I Z PEWNOŚCIĄ JEDEN Z PIERWSZYCH NA ŚWIECIE, NA KTÓRYM WSZYSTKIE FILMY DOSTĘPNE SĄ ONLINE, ZA DARMO, PRZEZ 24 GODZINY NA DOBĘ.

Każdy z nich opatrzony zostaje audiodeskrypcją dla osób niewidomych i specjalnymi napisami dla osób głuchych i słabosłyszących. Co ważne, szczególnie w przypadku takich odbiorców, portal przygotowany został z założeniem maksymalnej łatwości w użytkowaniu. Nie wymaga więc żmudnej i skomplikowanej procedury rejestracji. Nie wymaga logowania, podawania numeru orzeczenia o niepełnosprawności, kodów smsowych czy innych wrażliwych danych.

Nie bez znaczenia jest również intensywnie pracujący support, pozostający w stałym kontakcie z użytkownikami, pomagający w rozwiązywaniu problemów programowych i sprzętowych.

Działania wspierające nie ograniczają się jedynie do kontaktu mailowego, załoga ADAPTERa kontaktuje się też z użytkownikami poprzez media społecznościowe i specjalne fora internetowe, na których pojawiają się osoby z niepełnosprawnościami. Ich sugestie przekazywane są do działu programistycznego i wdrażane w kolejnych wersjach rozwojowych serwisu.

Podsumowując — zaawansowane technologicznie narzędzie internetowe w postaci portalu VoD, przekłada się na najprostszą z możliwych obsługę serwisu spełniającego kryteria WCAG 2.0 na poziomie AAA.

150 filmów, 42.000 użytkowników

ADAPTER jest najobszerniejszą bazą audiowizualną, przeznaczoną dla niewidomych i głuchych odbiorców.

Wśród materiałów znajdują się kultowe dzieła i niszowe produkcje, filmy fabularne, dokumentalne, filmy dla dzieci, materiały edukacyjne i fotosy filmowe.

W każdy czwartek o godzinie 20:00 pojawiają się kolejne filmy z audiodeskrypcją i napisami. Tworzone są także napisy uproszczone, które pomagają dzieciom głuchym poznać język polski jako ich drugi język.

Dotarliśmy do ponad 42 tysięcy odbiorców niepełnosprawnych. Z portalu korzystają ludzie z dużych miast, tj. Warszawa, Poznań czy Wrocław, ale też małych miejscowości rozsianych po całym kraju. To także mieszkańcy trzech kontynentów — niepełnosprawni Polacy za granicami kraju, dla których ADAPTER jest jedynym oknem na świat. To również niewidoma i głucha młodzież z ośrodków szkolnych w Polsce.

30 pokazów w kinach, 2 wydarzenia specjalne

Twórcy portalu pragną, aby polskie kina stały się dostępne, dlatego też wychodzą poza ramy cyberprzestrzeni. Co miesiąc organizują pokazy filmowe w Kinie Nowe Horyzonty, które są dostosowane do potrzeb niewidomych i niesłyszących widzów. Zapraszają niewidomych i niesłyszących odbiorców do samego centrum kulturalnego Wrocławia. Do strefy spotkań z ciekawymi ludźmi. Do miejsca pokazów popularnego i autorskiego kina. We Wrocławiu trudno o ofertę kulturalną dla niepełnosprawnych odbiorców. Kino Nowe Horyzonty wspólnie z Fundacją KATARYNKA proponuje otwarte dostosowane pokazy, na których niewidomi i niesłyszący Wrocławianie mogą poznać najnowsze produkcje znane w Polsce i na świecie.

Wydarzenie specjalne - Test pilota Pirxa

Twórcy inicjatywy eksperymentują także podczas niezwykłych wydarzeń specjalnych. To pokazy, podczas których działają na wszystkie zmysły. Eksperymentują sensorycznie, tworzą wyjątkowe doznania dla widzów, pobudzając: wzrok, słuch, węch, dotyk i … emocje, tworząc spektakle 5D. To synergia wielu elementów, których wynik jest zdecydowanie większy, niż ich prosta suma.

WYDARZENIE SPECJALNE:

  • Film + Teatr — Popiół i diament 2014 – Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu
  • Film + Koncert + Multimedia — Test pilota Pirxa 2015 – Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu

300 filmów do końca 2017, 500 filmów do końca 2020

Założeniem twórców ADAPTERa jest nie tylko udostępnianie filmów na portalu VOD. ADAPTER ma się stać ogólnopolską bazą dostępnych filmów, które na różnych etapach swojego istnienia doczekały się opracowania audiodeskrypcji czy napisów dla niesłyszących, ale z wielu przyczyn udogodnienia te nie są dostępne dla szerokiego grona odbiorców.

Jest to cel bardzo ambitny, ale nie niemożliwy do zrealizowania, bo do tej inicjatywy przyłączyły się już największe polskie fundacje, które przeciwdziałają wykluczeniu z kultury osób niepełnosprawnych.

Dzięki finansowaniu z PFRON i Ministerstwa Kultury, ADAPTER wszedł już w tryb regularnego wzbogacania repertuaru.

ADAPTER w Szkole – Edukacja filmowa on-line

ADAPTER w Szkole to projekt przeznaczony dla szkół, który angażuje ośrodki szkolno— wychowawcze w edukację filmową i udostępnia uczniom polską kinematografie. Z projektu korzystają wszystkie szkoły II, III I IV etapu edukacji, w szczególności ośrodki dla niewidomych i niesłyszących dzieci.

Oprócz filmów na ADAPTERZE znajdują się materiały edukacyjne. Są to fotosy z audiodeskrypcją i napisami, słownik pojęć filmowych oraz scenariusze do lekcji, podczas których uczniowie w grupach wykonają ciekawe zadania.

Uczniowie wykonane zadania publikują na Facebooku. Chcemy w ten sposób pokazać im, że lektury mogą być atrakcyjne, a wymienianie wspólnych doświadczeń na portalu społecznościowym może łączyć młodzież pełnosprawną i niepełnosprawną z całej Polski.

Logotypy partnerów i sponsorów

Projekt dofinansowano ze środków PFRON oraz ze środków Ministerstwan Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Partnerem projektu jest Centrum Technologii Audiowizualnych oraz Stowarzyszenie Twoje Nowe Możliwości.

 

Źródło: Materiały Fundacji Katarynka

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top