Logo Tyfloświat
Logo Fundacji Widzimy Inaczej. Napis Fundacja Widzimy Inaczej, obok ikona oka.

Brakuje Ci ruchu? Masz dość czterech ścian? Chcesz poznać nową
dyscyplinę sportu? – każdy powód jest dobry, by zacząć przygodę z
tenisem ziemnym. To sport dla każdego! Dlatego Fundacja Widzimy Inaczej
zaprasza osoby z dysfunkcją wzroku do udziału w drugiej edycji projektu
“Akademia Tenisa dla Niewidomych i Słabowidzących” (czyli ATNiS II).

Tu, pod okiem doświadczonych trenerów, będzie można nauczyć się grać
w blind tenisa, zadbać o kondycję fizyczną i otrzymać solidną porcję
endorfin.

Kto może do nas się zgłosić?

Do ATNiS II mogą zgłosić się mieszkańcy województw:

 • dolnośląskiego,
 • kujawsko-pomorskiego,
 • lubelskiego,
 • łódzkiego,
 • małopolskiego,
 • mazowieckiego,
 • opolskiego,
 • pomorskiego,
 • śląskiego,
 • warmińsko-mazurskiego,
 • wielkopolskiego
 • oraz zachodniopomorskiego.

W przypadku zainteresowania blind tenisem Fundacja rozważy także
możliwość zorganizowania zajęć w pozostałych województwach.

Udział w projekcie jest bezpłatny, treningi odbywać się będą na
terenie ww. województw. W zajęciach mogą uczestniczyć dorośli, ale także
dzieci i młodzież.

By wstąpić do Akademii

należy wypełnić formularz dostępny na stronie http://widzimyinaczej.org.pl/akademia-tenisa-dla-niewidomych-i-slabowidzacych-ii/,
a następnie przesłać go mailowo, listownie lub przekazać bezpośrednio do
organizatora

Fundacja Widzimy Inaczej

ul. Anielewicza 18/31

01-032 Warszawa

e-mail: mailto:biuro@widzimyinaczej.org.pl

Pierwszeństwo w rekrutacji będą miały osoby, które nie brały udziału
w pierwszej edycji ATNiS, o naborze decyduje również kolejność zgłoszeń.
Osoby, które nie zakwalifikują się do projektu, zostaną wpisane na listę
rezerwową.

Adepci
Akademii w ramach projektu będą mieli zapewnione:

 • treningi blind tenisa,
 • treningi ogólnorozwojowe (w formie rozgrzewki przed treningiem
  tenisa),
 • masaże sportowe/lecznicze,
 • indywidualne konsultacje z wybranym specjalistą – fizjoterapeutą,
  trenerem personalnym, psychologiem sportu lub dietetykiem (tylko dla
  dorosłych uczestników),
 • sprzęt i miejsce do gry,
 • opiekę trenerów,
 • wsparcie asystentów (wolontariuszy), którzy pomogą np. w
  przemieszczaniu się po obiekcie sportowym, zbieraniu piłek czy dotarciu
  na kort lub przystanek,
 • Indywidualne Plany Działania.

Wymagane kryteria:

 • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności narządu wzroku (w
  przypadku osób dorosłych – stopień znaczny, umiarkowany lub
  lekki),
 • brak przeciwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach
  sportowych,
 • w przypadku osób poniżej 18 roku życia wymagana jest zgoda
  rodziców lub opiekunów prawnych,
 • zaangażowanie i czas niezbędny do regularnych treningów.

Projekt będzie trwał do 31 marca 2023 r.

Szczegółowe informacje:

Justyna Smerda-Czopek – tel. 503770957,

email: justyna@widzimyinaczej.org.pl.

Zapraszamy do
gry:

Poprzednia
edycja projektu okiem uczestników:

Do zobaczenia na korcie!

Zadanie „Akademia Tenisa dla Niewidomych i Słabowidzących” jest
współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.

Źródło: https://widzimyinaczej.org.pl.

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top