Logo Tyfloświat

Pojawiła się aktualizacja oprogramowania do odtwarzaczy Booksense oznaczona numerem 2.21. Poniżej linki do pobrania aktualizacji:

BookSense Standard

BookSense XT

Zmiany w oprogramowaniu od wersji v2.1 do wersji v2.21

Funkcje ogólne

Dodano:

 • informację o błędzie podczas próby wstawienia lub skasowania zakładki czy też nagrywania dźwięku na karcie, gdy jest ona zablokowana przed zapisem,

 • opcję ?Efekty dźwiękowe? w menu zaawansowanym, pozwalającą na wybór sposobu informowania o stanie baterii (sygnał, wiadomość, wyłączone),

 • tworzenie folderów “MARK” i “PLAYLIST” podczas odtwarzania,

 • opcję notyfikacji do dyktafonu (w ustawieniach nagrywania),

 • możliwość wyboru książki z podłączonego CD-ROM, jeśli znajduje się na nim więcej niż jedna książka,

 • rozszerzenie maksymalnego czasu do uśpienia z 90 do 180 minut,

 • możliwość przerwania mowy na liście plików za pomocą klawisza ANULUJ.

Poprawiono:

 • rozpoznawanie CD-ROMu, gdy do BookSense podłączona jest karta SD,

 • rozpoznawanie karty SD podczas włączania i wyłączania BookSense,

 • zapisywanie ustawień prędkości w dokumentach DAISY, plikach Media. Nie dotyczy plików muzycznych.

Media Player

Dodano ?preamp? (dodatkowe wzmocnienie), dzięki któremu głośność może być zwiększana i zmniejszana w większym zakresie.

DAISY

Dodano:

 • ?preamp? (dodatkowe wzmocnienie) głośności,

 • funkcję czytania książek archiwalnych.

Poprawiono:

 • poruszanie się po stronach,

 • ładowanie stron HTML i rozpoznawanie poziomu 4,

 • sygnalizację braku możliwości załadowania dużych dokumentów.

Czytnik dokumentów

Dodano:

 • funkcję zapamiętywania ostatniej prędkości,

 • funkcję odczytywania niezabezpieczonych e-books.

Poprawiono:

 • poruszanie się po stronach,

 • sygnalizację braku możliwości załadowania dużych dokumentów.

Nagrywanie

Dodano ostrzeżenie podczas anulowania bieżącego nagrania, aby uchronić przed przypadkowym jego skasowaniem.

Źródło: E.C.E.

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top