Logo przedstawia kwiat, który jest „osłabiony”. Dzięki podporze rozkwita. Kwiat symbolizuje osobę niepełnosprawną, podpora zaś - wsparcie ze strony Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
6 września 2021 r. zaczęły obowiązywać kolejne przepisy Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która zobowiązuje wszystkie podmioty publiczne w Polsce do zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Obywatele otrzymują dostęp do nowych narzędzi egzekwowania dostępności podmiotów publicznych – informacji, wniosku i skargi na brak dostępności podmiotu…
Piktogram przedstawiający dwie siedzące przy stole osoby, nad ich głowami dymki konwersacji.
"W Laskach panuje jakaś przedziwnie duchowa atmosfera, która sprawia, że ludzie tam wracają. Martwi mnie, że dziś nie ma już takich miejsc…" – mówi Piotr Górski, reżyser filmu "Widzieć w ciemności" o Matce Róży Czackiej. Premiera filmu o Matce Czackiej "Widzieć w ciemności" odbyła się 5 września w Laskach. Dokument wyemitowano w TVP1 12 września,…
Postać Matki Elżbiety Róży Czackiej
Matka Elżbieta Róża Czacka była pionierką polskiej tyflologii – opracowała rodzimą wersję alfabetu Braille’a oraz systemy skrótów ortograficznych. Sama będąc niewidomą założyła Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, by pomóc chorym czuć się pełnowartościowymi członkami społeczeństwa. Jej beatyfikacja odbędzie się 12 września. Róża Maria Czacka (imię zakonne Elżbieta) urodziła się 22 października 1876 r. w Białej Cerkwi na…
Na zdjęciu widzimy fragment laptopa i słuchawki leżące za nim
Jak się okazuje, formularz online Narodowego Spisu Powszechnego dalej jest niedostępny dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Przekonał się o tym… Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. „Godzinę temu podjąłem nierówną walkę z narodowym spisem powszechnym. Nierówna, bo – mimo deklaracji dostępności – chyba nie mam szans wypełnić go samodzielnie. Ale nie poddam się. Na razie doszedłem do…
Na biurku leżą obok siebie, od lewej laptop, tablet, smartphone
Coraz więcej naszych urządzeń elektronicznych staje się Smart. Posiadają dostęp do Internetu, a my chcemy się z nimi komunikować w ramach naszego Inteligentnego Domu. Niestety, mnogość oraz różnorodność systemów sprawiają, że czasem skorzystanie z zaprojektowanych funkcji poleceń głosowych, nie jest tak proste i oczywiste jak być powinno. Dlatego poniżej w kilku słowach podpowiadam jak sprawić,…
Dwie postaci, jedna przekazuje drugiej informację przez megafon
W latach 2015–2020 zmniejszył się o 8 punktów procentowych udział placówek pocztowych Poczty Polskiej dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w ogólnej liczbie placówek. Głównie dbano o ich dostępność dla osób z niepełnosprawnością ruchową, gorzej miały osoby niewidome czy niesłyszące – wynika z raportu NIK. Art. 62 Prawa pocztowego mówi o obowiązku Poczty Polskiej zapewnienia osobom z…
Młotek używany w trakcie procesu przez sędziego, obok znak paragrafu
Nagroda RPO im. doktora Macieja Lisa została ustanowiona z inicjatywy Rzecznika Praw Obywatelskich dla upamiętnienia zmarłego w 2015 roku dr. Macieja Lisa, pełnomocnika terenowego RPO we Wrocławiu, który aktywnie działał w stowarzyszeniach i organizacjach społecznych, powołanych z myślą o osobach z niepełnosprawnościami i ubogich. Nagroda jest także elementem wsparcia i promocji osób oraz organizacji zaangażowanych w działania służące równemu traktowaniu osób…
Sala szpitalna z łózkami i podłączonym do nich sprzętem medycznym
Struktury organizacyjnej nie trzeba nikomu przedstawiać. W zależności od choroby trafia się na odpowiedni oddział gdzie otrzymuje się fachową pomoc odpowiedniej grupy specjalistów oraz personelu pielęgniarsko – opiekuńczego. Będąc osobą ociemniałą przebywałem na oddziale okulistycznym, neurologicznym, a ostatnio przez 17 dni na oddziale chirurgii ogólnej cieszyńskiego szpitala śląskiego. Przyczynę mojego pobytu na oddziale zostawię do swojej…
Na zdjęciu widzimy ekran laptopa, na którym wyświetlony jest kod programistyczny, obok stoi kubek
Pandemia COVID-19 przyspieszyła ewolucję cyfrową poszczególnych sektorów gospodarki, wpłynęła na proces transformacji i wdrażania nowych rozwiązań technologicznych – e-usług publicznych. Wg prognoz przygotowanych na potrzeby programu Polski Ład już w 2023 r. odsetek Polaków korzystających z Internetu w kontaktach z administracją publiczną zwiększy się do 60%, a co drugi Polak posiadać będzie Profil Zaufany. Niemniej…
Młotek używany w trakcie procesu przez sędziego, obok znak paragrafu
• Od osób pobierających rentę socjalną ZUS żąda zwrotu nienależnie pobranych świadczeń • Chodzi o sytuacje, gdy przekraczają oni dopuszczalną kwotę przychodu, wynoszącego 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi osób pobierających rentę socjalną  (mają do niej prawo osoby nie mogące pracować ze względu na stan zdrowia). Organy rentowe wydają wobec nich decyzje co do zwrotu nienależnie…

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top