Logo Tyfloświat

Jeśli jesteś absolwentem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i w ciągu ostatniego roku nie podjąłeś dalszej nauki, ani nie znalazłeś zatrudnienia – nasz projekt jest właśnie dla Ciebie!

 

Zapraszamy Was do udziału w projekcie „Indywidualne wsparcie absolwentów SOSW w wejściu na rynek pracy”.


W ramach projektu proponujemy wsparcie, dzięki któremu będziecie mogli zdobyć pracę na miarę Waszych potrzeb i możliwości. Każdy z Was dostanie swojego coacha (trenera pracy), z którym będziecie mogli się szkolić, odbywać staże, praktyki, kontaktować się z pracodawcami.


Podczas 3-miesięcznego płatnego stażu, który zorganizujemy blisko Waszego miejsca zamieszkania, będziecie mogli zdobyć doświadczenie zawodowe w różnych firmach i instytucjach. W czasie stażu wypłacamy stypendium stażowe w wysokości 1550 zł/m-c. A jeśli potrzebujecie podnieść swoje kwalifikacje, sfinansujemy Wam kurs zawodowy, dzięki któremu uzyskacie certyfikat i zwiększycie swoje szanse podczas poszukiwania pracy.

Udział w projekcie jest dla absolwentów całkowicie bezpłatny.
Projekt jest przeznaczony dla absolwentów Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych.  

Okres realizacji projektu: 1.07.2016 – 30.06.2018


ABSOLWENTOM SOSW OFERUJEMY
:

  • 3-miesięczne płatne staże, organizowane blisko miejsca zamieszkania absolwentów i stypendium stażowe w wysokości 1550 zł/m-c,
  • Specjalistyczne kursy zawodowe (komercyjne),
  • Wsparcie coacha, doradcy zawodowego, psychologa,
  • Zwrot kosztów dojazdu i noclegów na spotkania, kursy i szkolenia,
  • Dodatek relokacyjny w wysokości 5 tys. zł w przypadku zatrudnienia powyżej 50 km od miejsca zamieszkania,
  • Osoby w wieku 15-29 lat,
  • Nie pracujące, nie uczące się stacjonarnie i nie szkolące się,
  • Posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,
  • Posiadające status absolwenta specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego (do roku po opuszczeniu ośrodków).


Przyślij nam swoje CV na adres: power@firr.rg.pl

Więcej informacji:

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, 
Oddział Warszawa, Plac Konstytucji 4/5, 00-657 Warszawa, 

tel. 22 400 50 73, 

www.firr.org.pl

power@firr.org.pl


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top