Logo Tyfloświat
Czarny logotyp firmy Apple na białym tle. Logotyp przypomina nadgryzione jabłko.

System MacOS sam w sobie zawiera bardzo dużo narzędzi, które pozwalają na poprawienie naszej produktywności i efektywności podczas pracy z komputerem, niemniej jednak są obszary, w których wbudowane w system aplikacje zwyczajnie nie wystarczają. W takich wypadkach z pomocą może nam przyjść aplikacja Alfred, będąca niezwykle zaawansowanym, konfigurowalnym i prostym w użyciu launcherem. Ciężko tak właściwie zdefiniować czym dokładnie jest Alfred; program ten może służyć nam jako wyszukiwarka plików i folderów, kalkulator, historia schowka, menedżer plików i wiele, wiele więcej. To jednak nie wszystko, gdyż Alfreda możemy rozszerzać przy pomocy setek wtyczek (workflows), jak i tworzyć własne przy użyciu prostego interfejsu. Ten artykuł oczywiście nie ma pełnić funkcji kompletnego podręcznika użytkownika aplikacji Alfred, a ma być jedynie krótkim przewodnikiem po najważniejszych jej funkcjach.

Pobieranie i instalacja

Aplikacja alfred występuje w dwóch edycjach. Pierwsza z nich to wersja darmowa: zawiera ona wiele najpotrzebniejszych funkcji, takich jak m.in wyszukiwarka plików czy kalkulator i jest bardzo dobrym sposobem na zapoznanie się z działaniem aplikacji przed jej ewentualnym zakupem. Druga zaś, to wersja pełna. Tutaj mamy dostęp do wszystkich oferowanych przez program funkcji jak i aktualizacji do kolejnej głównej wersji Alfreda. Zakup ten będzie nas kosztował 34 funty brytyjskie, a akceptowane metody płatności to niezmiennie karta kredytowa i paypal. W celu pobrania i zakupu aplikacji, należy udać się na stronę www.alfredapp.com

. To właśnie z tego miejsca możemy uzyskać dostęp do forum, centrum wtyczek czy w reszcie instalatora programu. Sam proces instalacji aplikacji nie powinien nikomu nastręczyć większych trudności, gdyż polega jedynie na zamontowaniu obrazu .DMG do naszego systemu plików i skopiowaniu pakietu do folderu aplikacji.

Pierwsze uruchomienie

Gdy po raz pierwszy uruchomimy Alfreda, ukaże się nam okno pierwszej konfiguracji, w którym możemy ustawić najważniejsze rzeczy związane z działaniem aplikacji, takie jak chociażby wprowadzenie naszego klucza licencyjnego czy przyznanie programowi stosownych uprawnień systemowych w celu jego poprawnego działania i zachowania. Pierwsze okno jest zapytaniem, czy chcemy przejść przez kreator pierwszej konfiguracji. Osobiście serdecznie polecam kliknięcie tutaj w opcję “Begin setup” gdyż znacznie ułatwi nam to pracę, szczególnie jeżeli nie jesteśmy zaawansowanymi użytkownikami systemu MacOS lub/i aplikacji Alfred. Następny ekran dotyczy naszej licencji Alfred Powerpack, jeżeli takową posiadamy możemy wprowadzić jej kod w pokazanym polu tekstowym w celu aktywowania wszystkich funkcji. Po kliknięciu w “Next” ukaże się nam okno, w którym zostaniemy poproszeni o przyznanie aplikacji kilku uprawnień systemowych takich jak dostępność, pełny dostęp do dysku czy lokalizacja. Ostatni ekran to tylko szybka porada mówiąca o tym, że poprzedzając nasze wyszukiwania znakiem zapytania możemy przeszukiwać preferencje Alfreda. Po kliknięciu w “Finish & Restart” aplikacja uruchomi się ponownie i będzie gotowa do działania.

Konfiguracja Alfreda

Poniżej pokażę Wam kilka (moim zdaniem) najpotrzebniejszych i wartych ustawienia opcji. Jak pisałem wcześniej, nie będzie to opis wszystkich możliwych ustawień programu, gdyż skończyłoby się to tym, że napisałbym książkę, a nie artykuł. ;).

W celu wejścia do preferencji aplikacji Alfred musimy otworzyć menu dodatkowe VoiceOver (Vo+M+M) i wybrać z niego pozycję “Alfred” -> “Settings”.

Okno preferencji wygląda prawie jak normalne okno systemu MacoS z jedną, drobną różnicą. U samej góry mamy pasek narzędzi z wyszukiwarką ustawień, a poniżej tego paska mamy coś co VoiceOver ogłasza nam jako “Alfred Sidebar”. Chciałoby się wejść z tym obiektem w interakcję, ale niestety się nie da. Z jakiegoś powodu twórcy Alfreda zrobili to tak, że do nawigacji po sekcjach używamy klawiszy strzałek w górę i w dół, zupełnie jak w aplikacjach dla systemu Windows.

Dla prostszej nawigacji po tekście, główne sekcje będą nagłówkami poziomu 3, a ewentualne podsekcje nagłówkami poziomu 4.

General

Jak sama nazwa wskazuje w tej sekcji znajdziemy najbardziej podstawowe ustawienia kontrolujące zachowanie całej aplikacji. Poniżej prezentuję najważniejsze z nich.

 • Alfred Hotkey: pozwala ustawić skrót klawiszowy aktywujący aplikację Alfred z dowolnego miejsca naszego systemu. Domyślnie skrótem tym jest OPTION+SPACJA, jednakże na końcu tego artykułu pokażę, w jaki sposób możemy używać Alfreda zamiast wbudowanego w system Spotlighta.
 • Where are you: pozwala wybrać naszą fizyczną lokalizację. Aplikacja używa tego do odpowiedniej konfiguracji wyników wyszukiwania na przykład w Google.
 • Permissions: pozwala nadać Alfredowi nienadane wcześniej uprawnienia systemowe.

Features

To właśnie tutaj znajduje się serce Alfreda, czyli wszystkie możliwe do konfiguracji moduły. Jeżeli chcemy przejść do ustawień konkretnej funkcji, musimy wejść w interakcję z tabelą znajdującą się obok paska bocznego i wybrać interesujący nas moduł.

Default results

Tutaj możemy ustawić, gdzie Alfred ma szukać, jeżeli nie poprzedzimy naszego wyszukiwania żadnym słowem kluczowym. Domyślne ustawienia są jak najbardziej słuszne więc nie będę się w nie zagłębiał. Warto jednak wiedzieć, że jeżeli na przykład nie szukamy preferencji systemowych przy użyciu Alfreda to możemy je odznaczyć w celu zmniejszenia liczby pokazywanych wyników. Tak samo ustawienie “Search scope” tyczy się wyłącznie wyszukiwań domyślnych. Wyjątki zawierają kilka folderów takich jak folder Xcode (jeżeli zainstalowane) czy folder z panelami preferencji.

File Search

Tutaj możemy ustawić, w jaki sposób Alfred będzie wyszukiwał nasze pliki i katalogi. Okno to podzielone jest na 4 dodatkowe zakładki, ale pozwólcie, że opiszę wszystko w jednej sekcji w celu prostszego przeszukiwania tekstu pod kątem interesujących nas zagadnień.

 • Search -> Enable quick search mode: pozwala włączyć lub wyłączyć szybkie wyszukiwanie plików. Polega ono na tym, że jeżeli poprzedzimy nasze wyszukiwanie wykrzyknikiem lub spacją, program automatycznie rozpocznie szukanie plików.
 • Search -> Enable open keyword/Enable reveal keyword: kontroluje, czy program Alfred dopuszcza otwieranie plików i pokazywanie ich w Finderze przy użyciu słów kluczowych. Poniżej tych opcji mamy pola edycji, w których możemy wpisać nasze słowa kluczowe. I tak na przykład, jeżeli wprowadzimy frazę “open dokumenty”, to wówczas katalog “dokumenty” zostanie otwarty zupełnie tak, jakbyśmy poprzedzili nasze wyszukiwanie znakiem spacji lub wykrzyknika. Natomiast jeżeli wprowadzimy frazę “find artykuł” i wybierzemy element z listy, to wtedy plik zostanie pokazany w Finderze, a nie bezpośrednio otwarty.
 • Search -> Don’t show: pozwala odsiać pliki, które nas nie interesują. Jeżeli pole jest zaznaczone to dany typ pliku nie będzie pokazywany w wynikach wyszukiwania.
 • Search -> Result limit: pozwala dostosować maksymalną liczbę wyników do pokazania. Im większa liczba, tym wolniej będą renderowały się nasze wyszukiwania.
 • Navigation -> Use ← and → for folder navigation: jeżeli opcja jest zaznaczona, to wówczas klawisze strzałek w lewo i w prawo będą nawigować po systemie plików. Jeżeli opcja nie jest zaznaczona, to wtedy nawigować możemy domyślnymi skrótami MacOS.
 • Navigation -> Use return to open folders in finder: zaznaczenie tej opcji spowoduje, że klawisz Return na wyniku wyszukiwania będącym folderem otworzy go w przeglądarce Alfreda, a nie w Finderze.
 • Navigation -> Previous path: pozwala ustawić w jaki sposób możemy cofnąć się w naszej historii wyszukiwania.
 • Buffer -> Enable temporary file buffer: pozwala włączyć tymczasowy bufor plików. Bufor w Alfredzie polega na tym, że możemy operować na wielu wynikach wyszukiwania na raz. I tak ALT+strzałka w górę dodaje/usuwa element do/z bufora, w dół dodaje/usuwa element do/z bufora i przechodzi do następnego elementu, w prawo pozwala wykonać operację na całym zaznaczeniu, a w lewo czyści cały bufor.
 • Buffer -> Buffer clearing: w tej grupie opcji możemy dostosować, w jaki sposób bufor będzie automatycznie zarządzany przez program.
 • Buffer -> Use SHIFT+OPTION as modifier key: pozwala dodać klawisz Shift do modyfikatora bufora w celu zachowania kompatybilności z innymi programami.

Universal actions

W tej kategorii ustawień możemy dostosować akcje uniwersalne. Możemy je przyrównać do Alfedowego odpowiednika menu kontekstowego, które normalnie jest otwierane skrótem klawiszowym VO+SHIFT+M. Okno to podzielone jest na dwie kolejne zakładki, “General” i “Actions”. I tak w pierwszej z nich do zmiany mamy trzy opcje:

 • Show actions: pozwala zaznaczyć klawisze, które sprawią pokazanie panelu akcji. Domyślnie akcje zawsze będą pokazywane po wciśnięciu klawisza strzałki w prawo.
 • Selection hotkey: pozwala ustawić globalny skrót klawiszowy pozwalający dodać zaznaczenie z dowolnego miejsca systemu i następne wykonanie na nim jednej z akcji Alfreda.
 • Sort actions by last used per type: zaznaczenie tej opcji sprawi, że najczęściej używane akcje będą “wypychane” na górę. Szczerze nie polecam ;).

Zakładka “actions” natomiast jest listą możliwych do pokazania w programie akcji. Są one dość jasne a większość z nich ma nazewnictwo zbliżone do tego systemowego, więc nie ma się nad czym rozwodzić.

Web Search

Tutaj możemy dostosować wyszukiwania w Internecie jakie może za nas wykonywać Alfred. Działa to tak, że po wpisaniu terminu program ładuje stronę w przeglądarce, zastępując konkretny fragment adresu wpisaną przez nas frazą. Konfiguracja tej opcji wykracza jednak poza zakres tego artykułu, więc jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej zapraszam albo do angielskiej dokumentacji, albo do kontaktu mailowego.

Web bookmarks

Tutaj możemy dostosować w jaki sposób Alfred przeszukuje nasze zakładki. I o ile pierwsze opcje są oczywiste, i nie warto się nad nimi szerzej pochylać o tyle ostatnia opcja jest bardzo ciekawa. Mowa tutaj o elemencie “Open bookmarks”. Kontroluje on, w jakiej przeglądarce będą otwierane nasze zakładki. Możemy albo otwierać je w domyślnej przeglądarce systemowej lub też w przeglądarce, z której pochodzi zakładka.

Clipboard history

Jedna z moich ulubionych funkcji aplikacji Alfred, której spokojnie mógłbym poświęcić osobny artykuł. Tutaj jednak skupię się na najważniejszych rzeczach. W tej kategorii możemy dostosować, w jaki sposób aplikacja Alfred organizuje naszą historię schowka, T.J. skopiowany tekst, pliki, obrazki i tak dalej. Okno podzielone jest na trzy zakładki, History, merging i advanced. Tutaj skupię się tylko na pierwszej z nich.

 • Keep plain text/images/file list: Te trzy pary opcji pozwalają dostosować, czy Alfred będzie przechowywał historię skopiowanego tekstu, obrazków czy zaznaczeń plików i przez jaki okres czasu dany typ elementu będzie przechowywany w bazie.
 • Viewer hotkey: Pozwala ustawić globalny skrót klawiszowy otwierający historię Po jej otwarciu, klawisze strzałek przechodzą po historii a RETURN wkleja element do aktualnie podświetlonej kontrolki, jeśli dostępne.
 • Clear keyword: Pozwala ustawić słowo kluczowe którego wpisanie spowoduje oczyszczenie historii schowka. Osobiście tę funkcję wyłączam, żeby przypadkowo nie usunąć swojej bazy.
 • Ignore data from other devices: zaznaczenie tej opcji spowoduje, że schowek z innych urządzeń nie będzie zapisywany w historii.

Epilog

Wiem, że jesteśmy dopiero w środku omawiania aplikacji, w sumie to dopiero na początku, ale mam nadzieję, że wiecie już, o co tutaj chodzi. Z Alfredem jest jak z programowaniem: można czytać książki, ale nic nie zastąpi praktyki. Jak zawsze w razie jakichkolwiek pytań, sugestii czy opinii zapraszam do kontaktu mailowego

nuno69a (małpa) gmail (kropka) com.

Arkadiusz świętnicki

 

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top