Logo Tyfloświat

Wszystkich Czytelników czasopisma Tyfloświat bardzo prosimy o wypełnienie poniższej ankiety:

http://www.ankietka.pl/ankieta/102326/tyfloswiat-czasopismo.html

Zgromadzone informacje pomogą nam uczynić prowadzony przez nasze czasopismo jeszcze lepszym, dostarczającym jeszcze więcej przydatnych Wam informacji.

Z góry serdecznie dziękujemy za poświęcony czas.

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top