Logo Tyfloświat

A konkretnie ułatwiamy tę nawigację w obrębie tabel, występujących w dokumentach MS Word lub na stronach internetowych wyświetlanych w przeglądarkach Mozilla Firefox, Internet Explorer i wszędzie tam, gdzie dostępny jest tryb przeglądania programu NVDA. Właśnie dla tego czytnika ekranu dostępny jest dodatek, który uprości nam korzystanie ze wszelkich danych, zapisanych w postaci tabelarycznej. Autorem rozszerzenia jest Joseph Lee, a dodatek pobrać możemy z tej lokalizacji. Jak to działa? Zasada działania rozszerzenia jest bardzo prosta. Dodaje on mianowicie do programu NVDA jedną komendę, pozwalającą na wejście w tzw. tryb nawigacji tabeli. W tym trybie po elementach tabeli poruszamy się za pomocą klawiszy strzałek, przy czym trzymanie klawiszy ctrl+alt (zamiennie prawego alta w układzie programisty) podczas nawigacji nie jest konieczne. Niestety, nie ma róży bez kolców. Dodatek domyślnie nie ma zdefiniowanego skrótu, w tym celu musimy utworzyć go sami. Aby to uczynić, rzecz jasna po zainstalowaniu dodatku, otwieramy menu programu NVDA, używając kombinacji klawisz NVDA+n, przechodzimy do menu „Ustawienia”, rozwijamy je za pomocą prawej strzałki i wybieramy pozycję „Zdarzenia wejścia…”, zatwierdzając wybór Enterem. W okienku, które się pojawi wybieramy kolejno „Easy Table Navigator”, rozwijamy za pomocą prawej strzałki i wybieramy „Toggles table navigation layer on or off. When active, arrow keys can be used to navigate between cells” (przełącznik nawigacji tabel włączony lub wyłączony – jeśli aktywne można używać strzałek do poruszania się pomiędzy komórkami tabeli). Kolejnym krokiem jest przejście klawiszem TAB do przycisku „Dodaj” i uaktywnienie go Spacją. Teraz wciskamy kombinację klawiszy, której będziemy chcieli użyć do aktywacji dodatku. NVDA zapyta, w jakim układzie klawiatury będziemy chcieli skorzystać z nowo definiowanego skrótu, jeśli nie mamy wyraźnych powodów, by zrobić inaczej, najlepiej wybrać „Wszystkie układy”, a swój wybór zatwierdzić Enterem i przyciskiem OK. Teraz już wystarczy tylko zapisać dla pewności ustawienia NVDA kombinacją CTRL+NVDA+c. Aby przetestować działanie dodatku, najlepiej skierować naszą przeglądarkę na jakąś stronę z tabelą, a następnie wcisnąć zdefiniowaną wcześniej kombinację klawiszy. NVDA wypowie „Table nawigator On”, a my będziemy mogli wygodnie przemieszczać się po tabeli za pomocą strzałek. Jeśli sprawdzimy wszystko, co było nam potrzebne do szczęścia, możemy łatwo opuścić tryb nawigacji, używając ponownie wcześniej zdefiniowanego skrótu. Dodatki dla programu NVDA to niekiedy bardzo użyteczne narzędzia, większą ich ilość przedstawimy niebawem w serwisie Tyflopodcast.net.

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top