Logo Tyfloświat

Platforma, o której chciałbym napisać kilka słów, jest świetnym sposobem na rozpoczęcie przygody z prowadzeniem bloga. Oczywiście na myśli mam niewidomych blogerów, ponieważ sądzę, że nikt inny nie będzie miał powodu, aby sięgać po to narzędzie.

Ja sam, bardziej niż z braku innych możliwości, korzystam z niego raczej z pobudek ideowych. Chwilami uwiera mnie odrobinę ograniczone wyposażenie całego oprogramowania, ale używając go, mam poczucie, że biorę udział w przygodzie, w trakcie której niejedno może mnie jeszcze zaskoczyć. Do tego jest to jedyny znany mi program do pisania i publikowania bloga, stworzony specjalnie z myślą o niewidomych użytkownikach.

Ten, niezupełnie merytoryczny, wstęp prowadzi nas do rozrywkowo-edukacyjno-społecznościowego kombajnu Klango, znanego z pewnością wielu Czytelnikom.

Klango należy do kategorii oprogramowania określanego jako ?self-voicing?, co oznacza, że osoba niewidoma może się nim posługiwać bez konieczności używania czytnika ekranu. Napisane zostało z myślą o użytkownikach niekorzystających w czasie pracy z komputerem ze wzroku, więc nie ma obawy, że zaskoczy nas niedostępnymi i niedającymi się obsłużyć rozwiązaniami. I sądzę, że jest to jedna z największych zalet zarówno samego Klango, jak i tej jego części, która umożliwia redagowanie i publikowanie blogów.

Funkcja Blog w Klango zintegrowana jest z osobistym kontem użytkownika kombajnu, w którego skład wchodzą m.in.: ?Wiadomości? oraz ?Kontakty? (książka adresowa, ograniczona do identyfikatorów innych użytkowników Klango, umożliwiających odnajdowanie ich i adresowanie do nich korespondencji). Znajdziemy tu również moduły do prowadzenia własnych grup dyskusyjnych, zrzeszających osoby zainteresowane określoną tematyką.

A skoro mowa o grupach? Blog prowadzony w Klango może mieć charakter osobisty lub też być związany z istnieniem określonej grupy. Obsługa bloga osobistego nie różni się praktycznie od zarządzania blogiem grupowym, więc mój opis będzie się odnosił do obu. Zasadniczą różnicą jest miejsce, gdzie należy szukać blogów. Narzędzie do redagowania bloga związanego z użytkownikiem Klango znajduje się w menu ?Klango Network / Blog?, natomiast blogi związane z grupą dostępne są w menu ?Klango Network / Grupa?.

Moduł Bloga

Dotarłszy do modułu bloga, staniemy przed wyborem jednej spośród kilku opcji. Wyboru dokonujemy za pomocą strzałek, a zatwierdzamy go klawiszem ENTER.

Pierwsza pozycja to ?Strony?. Nasz blog umożliwia nam nie tylko dokonywanie wpisów, ale także tworzenie podstron, które możemy swobodnie redagować, wpisując tekst i korzystając w trakcie jego edycji z kodu HTML.

Druga pozycja menu odsyła nas do wykazu wszystkich wpisów bloga, znajdujących się na jego stronie głównej. Aby przeczytać wybrany wpis, naciskamy ENTER. Aby wykonać inną operację z jego udziałem, naciskamy klawisz ALT i, poruszając się strzałkami w prawo i w lewo, wybieramy jedną z dostępnych opcji.

Pierwszą z nich jest ?Dodaj Nowy Wpis?. Funkcja ta prowadzi nas do formularza, w którym przemieszczamy się klawiszem TAB. Do dyspozycji mamy następujące pola:

– Tytuł,

– Treść wpisu,

– Włączenie/wyłączenie możliwości umieszczania komentarzy pod wpisem (przełączanie strzałkami w górę i w dół),

– Wybór kategorii, do których chcemy zaliczyć nasz wpis (poruszanie się za pomocą strzałek, dokonywanie wyboru – SPACJA),

– Zapis wpisu (SPACJA lub ENTER),

– Anulowanie pracy z wpisem.

Z wieloma poleceniami, używanymi podczas redagowania bloga, związane są klawisze skrótu, których oczywiście nie mam zamiaru tutaj wyliczać.

Po zapisaniu wpisu, jest on automatycznie wysyłany na serwer. Jeżeli podczas redagowania tekstu użyliśmy komend kodu HTML, po jego wysłaniu do sieci warto otworzyć nasz blog w zewnętrznej przeglądarce internetowej i sprawdzić, czy wszystko jest tak, jak być powinno, tzn. czy ewentualne linki, nagłówki lub inne elementy formatowania są wyświetlane prawidłowo, czy też stały się ciągami znaków, które miały być kodem HTML, a były nieprawidłowo zapisane lub z jakiegoś tajemniczego powodu nie zostały właściwie zinterpretowane. Niestety, blogowy moduł Klango nie pozwala na pracę “na brudno” i oglądanie efektów naszej pracy przed ich opublikowaniem.

Innym ograniczeniem opisywanego modułu jest brak automatycznej korekty. Lekarstwem na to może być oczywiście zredagowanie tekstu w edytorze wyposażonym w taki moduł, a potem wklejenie go do formularza wpisu. Trzeba jednak uważać, aby kody formatujące, jakimi posługuje się edytor tekstu, nie “namieszały” nam w edytorze wpisów bloga. Dotyczy to zwłaszcza wpisywania komend kodu HTML.

Moduł blogowy Klango może być sprzężony z naszym kontem na Twitterze. Tytuł każdego nowego wpisu będzie automatycznie wysyłany do tego portalu społecznościowego.

Jest jeszcze sporo drobnych udogodnień, będących integralną częścią całego pakietu Klango, których nie będę tutaj szczegółowo opisywał. Chodzi np. o możliwość eksportowania edytowanych tekstów do zewnętrznych plików tekstowych, zamieniania ich na pliki dźwiękowe (MP3) lub tłumaczenia ich przy pomocy narzędzia Google. Są to opcje dostępne w całym środowisku Klango, we wszystkich jego elementach umożliwiających edytowanie tekstu. Zainteresowani Czytelnicy mogą spróbować swoich sił w redagowaniu bloga, pobierając bezpłatny, o czym nie można nie wspomnieć, pakiet Klango ze strony projektu.

Jeśli ktoś chciałby zobaczyć, jak wygląda przykładowy blog zredagowany przy pomocy platformy Klango, zapraszam na prowadzoną przez mnie stronę , poświęconą przyjaznym technologiom produkcji Apple.

Robert Hetzyg

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top