Logo Tyfloświat

Po prezentacji programu Sharp Reader, przychodzi pora na zapoznanie czytelników Tyfloświata z czytnikami kanałów RSS dostępnymi jako dodatkowe funkcje różnych programów. Na początku spróbuję przedstawić możliwości produktów Fundacji Mozilla, konkretnie przeglądarki internetowej Mozilla Firefox i klienta poczty elektronicznej Mozilla Thunderbird. Korzystanie z opisywanych tu mechanizmów ma sens przede wszystkim wtedy, jeśli jesteśmy użytkownikami programów Mozilli. Firefox to bardzo, dzięki swoim wtyczkom, rozbudowana przeglądarka, a Thunderbird jest klientem pocztowym o sporych możliwościach konfiguracyjnych. Jeśli dołożyć do tego fakt, że programy te są dla naszych czytników ekranów bardzo dostępne, mamy całkiem solidny argument, przemawiający na rzecz skorzystania, zamiast z programów zewnętrznych, z ich wbudowanych czytników RSS.

Dynamiczne zakładki w Mozilla Firefox

Przeglądarka Firefox kanały RSS nazywa inaczej, niż wszystkie inne, stąd być może nie każdy wie, że pod hasłem ?Dynamiczne zakładki? kryje się możliwość wygodnego subskrybowania nowości z naszych ulubionych stron, o ile, rzecz jasna, taką możliwość przewidzieli ich webmasterzy.

Firefox może również przekazać zlecenie subskrypcji kanału RSS do zewnętrznego czytnika lub kilku zdefiniowanych webowych czytników RSS, o czym decydujemy w zakładce ?Aplikacje? w opcjach przeglądarki. By łatwiej odszukać interesującą nas pozycję, w polu edycyjnym, przeznaczonym do filtrowania listy różnych formatów, wpisujemy ?Kanał informacyjny?. Następnie przechodzimy klawiszem TAB do listy wyników i upewniamy się, że wyszukana przez nas pozycja została wybrana. Kolejnym krokiem jest ponowne wciśnięcie tabulatora, co prowadzi nas do listy akcji, jakie możemy tu zdefiniować. Jeśli chcemy subskrybować wszystko bezpośrednio w przeglądarce Firefox, najrozsądniej jest wybrać pozycję ?Dodaj dynamiczną zakładkę w programie Firefox? i zatwierdzić swój wybór używając przycisku OK. Jeśli korzystamy z zewnętrznego czytnika RSS takiego jak np. Sharp Reader, możemy wybrać pozycję, umożliwiającą nam zasubskrybowanie danego kanału bezpośrednio w czytniku. Pamiętajmy jednak, że samo dodanie kanału do bazy programu zewnętrznego przebiegać będzie w każdym przypadku inaczej i zależeć będzie od możliwości aplikacji, z której korzystamy.

Dodawanie kanałów do subskrypcji

Jeśli zdecydowaliśmy się na korzystanie z dynamicznych zakładek w Firefoxie, czas najwyższy przejść do strony praktycznej, a mianowicie stworzyć bazę interesujących nas kanałów.

Aby dodać subskrypcję danej strony, najprościej jest przejść bezpośrednio do niej, po prostu otwierając jej adres w oknie przeglądarki. Jeśli strona jest zaprojektowana standardowo, Firefox spróbuje wyłuskać dla nas adresy dostępnych kanałów RSS, co zobaczymy wchodząc w menu ?Zakładki?, a następnie wybierając pozycję ?Subskrybuj tę stronę?. Jeśli opcja jest dostępna znaczy to, że strona wyposażona jest w kanał RSS i Firefox prawidłowo go zidentyfikował. W tym momencie, możemy mieć do czynienia z dwiema sytuacjami:

1. Pozycja ?Subskrybuj tę stronę? jest rozwijanym menu ? oznacza to, że na stronie mamy do czynienia z kilkoma kanałami i możemy dokonać wyboru, który z nich chcemy zasubskrybować.

2. Pozycja ?Subskrybuj tę stronę? nie rozwija się ? oznacza to, że do dyspozycji mamy tylko jeden kanał, którego subskrypcji możemy dokonać.

Jeśli nie możemy dokonać subskrypcji w ten sposób, a widzimy, że na stronie internetowej znajduje się odnośnik do kanału RSS wystarczy, że naciśniemy na nim ENTER. W każdym, opisanym wyżej przypadku reakcja programu będzie identyczna i spowoduje wyświetlenie okna subskrypcji kanału za pomocą dynamicznych zakładek. W tym okienku dialogowym wprowadzamy tytuł kanału, wybieramy także folder zakładek, w jakim chcemy go umieścić. Domyślnie, na rozwijanej liście Firefox proponuje nam kilka, najpopularniejszych folderów, my jednak możemy wyświetlić całe drzewo zakładek używając przycisku ?Wyświetl wszystkie foldery zakładek?. Po dokonaniu stosownych wyborów, akceptujemy je przyciskiem OK i cieszymy się z nowego kanału.

Przeglądamy nasze kanały

Istnieją dwa sposoby na przeglądanie zawartości dynamicznych zakładek w Firefoxie:

1. Korzystamy z menu zakładek, w tym celu:

– Naciskamy kombinację klawiszy ALT+z, aby dostać się do menu ?Zakładki?.

– Jeśli nasze kanały RSS trzymamy w osobnym folderze, odszukujemy go strzałkami góra/dół i rozwijamy.

– Każdy kanał RSS to rozwijane menu, zawierające kilka/kilkanaście lub kilkadziesiąt (w zależności od konfiguracji danego kanału) pozycji, będących już konkretnymi artykułami sieciowymi lub podcastami. Jeśli chcemy zapoznać się z treścią danego elementu, wystarczy, że wciśniemy na nim klawisz ENTER.

2. Korzystając z paska zakładek bezpośrednio w oknie przeglądarki, w tym celu:

– Naciskamy skrót CTRL+b, aby uwidocznić pasek zakładek w oknie przeglądarki.

– Naciskamy klawisz TAB, aby przejść do drzewa wszystkich naszych zakładek, zarówno dynamicznych, jak i statycznych.

– Jeśli nasze dynamiczne zakładki gromadzimy w osobnym folderze, odszukujemy go za pomocą strzałek góra/dół i rozwijamy za pomocą prawej strzałki.

– Aby dotrzeć do elementów konkretnego kanału, musimy również rozwinąć go w wyżej wymieniony sposób. Interesujące, że zatrzymując się na tak rozwiniętym kanale możemy za pomocą menu kontekstowego zażyczyć sobie, aby np. wszystkie jego elementy otworzyły się w osobnych kartach przeglądarki (pozycja ?Otwórz wszystkie w kartach?).

– Konkretne elementy kanału RSS uaktywniamy, wciskając na nich ENTER.

– Kiedy otworzymy dany element, zapoznamy się z nim i będziemy chcieli wrócić do przeglądania zakładek, najprościej jest to uczynić za pomocą kilkukrotnego wciśnięcia klawisza F6.

Drugi, z opisywanych tu sposobów jest o tyle wygodny, że nie musimy za każdym razem przechodzić przez menu i podmenu zakładek, a zawsze trafimy w miejsce, gdzie znajdowaliśmy się ostatnio.

Import i eksport

Jednym z mankamentów dynamicznych zakładek Firefoxa jest brak możliwości wyeksportowania ich do powszechnie w czytnikach RSS stosowanego formatu – OPML. Mimo, że funkcja taka nie jest wbudowana bezpośrednio w przeglądarkę, możliwe jest jej dodanie, za pomocą wtyczki OPML SUPPORT. Po zainstalowaniu dodatku, możemy wymieniać zakładki Mozilli między Firefoxem i zewnętrznym czytnikiem RSS w obie strony, wszystko z poziomu biblioteki zakładek, do której wchodzimy za pomocą skrótu CTRL+SHIFT+b.

RSS w Thunderbirdzie

Program pocztowy Mozilla Thunderbird, oprócz wsparcia dla poczty elektronicznej i grup dyskusyjnych, umożliwia również subskrybowanie kanałów RSS. Aby skorzystać z tej funkcjonalności Thunderbirda, musimy najpierw zdefiniować nowe konto, do którego trafiać będą nasze subskrypcje. Zatem korzystamy z menu ?Narzędzia?, ?Konta? i dodajemy nowe, wybierając ?Aktualności i blogi? jako jego typ. Następnie przechodzimy do nowo utworzonego konta w głównym oknie Thunderbirda i z menu ?Plik? wybieramy ?Menedżer subskrypcji?. Teraz wystarczy kliknąć w przycisk ?Dodaj? i wprowadzić adres kanału RSS. Możemy dodatkowo zdecydować, czy po otwarciu elementu danego kanału ma zostać załadowana cała treść czy tylko podsumowanie. Tu jedna uwaga, tę funkcjonalność możemy przestawić także niezależnie w menu ?Widok?, a zmienianie jej zarówno w jednym, jak i w drugim miejscu może spowodować, że zgubimy się w naszych ustawieniach. Zatrzymując się na liście wpisów jakiegoś kanału, przechodząc następnie do menu widok i wybierając podmenu ?Wyświetlaj artykuły jako? możemy zadecydować, czy elementy kanałów RSS będą wyświetlane jako strona WWW, podsumowanie czy domyślny format czyli to, co ustawimy we właściwościach kanału. Tu jedna uwaga, ustawienia te działają globalnie, dla wszystkich kanałów, zatem jeśli dla różnych źródeł RSS mamy różne preferencje, najbezpieczniej jest użyć domyślnego formatu, a sposobem wyświetlania konkretnych kanałów sterować bezpośrednio z poziomu ich właściwości. Menedżer subskrypcji w odróżnieniu od mechanizmów Firefoxa posiada natywne wsparcie dla importu i eksportu danych w formacie OPML

W czytniku RSS Thunderbirda, dzięki tzw. ?Folderom wyszukiwania? możemy zgromadzić w jednym miejscu informacje na interesujący nas temat. Wystarczy wejść do menu ?Plik?, ?Nowy?, następnie ?Folder wyszukiwania?, nadać mu nazwę i zadeklarować warunki, jakie mają być spełnione, żeby dany artykuł się w nim znalazł. To całkiem wygodne narzędzie sortowania treści, jeśli posiadamy mnóstwo kanałów RSS i zaczynamy się w nich gubić. Oczywiście, możliwe jest również korzystanie z mechanizmów filtrowania, działających analogicznie, jak w przypadku pozostałych kont poczty elektronicznej i grup dyskusyjnych.

Mechanizmy RSS w produktach Mozilli to bardzo wygodne narzędzia, jeśli na co dzień korzystamy z tych programów. Używanie Thunderbirda czy Firefoxa tylko do tej czynności mija się z celem. W takim przypadku lepiej zapoznać się z alternatywami, jakie będziemy jeszcze opisywać na łamach Tyfloświata. Dodatkowo, osobiście zaobserwowałem, że kanały RSS w Firefoxie mają niekiedy tendencję do nieodświeżania się, a pomaga im dopiero ręczne wykonanie tej operacji z poziomu menu kontekstowego. Tak czy inaczej opisywane narzędzia mogą przydać się wielu użytkownikom.

Michał Dziwisz

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top