Logo Tyfloświat
  • Strona główna
  • Różne
  • Artykuł sponsorowany: Rehabilitacja zawodowa niewidomych i słabowidzących z województwa świętokrzyskiego

Logo POKLLogo Nadzieja Rodzinie Logo UE

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach,

pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zapraszamy

OSOBY NIEWIDOME I SŁABOWIDZĄCE

W wieku od 18 do 64 roku życia zamieszkałe w województwie świętokrzyskim

do udziału w projekcie:

„Rehabilitacja zawodowa niewidomych

i słabowidzących z województwa świętokrzyskiego”

realizowanym w okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2015 r.

Planujemy następujące działania:

1. indywidualne poradnictwo doradcy zawodowego

2. szkolenia zawodowe:

– z zakresu obsługi sekretariatu,  z języka angielskiego,

z marketingu, z obsługi programów komputerowych

-od lipca 2014 roku oferujemy zatrudnienie wszystkich uczestników projektu na okres 12 miesięcy.

Szczegółowe informacje:

Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”

Biuro Zarządu

ul. Karczówkowska 36, 25-711 Kielce

www.nadziejarodzinie.org.pl

tel. 041 366 94  04

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

LogotypLogotyp WUP Kielce Logotyp EFS

 

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top