Logo Tyfloświat

Wprowadzenie do synchronizacji, czyli jak to działa?

Możliwość synchronizacji ustawień przeglądarki Firefox między urządzeniami, na których program ten został zainstalowany została wprowadzona w wersji 4.0 jako integralna funkcja programu, Wcześniejsze wersje wymagają zainstalowania specjalnego rozszerzenia. Synchronizacja ustawień, zakładek, kart, historii i innych elementów polega na tym, że wszystkie urządzenia podłączone do konta Firefox Sync wysyłają wybrane elementy na Server, a synchronizacja na pozostałych urządzeniach scala tylko te, które wcześniej nie były obecne na danym urządzeniu. Jeśli zainstalujemy nowy dodatek na jednym z urządzeń podłączonych do konta Firefox Sync, to wszystkie inne urządzenia podłączone do tego konta zsynchronizują listę dodatków i jeśli tylko rozszerzenie lub wtyczka jest kompatybilna z systemem, na którym używana jest przeglądarka Firefox w drugim urządzeniu, dodatek ten zostanie zainstalowany również na nim. Uwaga: Synchronizacja ustawień nie obejmuje konfiguracji poszczególnych dodatków, a jedynie ich listę. Synchronizacja nie dotyczy tylko komputerów PC, ale również urządzeń mobilnych.

Tworzenie konta Firefox Sync i pierwsza synchronizacja konta z pierwszym urządzeniem

Uwaga, jeśli program działa niestabilnie, występują problemy z dodatkami, ustawieniami lub przeglądaniem, to nie polecam synchronizować tak działającej aplikacji i jej ustawień z serwerem, ponieważ istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo przeniesienia problemów z Firefoksem na inne urządzenia. Należy w takim przypadku utworzyć nowy profil i skonfigurować program według własnych preferencji, a następnie usunąć stary profil. Wtedy nowy stanie się domyślnym. Można też utworzyć konto i synchronizować pierwszy raz ustawienia z urządzenia, na którym problemy nie występują. A by rozpocząć tworzenie konta, należy wejść do menu ‘Narzędzia’ i wybrać polecenie ‘Opcje’. W oknie ‘Opcje’, w polu listy grup opcji odszukujemy element ‘Synchronizacja’. Teraz klawiszem Tab przechodzimy do linka ‘Skonfiguruj usługę Firefox Sync’ i wciskamy Enter. W pierwszym oknie, które się otworzy, należy wybrać przycisk ‘Utwórz nowe konto’. W drugim oknie, które pokaże kreator trzeba wpisać swój adres e-mail, będący jednocześnie loginem do konta Firefox Sync, podać hasło i w drugim polu wpisać je dokładnie tak samo. Następna kontrolka to pole wyboru, które należy zaznaczyć, aby było możliwe utworzenie konta. Jego zaznaczenie to akceptacja warunków korzystania z usługi Firefox Sync. Po zaznaczeniu pola wyboru i wciśnięciu klawisza Tab automatycznie włączy się, w zależności od screenreadera, tryb przeglądania lub wirtualny kursor. Chodzi tutaj o podanie kodu z obrazka. Można użyć wtyczki WebVisum lub coraz częściej pojawiającej się możliwości, czyli podpowiedzi audio. Po wciśnięciu klawisza enter na linku ‘Odtwórz podpowiedź’ fokus zostanie przeniesiony do pola edycyjnego, w którym wpisujemy usłyszane cyfry. Gdy używany będzie WebVisum, do tego pola należy przejść samodzielnie klawiszem Tab. Po wpisaniu kodu można wcisnąć przycisk ‘Opcje synchronizacji’, aby skonfigurować, co dokładnie chcemy synchronizować między serwerem Firefox Sync i naszym urządzeniem. Można synchronizować m. In. zakładki, ustawienia ogólne programu, historię przeglądania. W każdym urządzeniu ustawiać to można niezależnie. Po wybraniu elementów do synchronizacji wciskamy przycisk ‘Ok.’, a następnie w oknie kreatora konfiguracji synchronizacji przycisk ‘Dalej’. Jeśli konto zostało utworzone poprawnie, to rozpocznie się pierwsza synchronizacja w tle. Należy zamknąć okno ‘Opcje’, a kursor przeniesiony zostanie na stronę z postępem synchronizacji. Pierwsza synchronizacja jest bardzo szybka i gdy wskaźnik postępu poinformuje o osiągnięciu wartości 100% (co można bez trudu odczytać), można przycisnąć ‘Zamknij’.

Bardzo ważne jest, aby po utworzeniu konta zabezpieczyć i zapisać w bezpiecznym miejscu swój klucz odzyskiwania. Aby to zrobić, należy w menu narzędzia wybrać polecenie ‘Opcje’, w grupie ‘Synchronizacja’ wcisnąć przycisk ‘Zarządzaj kontem’. Uwaga, jest on ogłaszany przez screenreadery w następujący sposób: ‘Nazwa konta. Zarządzaj kontem menu przycisków’ lub ‘Nazwa konta. Zarządzaj kontem przycisk rozwijane’. Z menu kontekstowego, które się otworzy, wybieramy polecenie ‘Mój klucz odzyskiwania’. Klucz odzyskiwania można odczytać w polu edycyjnym do odczytu i skopiować go do schowka, co polecam, można również go zapisać do pliku w formacie HTML lub wydrukować. Po skopiowaniu klucza najlepiej otworzyć notatnik, wkleić klucz ze schowka i zapisać go na pendrivie lub innym nośniku wymiennym, który zawsze nosimy przy sobie i na którym przechowujemy wrażliwe dane.

Dodawanie nowego urządzenia do konta Firefox Sync

Dodawanie urządzenia i synchronizację przedstawię na przykładzie komputerów z systemem Windows, z zainstalowaną przeglądarką Firefox 12.0. Użytkowników urządzeń mobilnych odsyłam do stron pomocy programu Firefox.

Istnieją dwie metody na dodanie urządzenia do konta Firefox Sync. Opiszę jednak tutaj tylko jedną z nich, ponieważ jest prostsza i wymaga jedynie posiadania przy sobie zapisanego hasła, adresu e-mail oraz klucza odzyskiwania, nie wymaga natomiast dostępu do pierwszego komputera (tzw. urządzenia głównego synchronizacji) oraz jednoczesnego dostępu do Internetu w obu urządzeniach, czego wymaga metoda druga.

Aby dodać drugi komputer do konta Firefox Sync w oknie ‘Opcje’ programu Firefox, w grupie ‘Synchronizacja’ aktywujemy link ‘Konfiguruj usługę Sync’. W oknie, które się otworzy, wciskamy przycisk ‘Mam już konto’. W kolejnym oknie wyświetli się kod urządzenia, który można wprowadzić w urządzeniu w drugiej metodzie, ale nas interesuje link o treści ‘Nie mam tego urządzenia przy sobie’ Przechodzimy do niego tabulatorem i aktywujemy Enterem. Pojawi się okno, w którym należy podać, w pierwszym polu edycyjnym ten sam adres e-mail, który został podany przy tworzeniu konta Firefox Sync, w drugim polu wpisać hasło do tego konta, a w trzecim wkleić klucz odzyskiwania, który wcześniej należy skopiować do schowka z pliku zapisanego na pendrivie na pierwszym komputerze. Pozostałych opcji, takich jak resetowanie hasła albo listy rozwijanej wyboru serwera nie trzeba zmieniać. W tym i poprzednim oknie oczywiście możliwe jest zawsze wciśnięcie przycisku ‘Opcje synchronizacji’ w przypadku, gdy chcemy synchronizować jedynie niektóre elementy. Jeśli dane zostały wprowadzone poprawnie, to po wciśnięciu przycisku ‘Dalej’ rozpocznie się pierwsza synchronizacja.

Porady dotyczące synchronizacji

Resetowanie synchronizacji

Jeśli na jednym z urządzeń występują problemy z przeglądarką Firefox, a ustawienia z tego urządzenia zostały już zsynchronizowane z kontem, a tym samym z pozostałymi urządzeniami podłączonymi do tego konta, to należy jedno z urządzeń odłączyć od konta Firefox Sync. Aby to zrobić, w oknie ‘Opcje’, w grupie ‘Synchronizacja’ należy aktywować link ‘Odłącz to urządzenie’, a w oknie, które się wyświetli potwierdzić chęć odłączenia. Następnie trzeba wykonać wszystkie kroki niezbędne do poprawy funkcjonowania programu na danym komputerze (przykłady takich kroków opisane wcześniej) i ponownie podłączyć program do konta Firefox Sync. Teraz należy, po podłączeniu do konta, w oknie ‘Opcje’ wcisnąć przycisk ‘Zarządzaj kontem’, z menu, które się otworzy wybrać ‘Resetuj synchronizację’, a następnie oknie dialogowym wybrać opcję ‘Zastąp dane na pozostałych urządzeniach danymi z tego urządzenia’ i dwukrotnie wcisnąć przycisk ‘Dalej. Następnie na wszystkich pozostałych urządzeniach podłączonych do konta Firefox Sync trzeba powtórzyć powyższą procedurę, ale w oknie wyboru opcji resetowania zaznaczyć przycisk ‘Zastąp dane tego urządzenia danymi z konta Sync’.

Synchronizacja na żądanie

Program Firefox co pewien czas łączy się z usługą Firefox Sync, aby wymienić dane z serwerem. W każdej chwili można też ręcznie uruchomić synchronizację. Wystarczy w menu ‘Narzędzia’ aktywować polecenie ‘Synchronizuj teraz’.

Zmiana nazwy urządzenia

Aby zmienić nazwę urządzenia w usłudze Firefox Sync na taką, która pozwoli łatwiej nam je identyfikować, w oknie ‘Opcje’ w grupie ‘Synchronizacja’ wystarczy wykasować domyślny wpis w polu edycyjnym ‘Nazwa komputera’ i wprowadzić własną nazwę urządzenia, a następnie wcisnąć przycisk ‘Ok’.

Usuwanie konta Firefox Sync

Jeśli z jakichś powodów nie chcemy dalej korzystać z usługi Firefox Sync, to, korzystając z procedury opisanej wcześniej, trzeba najpierw odłączyć od niej wszystkie urządzenia, a następnie wejść na stronę: https://account.services.mozilla.com/

W polu ‘Login or address e-mail’ wpisać swój e-mail, w polu ‘Password’ wpisać hasło do konta Firefox Sync, następnie wcisnąć przycisk ‘Login’. Na stronie konta, po zalogowaniu trzeba aktywować link ‘Clear your sync data’, a następnie potwierdzić, jeśli na stronie pojawi się pytanie o to, czy chcesz usunąć swoje wszystkie dane z konta Sync. Kolejny krok, to już tylko usunięcie samego konta. Wystarczy wybrać link ‘Delete your account’, a następnie potwierdzić decyzję.

Podsumowanie

Procedura synchronizacji wydaje się skomplikowana, przynajmniej na samym początku. Jednak po właściwym ustawieniu wszystkich opcji, jej działanie jest bezproblemowe. Usługa ta oszczędza nasz czas, do niedawna był jedyną usługą synchronizującą ustawienia naszej przeglądarki w chmurze, dostępną w przeglądarce, z której mogą korzystać osoby niewidome. W Internet Explorerze to rozwiązanie pojawiło się dopiero w wersji 10 i w Windows 8, gdy konta Windows Live przekształcono w konta Microsoft z możliwością synchronizacji ustawień systemowych z serwerem. Polecam Firefox Sync, ponieważ konfiguracja programu przeprowadzana jest tylko raz- w momencie tworzenia konta i pierwszej synchronizacji. Po ponownej instalacji systemu i przeglądarki wystarczy podłączyć program do konta Sync i cieszyć się zachowanymi ustawieniami, które inaczej trzeba byłoby dostosowywać krok po kroku. Czy podoba mi się nowy dodatek? Jak widać korzyści jest wiele, więc naprawdę polecam tą usługę.

Kamil Żak

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top