Logo Tyfloświat

Milestone to odtwarzacz plików audio (w tym DAISY) z funkcją TTS oraz dyktafonu. Poza standardowymi możliwościami zawiera osobno aktywowane, płatne moduły, w znacznym stopniu rozszerzające możliwości tego niewielkiego urządzenia. Przykładem może być radio i moduł SpeakOUT. Ostatnio pojawił się sprzętowy tester kolorów, podłączany i obsługiwany przez Milestone oraz programowy dodatek do planowania codziennych zadań.

Terminarz to organizer codziennych zdarzeń. Pozwala na planowanie ważnych uroczystości, jak urodziny czy spotkania biznesowe. Integruje się z kalendarzem. Pozwala również na dodawanie głosowych alarmów, na które składają się notatki głosowe oraz przypomnienia. Możliwe jest również użycie terminarza w celu nagrania ulubionej audycji radiowej.

Terminarz posiada strukturę podobną do alarmu. Po liście ustawień można poruszać się klawiszem ‘Rec’ – w górę oraz przyciskiem zmiany trybu – w dół. Wybór ustawienia zatwierdzamy strzałkami. By stworzyć nowe zdarzenie naciskamy klawisz ‘Play’.

Do wyboru mamy kilka typów zdarzeń:
–  dźwiękowe – zdarzenie ogłaszane jest dźwiękiem (około 2 minuty);
– notatka głosowa z odtwarzaniem ? dla określonego zdarzenia odtwarzana jest notatka głos owa (około 2 minuty); 
– notatka głosowa bez odtwarzania ? od poprzedniej opcji różni się jedynie brakiem komunikatu podczas rozpoczęcia zdarzenia; 
– odtwarzanie pliku audio ? przed określonym zdarzeniem jednokrotnie odtwarzany jest plik muzyczny z podfolderu ‘Playback’ zlokalizowanego w pamięci wewnętrznej (jeżeli folder zawiera więcej plików zostaną odtworzone w porządku alfabetycznym);
– odtwarzanie radia ? odtwarza sygnał radiowy o określonej dacie (Terminarz pobiera domyślną częstotliwość radiową z ustawień radia);
– nagranie radiowe ? nagrywa sygnał radiowy o określonej dacie (nagranie zostaje zapisane jako plik MP3 w folderze ‘Radio’ zlokalizowanym w pamięci wewnętrznej);
– nagranie mikrofonu ? nagrywa z wbudowanego lub zewnętrznego mikrofonu o określonej dacie (nagranie jest zapisywane jako plik MP3 w podfolderze ‘Nagrania’ zlokalizowanym w pamięci wewnętrznej).

Możemy również wybierać pomiędzy trybami. Do dyspozycji mamy: ‘Pojedynczy’, ‘Codzienny’, ‘Cotygodniowy’, ‘Miesięczny’, ‘Roczny’. Na przykład dla urodzin odpowiedni będzie tryb roczny, a wybór trybu pojedynczego spowoduje uruchomienie zdarzenia tylko raz.

Tryb ‘Lista według dat’ pozwala na przegląd wszystkich zdarzeń. Punkt początkowy jest definiowany na podstawie ustawień dnia, miesiąca, roku, godzin oraz minut. Przeglądając listę usłyszymy komunikaty ustawień, na przykład “Grudzień 11, 2010, 07:00” i to jest punkt początkowy. W celu nawigacji do kolejnego zdarzenia należy nacisnąć strzałkę w prawo (do poprzedniego przechodzimy klikając strzałką w lewo).

Nazwa trybu ‘Lista według powtórzeń’ zależy w znacznej mierze od ustawień powtórzeń. Na przykład, jeśli wybierzemy ustawienia ‘roczne’ spowoduje to zmianę nazwy na ‘Lista rocznych zdarzeń’. Między zapisanymi zdarzeniami możemy przemieszczać się klawiszami nawigacji.

Do każdego zdarzenia możemy dodać również ramy czasowe. Do zdarzeń z playbackiem dźwiękowym oraz wykorzystujących notatki głosowe możemy dodać informacje na temat częstotliwości odtwarzania w ‘Liście według daty’ oraz ‘Liście według powtórzeń’. Jeśli na przykład spotkanie trwa 50 minut, możemy dodać taką informację.

Pozostałe zdarzenia, jak odtwarzanie pliku dźwiękowego, radia oraz nagranie radiowe i nagranie mikrofonu możemy ograniczyć czasowo, ustawiając na przykład czas trwania audycji radiowej na 45 minut.

Ważne informacje

– Należy upewnić się, że data i godzina są prawidłowo ustawione.
– Podczas podłączenia do komputera terminarz jest nieaktywny.
– W trybie nagrywania audycji o danej porze, po rozpoczęciu zdarzenia Milestone przełącza terminarz na radio, w związku z czym należy pamiętać o podłączeniu słuchawek w celu uzyskania prawidłowego nagrania.
– Jeśli o danej porze zapisanych jest kilka zdarzeń, otrzymamy powiadomienie o każdym z osobna. Ponadto przy jednoczesnym rozpoczęciu zdarzeń dotyczących nagrywania i odtwarzania zostaniemy poproszeni o wybór i włączenie odpowiedniego zdarzenia ręcznie.
– Włączona funkcja przypomnienia informuje o nadchodzącym zdarzeniu nawet podczas odsłuchiwania książki czy radia.
– Po uruchomieniu zdarzenia o określonej porze, można zatrzymać odtwarzanie naciskając klawisz ‘Play’, a każdy proces nagrywania możemy zatrzymać klawiszem ‘Rec’.

Cena Terminarza nie przekracza 300 zł.

Upgrade można dokonać, kontaktując się z jednym z dystrybutorów Milestone: Altix albo Medison, w zależności od tego, gdzie został zakupiony.
Po podaniu numeru seryjnego, zostaje przysłany plik uaktywniający określoną funkcjonalność.

Źródło: Altix

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top