Logo Tyfloświat

Youtube to w obecnych czasach największa skarbnica różnego rodzaju materiałów multimedialnych. Znajdziemy tu mnóstwo teledysków, fragmentów  lub całych dawnych audycji telewizyjnych oraz twórczość własną internautów, którzy także mają możliwość publikacji swojego dorobku w serwisie od Google. Dla osób niewidomych, chcących umieścić w Youtube swój materiał audio, zasadniczym problemem jest fakt, że materiał taki obowiązkowo musi mieć postać filmu. Jeśli zechcemy umieścić w Youtube zwykły plik MP3, serwis nie pozwoli nam na to, zwracając błąd.

Co jednak dla Youtube jest filmem?

Dla serwisu nie ma większego znaczenia, co stanowi treść wizualną filmu, może nią być bodaj statyczny obrazek, wyświetlany przez cały czas trwania ścieżki audio, dlatego nawet osoba całkowicie niewidoma może stworzyć film, który tak naprawdę filmem nie jest. Do tego celu przydatny będzie niewielkich rozmiarów program opracowany przez Michała Stopę, dostępny pod adresem: http://xtense.untergrund.net/ytmusicupload/. W chwili pisania tego artykułu, najnowsza wersja programu to 0.4A, na stronie dostępne są także wszystkie poprzednie jego edycje.

Jak to działa?

Pierwszym krokiem, po wypakowaniu plików z programem do dowolnego katalogu na dysku twardym naszego komputera jest uruchomienie pliku config.bat i udzielenie odpowiedzi na kilka prostych pytań:

  • adres e-mail naszego konta Google,

  • nasze hasło do konta,

  • stały opis naszych automatycznie umieszczanych materiałów,

  • dokładność konwersji (wartości między 2 – najszybsza, a 30 – najwolniejsza, ale i najdokładniejsza. Zalecana wartość to 5),

  • odpowiedź na pytanie, czy Youtube ma oczekiwać na proces konwersji, zalecana odpowiedź y,

  • odpowiedź na pytanie, czy chcemy ustawić dodatkowe opcje takie jak możliwość komentowania, oceniania czy ustawienia prywatności, możemy pominąć ten krok, wciskając n,

  • pytanie o użycie filtra drawtext wykorzystywanego przez FFMPEG, odpowiadamy y (filtr ten tworzy napis w samym obrazie filmu zawierający nazwę pliku),

  • pytanie o użycie Gdata API, w przypadku wolnego łącza bezpieczniej odpowiedzieć y, w przeciwnym wypadku możemy odpowiedzieć n.

To już wszystkie pytania wstępne, na jakie musieliśmy udzielić odpowiedzi, teraz możemy przystąpić do procesu konwersji naszego pliku audio i umieszczenia go w serwisie Youtube. W tym celu kopiujemy wybrany plik do katalogu z programem, a następnie uruchamiamy plik ytmusicupload.bat. Po kilku minutach okno wiersza poleceń zostanie zamknięte, a nasz plik, w formie dostępnej dla całego świata, powędruje do Youtube.

Kilka uwag końcowych

YTMusicUpload posiada znacznie więcej możliwości niż te, wynikające z pliku konfiguracyjnego, by jednak wykorzystać je w pełni, niezbędne jest użycie tekstowej linii komend. Wszystkie parametry programu dostępne są w pliku youtubeupload-help.txt, znajdującym się w katalogu help. Domyślnie pliki, które umieszczamy w serwisie Youtube za pomocą opisywanego narzędzia będą przypisane do playlist o nazwach identycznych jak bieżąca data. Tytuł filmu i napis w obrazie filmu bazują na nazwie przetwarzanego pliku audio. W przypadku przetwarzania większej liczby plików, kolejność umieszczania ich w playliście jest alfabetyczna. Jeśli osoba używająca omawianego programu nie jest jedynym użytkownikiem  komputera, na którym zainstalowano program, to powinna brać pod uwagę, że program zapisuje nasze dane do konta Google w postaci otwartego tekstu w plikach email.txt i password.txt umieszczonych w katalogu cfg! Skoro już o koncie Google mowa, przed pierwszym skorzystaniem z narzędzia należy we własnym zakresie zadbać o to, aby było ono powiązane z serwisem Youtube.

Michał Dziwisz

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top