Logo Tyfloświat

Teczka z atlasemW trakcie seminarium tyflokartograficznego zorganizowanego w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii w dniu 18 października 2012 r. zaprezentowano dwutomowy „Atlas Świata dla niewidomych i słabowidzących”. W trakcie spotkanie Kazimierz Bujakowski – Główny Geodeta Kraju przekazał atlasy przedstawicielom szkół oraz organizacji zrzeszających osoby niewidome i słabowidzące.

Historię prac nad wydawnictwem przybliżyła Katarzyna Przyszewska, koordynująca prace zespołu opracowującego atlas. Skład zespołu przedstawił Jerzy Zieliński – dyrektor Departamentu  Geodezji i Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej. Podziękowania twórcom atlasu wręczył Główny Geodeta Kraju przypominając 30-letnią historię współpracy między Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii i Polskim Związkiem Niewidomych w tworzeniu opracowań kartograficznych. Jako pierwszy opracowano plan Warszawy oraz  Atlas Polski, później Atlas Europy, najnowszym opracowaniem jest Atlas Świata. Wszystkie prace były możliwe dzięki współpracy środowiska geodetów i kartografów oraz PZN.

Wśród pytań prasowych zadawanych w pierwszej części spotkania pojawiły się dotyczące  nakładu atlasu oraz planów następnych wydawnictw. Główny Geodeta Kraju podkreślił, że nakład 500 egzemplarzy oszacowano według potrzeb zgłaszanych przez PZN i ośrodki dla osób niewidomych. Po zakończonym cyklu (atlasy Polski – Europy – Świata) w przyszłości prawdopodobnie będą podejmowane nowe inicjatywy. Pojawiają się wyzwania związane z aktualnością map oraz nowe pomysły np. tworzenie map historycznych i innych. Wiele zależy jednak od możliwości finansowych PZN, PFRON i innych jednostek – wyjaśniał Kazimierz Bujakowski.

W trakcie drugiej części seminarium szczegółowo przedstawiono najnowszą publikację GUGiK. Przez 5 lat pracował nad nim zespół składający się z 14 osób (Józef Mendruń, Anna Biernacka, Monika Gadomska, Wojciech Malesa, Iwona Pawłowska, Ryszard Sitarczuk, Michał Żejmis, Bogdan Horodyski, Marek Jakubowski, Ewa Lodzińska, Waldemar Wieczorek, Krzysztof Ciechanowski, Magdalena Rudnicka, Mariusz Olczyk, Renata Brzozowska). Atlas składa się z dwóch tomów liczących 38 arkuszy map w podstawowym formacie A3 (niektóre arkusze mają podwójny format). Do atlasu dołączona jest płyta CD z nagraniem głosowym – opisem istniejących map. Ewa Lodzińska, główny kartograf Atlasu Świata dla niewidomych opowiedziała, o tym jak tworzono mapy by były proste w odbiorze i czytelne dla osób niewidzących oraz słabowidzących. Dużym ułatwieniem dla użytkowników są też opisy geograficzne, o których tworzeniu opowiedziała współautorka wydawnictwa Magdalena Rudnicka.

W trakcie seminarium atlasy przekazano kilkunastu placówkom z całej Polski. Szkoły prowadzące zajęcia dla dzieci niewidomych  zainteresowane otrzymaniem Atlasu mogą przesyłać swoje zgłoszenia na adres katarzyna.przyszewska@gugik.gov.pl

Źródło: GUGiK

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top