Logo Tyfloświat
czarno-białe zdjęcie wózka inwalidzkiego na pustej plaży
Komisja Europejska przedstawia dzisiaj ambitną strategię na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami na lata 2021-2030, aby zapewnić im pełne uczestnictwo w życiu społecznym na równi z innymi osobami w UE i poza nią zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej, które z równości i niedyskryminacji czynią podstawę polityk UE.…

Czytaj więcej Komisja Europejska przedstawia strategię na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami na lata 2021–2030

przed budynkiem szkoły przy poręczy schodów stoi Artur z naszego zespołu i robi pomiary
Jesteśmy bardzo dumni ze zmiany, jaką przyniesie dla placówek edukacyjnych projekt Dostępnej Szkoły. Już sam dokument Modelu Dostępnej Szkoły jest przełomowy, ale projekt daje placówce również wiele innych narzędzi takich jak: ankieta autodiagnozy, Indywidualny Program Poprawy Dostępności oraz audyt placówki edukacyjnej. Wnioski wstępne zostały już ocenione pod kątem formalnym i merytorycznym. Teraz czas na kolejny etap,…

Czytaj więcej Ruszamy w Polskę – zaczynamy audyty w ramach projektu Dostępna Szkoła

Młotek używany w trakcie procesu przez sędziego, obok znak paragrafu
W obowiązującym w Polsce systemie ulgi i uprawnienia przysługujące osobom z niepełnosprawnością zależą przede wszystkim od jej stopnia. Jednak w niektórych przypadkach istotna jest także przyczyna (symbol) niepełnosprawności. Poniżej opisujemy, z jakich szczególnych rozwiązań mogą korzystać osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności narządu ruchu.

Wsparcie ze środków PFRON

Osoby z dysfunkcją narządu ruchu mogą ubiegać się o środki…

Czytaj więcej Co przysługuje osobom z niepełnosprawnością ruchową?

fragment kobiecej sylwetki przy biurku piszącej na laptopie
Dr Adam Niedzielski Minister Zdrowia Szanowny Panie Ministrze! W imieniu niżej podpisanych organizacji pozarządowych i charytatywnych zwracamy się z apelem, aby dobrowolnymi szczepieniami na Covid-19 objęci zostali w grupach „O” i „1” Narodowego Programu Szczepień, także pracownicy i uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Świetlic Terapeutycznych, Dziennych Domów Seniora oraz Świetlic Opiekuńczo-Wychowawczych i innych dziennych placówek dla…

Czytaj więcej Apel do Ministra Zdrowia dot. szczepień osób niepełnosprawnych i bezdomnych oraz pracowników jednostek dziennych

rysunek- kolorowe postaci trzymają się za ręce, nad nimi napis TOGETHER
Chwila już minęła od Konferencji Pełno(s)prawny Student, która w tym roku - z powodu obostrzeń - wyjątkowo odbyła się w wersji online. Miniona edycja Konferencji na pewno będzie zupełnie inna niż poprzednie, albowiem – z powodu obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa – odbywa się w formie online. Jednak pomimo tego, że tym razem nie mogliśmy spotkać…

Czytaj więcej Relacja z Konferencji Pełno(s)prawny Student 2020

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top