Logo Tyfloświat
Fragment twarzy przedstawiający niebieskie oko.
www.pixaby.pl

W tym roku dwie firmy: Editas Medicine i Allergan  rozpoczną w USA badania nad techniką edycji genów tzw. CRISPR. Technika ta ma na celu zapobiec dziedziczeniu wad wzroku. Eksperymentalne leczenie ma na celu dostarczenie dzieciom i dorosłym zdrowej wersji genu, którego im brakuje, przy użyciu narzędzia, które tnie lub „edytuje” DNA w określonym miejscu. Badanie zostanie przeprowadzone na grupie maksymalnie 18 osób. Technika CRISPR jest stosunkowo prosta, jednak jeszcze  nie ma konkretnych informacji odnośnie podejmowanego ryzyka. Badanie dedykowane jest wyłącznie osobom z jedna postacią choroby amaurozy Lebera, która stanowi najczęstsza dziedziczoną przyczynę utraty wzorku u dzieci.

Źródło:  https://coolblindtech.com/first-crispr-study-for-blindness-to-start-in-the-us-this-fall/ i

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top