Logo Tyfloświat

 

Jednym z argumentów przeciwko kierowaniu dzieci niewidomych do szkół masowych wraz z zdrowymi rówieśnikami było do niedawna słuszne twierdzenie, że nauka brajla wymaga znającego to pismo nauczyciela, który ponadto posiada wiedzę o tym, jak brajla nauczyć. Wygląda na to, że i w tej dziedzinie bariera została przełamana. Alex Tavares z Harvard’s Innovation Lab opracował urządzenie, które pozwoli każdemu, kto chce lub ma taką potrzebę, samodzielnie bądź z niewielką pomocą nauczyć się brajla.

W urządzeniu zastosowano rozwiązania wykorzystywane do interakcji z ekranami dotykowymi.

Jak to działa? Wyobraźmy sobie tablicę z okienkami, w których można umieszczać elementy z literami brajlowskimi. Gdy uczeń dotyka litery, słyszy odpowiadający jej dźwięk generowany za pomocą mowy syntetycznej. Istnieje możliwość włączenia trybu, w którym uczeń usłyszy punkty składające się na dotykaną literę. Litery można układać w okienkach, tworząc z nich słowa, co zwłaszcza w przypadku nauki czytania w języku angielskim, pozwala już od początku na uczenie się zasad pisowni. Po ułożeniu słowa urządzenie wypowie to słowo, gdy palce ucznia przesuną się po czytanym fragmencie tekstu. Read Read- tak nazywa się omawiany wynalazek – przeszedł z dobrym wynikiem testy w Perkins School for the Blind. Urządzenie jest najprawdopodobniej pierwszym tego rodzaju rozwiązaniem, pozwalającym na interaktywną, samodzielną naukę brajla.

Źródło: https://coolblindtech.com/the-read-read-an-interactive-tool-that-makes-learning-braille-easy/?utm_source=ReviveOldPost&utm_medium=social&utm_campaign=ReviveOldPost

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top