Logo Tyfloświat

 

Brytyjska poczta przystosuje swoje bankomaty do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku. W ciągu najbliższych dziewięciu miesięcy cała sieć bankomatów zainstalowanych w tamtejszych urzędach pocztowych zostanie zmodernizowana tak, aby klient z dysfunkcją wzroku miał możliwość podłączenia do bankomatu swoich słuchawek i usłyszenia komunikatów urządzenia. Wpisanie kodu PIN oraz wybór rodzaju transakcji będzie możliwy z użyciem klawiatury numerycznej. Modernizacja pocztowej sieci bankomatów uwzględniająca potrzebę wprowadzenia funkcji dostępności jest odpowiedzią na przeprowadzoną przez RNIB kampanię na rzecz udostępnienia osobom z dysfunkcją wzroku całej sfery związanej z korzystaniem z pieniędzy. Szacuje się, że powszechna dostępność mówiących bankomatów wpłynie na poprawę jakości życia około 360.000 mieszkańców Zjednoczonego Królestwa.

Źródło: http://www.yours.co.uk/2016/07/post-office-launches-talking-cash-machines

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top