Logo Tyfloświat

Od 1 kwietnia użytkownicy darmowego dostępu do Internetu, oferowanego przez firmę Aero2, zmuszeni są do wpisywania kodu Captcha przy każdorazowym rozłączeniu połączenia internetowego, które następuje co godzinę. Jest to zgodne z zapowiedzią firmy, która informowała o tych zmianach we wrześniu 2013, więc nie jest to primaaprilisowym żartem. Pomijam fakt, iż Aero2 od chwili swojego powstania zobowiązywało się do dostarczania darmowej usługi dostępu do Internetu dla każdego zainteresowanego bez żadnych utrudnień. Pewne utrudnienia jednak były, a mechanizm Captcha to kolejny tego przykład.

Captcha jest narzędziem uwierzytelniania, które ma zaświadczać, że użytkownik jest rzeczywiście osobą, a nie programem służącym do omijania zabezpieczeń danej usługi. Najczęściej spotykamy je podczas rejestracji w usługach mailowych, rejestracji na forach i wpisywaniu komentarzy w Internecie. Mechanizm ten wymaga przepisania określonego ciągu znaków w oknie logowania, który jest trudny do odszyfrowania nawet dla osób bez problemów ze wzrokiem i w krótkim czasie.

Firma Aero2 postanowiła to dodatkowo utrudnić, stosując mechanizm Recaptcha, w którym używa się fragmentów starodruków. Jednak z punktu widzenia osoby niewidzącej, zabrakło tu funkcji spotykanej m.in na portalu Yahoo, który pomyślał o osobach z dysfunkcją wzroku i używa również funkcji Audio Captcha, umożliwiającej po kliknięciu odczytanie tekstu do przepisania. Firma Aero2 przewidziała jedynie opcję, w której osoby niewidome i słabowidzące są zobligowane do przesłania wniosku o wyłączenie mechanizmu Captcha w ich przypadku wraz z dokumentami potwierdzającymi niepełnosprawność, co oczywiście jest czasochłonną i bardziej skomplikowaną procedurą.

Na stronie Aero2 czytamy:

„Osoba niepełnosprawna z dysfunkcją wzroku może złożyć wniosek o wyłączenie mechanizmu CAPTCHA.

W tym celu Korzystający z Bezpłatnego Dostępu do Internetu powinien przesłać  e-mail na adres wzrok@aero2.pl podając:

1. Imię i nazwisko, numer PESEL, nr karty SIM oraz skan jednego z poniższych dokumentów:

a. ważne orzeczenie potwierdzające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku, wydane przez zespół orzekający o stopniu niepełnosprawności, na podstawie przepisów prawa polskiego – skan orzeczenia;

b. Legitymacja Polskiego Związku Niewidomych – Imię i nazwisko, adres zamieszkania stwierdzająca znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku – skan legitymacji;

c. ważna legitymacja wydana przez właściwy organ, dokumentująca znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku zgodnie ze wzorem określonym przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej – skan legitymacji.

Uwaga: sprawdzamy zgodność danych w dokumencie z danymi, które Korzystający podał we wniosku Aero2 o wydanie kary SIM Aero2 BDI”

Maksymilian Pijanowski

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top