Logo Tyfloświat
Logo FIRR
Miło nam poinformować, że ze względu na bardzo duże zainteresowanie wydarzeniem, zapisy na XVI konferencję Pełno(s)prawny Student zostały przedłużone. Na wydarzenie zapisywać się można do 28.11 (poniedziałek) poprzez formularz. Przypominamy, że udział w konferencji jest płatny i wynosi 300 zł brutto. Dokonanie wpłaty jest potwierdzeniem udziału w konferencji. Zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji:

Dodatkowe informacje

W sprawach organizacyjnych lub…

Czytaj więcej Zapisy na XVI konferencję Pełno(s)prawny Student przedłużone

VII Kongres Osób z Niepełnosprawnościami, 15 listopada 2022 r. Online i offline.
„10 lat Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Co się zmieniło? Co musi się zmienić?” – to hasło przewodnie VIII Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, który 15 listopada 2022 r. odbędzie się w Warszawie. Tematyka Kongresu obejmie zarówno refleksję nad bieżącym stanem wdrażania Konwencji, jak i działania na przyszłość. Udział może wziąć każda zainteresowana osoba. Zapisy…

Czytaj więcej Nic o nas bez nas, czyli szczerze o Konwencji. Przyjdź na VIII Kongres Osób z Niepełnosprawnościami!

Mikrofon na pierwszym planie. W tle sala wykładowa
VIII Kongres Osób z Niepełnosprawnościami odbędzie się 15 listopada br. w Centrum Kreatywności Targowa, przy ul. Targowej 56 w Warszawie. Możliwy będzie także udział online. Tegoroczny Kongres organizuje Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami we współpracy z European Disability Forum oraz organizacjami pozarządowymi z całego kraju. Wydarzenie objął honorowym patronatem Rzecznik Praw Obywatelskich, który będzie również gościem Kongresu.

Co…

Czytaj więcej VIII Kongres Osób z Niepełnosprawnościami

Komputer z naklejonymi na nim kolorowymi kartkami wypełniającymi cały ekran
Za jakiś czas opowiemy nie co więcej o Konferencji oraz o  Wystawie technologicznej, która jak zwykle odbywa się podczas tego wydarzenia. Teraz publikujemy program spotkania. REHA FOR THE BLIND IN POLAND Światowe Spotkanie Niewidomych, Słabowidzących i Ich Bliskich Świat dotyku, dźwięku i magnigrafiki XX edycja Konferencji pod hasłem Świat otwarty dla niewidomych – autentyczne niwelowanie skutków niepełnosprawności w dążeniu do wyrównywania…

Czytaj więcej XX edycja konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND 2022

Tabliczka z napisem "education"
Fundacja Vis Maior zaprasza do udziału w ogólnopolskim projekcie „Kurs na samodzielność 2022”. Projekt ma na celu podnoszenie samodzielności osób niewidomych w różnych obszarach funkcjonowania. Czekamy na osoby dorosłe z całej Polski. W ramach projektu przewidujemy m.in.
  • Szkolenia tematyczne – zjazd jesienny oraz zimowy.
  • Indywidualne szkolenie doskonalące w miejscu zamieszkania.
Podczas zjazdu jesiennego (listopad–grudzień) oferujemy naukę…

Czytaj więcej Vismaior Kurs na samodzielność 2022 – rekrutacja

zabytkowa lokomotywa parowa
Stacja Muzeum przy ul. Towarowej w Warszawie zaprasza osoby z niepełnosprawnością narządu wzroku na oprowadzanie. W trakcie spotkania będzie można zwiedzić wagony czy zapoznać się z dotykowymi modelami pociągów. Oprowadzanie odbywa się w małych grupach, tak aby każdy uczestnik miał możliwość zapoznania się z prezentowanymi elementami ekspozycji. W trakcie zwiedzania sal wystawowych i skansenu muzeum udostępnia modele i…

Czytaj więcej Stacja Muzeum zaprasza na dostępne zwiedzanie

Sala audytoryjna, wykład, zdjęcie widowni wykonane z góry
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, w partnerstwie z Polskim Związkiem Głuchych oraz Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, serdecznie zapraszają do udziału w szkoleniach dla kadr administracji publicznej. Działania odbędą się w ramach projektu „Dostępna administracja publiczna – szkolenia dla kadry” (Nazwa Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób…

Czytaj więcej Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla pracowników administracji publicznej

Sala audytoryjna, wykład, zdjęcie widowni wykonane z góry
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego w partnerstwie z Polskim Forum Osób z Niepełnosprawnością ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w szkoleniach w ramach projektu „Wiedza drogą do aktywnego udziału w tworzeniu prawa” (projekt PO WER 2.16 W ramach konkursu nr POWR.02.16.00-IP.06-00-012/19).

Temat szkolenia

Niepełnosprawność w Unii Europejskiej: tworzenie prawa i polityk publicznych w UE Jak lokalnie działać na…

Czytaj więcej Bezpłatne szkolenia w ramach projektu „Wiedza drogą do aktywnego udziału w tworzeniu prawa”

Logo przedstawia kwiat, który jest „osłabiony”. Dzięki podporze rozkwita. Kwiat symbolizuje osobę niepełnosprawną, podpora zaś - wsparcie ze strony Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zaprasza osoby niewidome, słabowidzące oraz w kryzysie psychicznym do udziału w Projekcie „Centrum im Ludwika Braille’a” współfinansowanego ze środków PFRON, realizowanego w okresie 01.04.2022 r. – 31.03.2023 r. Liczba miejsc w Projekcie jest bardzo ograniczona.

Jaki jest cel projektu?

Celem Projektu jest zwiększenie kompetencji osób niepełnosprawnych (uczestników Projektu) w zakresie określonym w Indywidualnych…

Czytaj więcej Zapraszamy do udziału w Projekcie „Centrum im Ludwika Braille’a”

Dwie postaci, jedna przekazuje drugiej informację przez megafon
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Szanowni Państwo, zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konferencji „10 lat dostępności cyfrowej w Polsce”. Wydarzenie w formie zdalnej na platformie Ms Teams odbędzie się 12 kwietnia 2022 r. w godzinach 9:00-15:00. Okazją do organizacji konferencji jest 10 lat od uchwalenia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności,…

Czytaj więcej Zaproszenie na Konferencję 10 lat dostępności cyfrowej w Polsce

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych