Logo Tyfloświat
  • Strona główna
  • Zdrowie
  • Co widzą niewidomi od urodzenia? Naukowcy odkryli, że kora wzrokowa takich osób jest aktywna
Zdjęcie oka z kolorową tęczówką

Co widzą niewidomi od urodzenia? Naukowcy odkryli, że kora wzrokowa takich osób jest aktywna

Kora wzrokowa osób niewidomych od urodzenia nie jest „uśpiona”. Naukowcy z Instytutu Psychologii UJ w Krakowie – wraz z międzynarodowym zespołem – odkryli, że działa ona podobnie jak u osób widzących.
U osób widzących kora wzrokowa, poza przetwarzaniem informacji wzrokowej, koduje informacje o słyszanych dźwiękach. Osoby, które nie widzą od urodzenia również wykorzystują ten obszar mózgu w ten sposób.
„Wykorzystaliśmy metodę obrazowania rezonansem magnetycznym do prześledzenia aktywności mózgu niewidomych ochotników, kiedy słuchali oni dźwięków, takich jak szum lasu, odgłosy zatłoczonej ulicy, czy też odgłosy ludzkich rozmów” – cytuje dra Łukasza Bolę w informacji prasowej Instytut Psychologii UJ.
U niewidomych nawet najbardziej podstawowe obszary wzrokowe kodują informacje o słyszanych dźwiękach.
„Innymi słowy, używając jedynie aktywności kory wzrokowej, byliśmy w stanie odgadnąć jakiego dźwięku słuchała w danym momencie niewidoma osoba badana. Co ciekawe, pomimo pewnych różnic w poprawności rozróżniania dźwięków, ogólny wzór wyników był bardzo podobny dla osób niewidomych i dla osób widzących, badanych uprzednio przez moich współpracowników” – tłumaczy dr Bola.
„W wymiarze praktycznym to, że generalna organizacja kory wzrokowej jest u osób niewidomych zachowana, może być istotną informacją dla badaczy opracowujących metody przywracania wzroku, takie jak implanty siatkówki” – dodaje naukowiec.
Cały artykuł w języku angielskim

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top