Logo Tyfloświat
Czarny logotyp firmy Apple na białym tle. Logotyp przypomina nadgryzione jabłko.

Wstęp

Ze schowka praktycznie każdy użytkownik komputera korzysta codziennie dziesiątki, a czasem i setki razy. Niezależnie od tego czy kopiujemy kod jednorazowy w celu wklejenia go do aplikacji, otrzymujemy link od znajomego i wklejamy go do przeglądarki czy po prostu chcemy jakiś fragment tekstu zduplikować to właśnie schowek jest funkcją, która pozwala nam tego dokonać. Najważniejszym mankamentem schowka jest fakt, że może on przechowywać dokładnie jeden element. Od jakiegoś czasu system Microsoft Windows posiada funkcję historii schowka, jednakże ta jest mocno ograniczona, gdyż między innymi pozwala nam przechowywać tylko do 20 elementów w pamięci, nie ma możliwości grupowania według aplikacji ITD. Użytkownicy systemu MacOS nie mają takiej funkcji natywnie, ale istnieje wiele narzędzi różnych firm, które pozwalają nam osiągnąć to i wiele więcej. W dzisiejszym artykule na warsztat weźmiemy aplikację Copy’Em. Wybrałem ten program spośród wielu innych z kilku powodów. Najważniejszym z nich jest fakt, że istnieje również aplikacja dla systemu iOS, będąca po prostu mobilnym odpowiednikiem wersji desktopowej, co pozwala nam w łatwy sposób synchronizować naszą historię.

Instalacja

W przeciwieństwie do wielu innych omawianych przeze mnie narzędzi, aplikację Copy’Emznajdziemy w sklepie App Store. Zarówno na Macu jak i na urządzeniu z systemem iOS. Niestety program musimy zakupić osobno dla obydwu tych platform. Jeżeli jednak nie zależy nam na synchronizacji historii schowka między komputerem a telefonem, to zakup mobilnej wersji programu jest zbędny. Instalacja natomiast sprowadza się tylko do kliknięcia przycisku “zainstaluj” i oczekiwania na pobranie odpowiednich plików z sieci.

Pierwsze uruchomienie

Gdy uruchomimy aplikację ukaże się nam ekran startowy, jak to ma miejsce w przypadku wielu programów dla systemu MacOS. Pierwszy ekran jest wprowadzeniem do programu, z którego i tak niewiele odczytamy, bo jest to zbiór zrzutów ekranu z różnych okien aplikacji. Po kliknięciu w “Next” ukaże się nam tym razem tekstowy opis i będziemy mieli możliwość ustawienia sobie globalnego skrótu klawiszowego. Wystarczy, że wciśniemy go w polu “Shortcut key” i program go zapisze. Dla mnie jest to kombinacja Option+Shift+C. Gdy już ustawimy klawisze klikamy w “Next”. Ukaże się nam kolejny ekran, gdzie otrzymujemy możliwość ustawienia skrótu do specjalnego kopiowania (starred copy). Działa to tak, że program skopiuje zaznaczenie, ale też doda je do ulubionych. Zaraz pod spodem mamy informację, że zwykłe elementy historii będą usuwane. Możliwe jest tutaj dostosowanie maksymalnej liczby przechowywanych klipów. Gdy przejdziemy dalej otrzymamy informacje tym razem o wklejaniu. Naciśnięcie Enter na klipie wklei go w ostatnio aktywne okno, 10 najnowszych klipów można wklejać przy pomocy cyfr od 1 do 0 a skrót klawiszowy Command+Shift+W powoduje, że wykonanie jakiejś akcji w oknie nie zamyka go. Na następnym ekranie otrzymujemy informację, że jeżeli tylko chcemy i mamy taką potrzebę to możemy ustawić skróty klawiszowe pod konkretne klipy, natomiast prawy klik (VO+SHIFT+M) pozwala nam ustawić typ takiego skrótu. Czy ma on działać globalnie czy tylko w oknie Copy ‘Em. Dalsze ekrany polegają dokładnie na tym samym. Z tych ciekawszych, uzyskujemy informację o tym, że możemy tworzyć listy klipów w celu ich organizacji (Command+N), przełączać się pomiędzy tymi listami skrótami Command+Cyfry od 1 do 0, lub też przechodzić pomiędzy nimi przy użyciu skrótów Command+Lewy nawias kwadratowy i Command+Prawy nawias kwadratowy (odpowiednio poprzednia i następna lista). Gdy przejdziemy przez cały samouczek możemy nacisnąć przycisk “Close” znajdujący się u góry okna w celu zamknięcia ekranu startowego. Spowoduje to zapisanie naszych ustawień i pozwoli nam korzystać z programu.

Okno główne

Po wywołaniu okna aplikacji ustawionym wcześniej skrótem klawiszowym, ukaże się nam właściwe okno programu. To tutaj możemy przeszukiwać naszą historię schowka, organizować ją czy usuwać niechciane elementy. Domyślnie okno to jest odpięte. Wykonanie jakiejkolwiek akcji spowoduje jego zamknięcie i powrót do poprzedniej aplikacji. U samej góry okna mamy 2 przyciski bez etykiety. Ich naciskanie nie zmienia nic, jeżeli chodzi o program więc zakładam, że są to przyciski kontrolujące jakiś jego wizualny aspekt. Poniżej opiszę całą resztę okna głównego

 • Close window: zamyka okno programu (CMD+W)
 • Pin window: Przypina okno. Wykonanie w nim jakiejś akcji nie spowoduje jego zamknięcia (SHIFT+CMD+W)
 • Show list: otwiera menu rozwijane w którym możemy wybrać jaką listę chcemy obecnie przeglądać. Pod wszystkimi listami mamy jeszcze jedno podmenu które zawiera następujące opcje
  • Edit current list: pozwala zmienić ustawienia aktualnie wybranej listy
  • Delete current list: pozwala usunąć aktualną listę
  • Create a new list: pozwala stworzyć nową listę.
 • Sort the current list: pozwala wybrać w jaki sposób elementy danej listy mają być sortowane. Polecam samodzielnie poeksplorować.
 • Toggle the display of search filters: Kontroluje czy filtry wyszukiwania są włączone, czy nie. Jeżeli wcześniej mieliśmy ustawiony jakiś filtr to zmiana tej opcji zresetuje go.
 • All applications: Jeżeli filtry wyszukiwania są włączone pozwala wybrać z jakiej aplikacji elementy mają być wyświetlane.
 • All types: Jeżeli filtry wyszukiwania są włączone pozwala wybrać typ elementów, jaki nas interesuje (tj. Linki, pliki, obrazki)
 • Search: Pozwala przeszukiwać historię (CMD+F)
 • Tabela: pozwala wybrać element z historii. Klawisz Return wkleja go do okna ostatniej aplikacji, a CMD+C kopiuje go do schowka.
 • Settings: Otwiera menu ustawień, które, moim zdaniem jest piętą achillesową tej aplikacji, o tym za moment.
 • Stop/resume recording clipboard data: Pozwala chwilowo wstrzymać zapisywanie nowych elementów w historii (CMD+.)
 • Turn on/off the automatic star mode: włączenie tej opcji spowoduje, że nowe elementy historii będą automatycznie dodawane do ulubionych.
 • Take screenshot: Pozwala wykonać zrzut ekranu bądź aktualnego okna
 • Turn on/off the plaintext mode: Włączenie tej opcji sprawi, że tekst wklejany z aplikacji utraci swoje formatowanie.
 • Pastę transformations: Pozwala dokonać kilku modyfikacji wklejonego tekstu (CMD+;)
 • Delete items: Pozwala opróżnić aktualną listę bądź tylko elementy które nie są w ulubionych.

Ustawienia

Jeżeli tęsknicie za systemem ustawień znanym między innymi ze starych wersji programu JAWS (przed wersją 9.0) to będziecie zadowoleni. Aplikacja Copy ‘Em swój ekran ustawień posiada w formie menu, w którym to wybieramy poszczególne opcje. Większość z nich jest jasna a ja skupie się tylko na tych co ciekawszych i mniej oczywistych.

Menubar icon > Hide menubar icon

Pozwala ukryć ikonę aplikacji w pasku menu. Włączenie tej opcji spowoduje, że aplikacja nie będzie widoczna w menu extra a jedynym sposobem na jej wywołanie stanie się skrót klawiszowy.

Window appearance > Use 0-based numbering

Włączenie tej opcji sprawi, że w przypadku operacji przy użyciu cyfr, 0 będzie pierwszym elementem, a 9 ostatnim.

Window appearance > Show the first line of text only:

Włączenie tej opcji sprawi, że program będzie wyświetlał tylko pierwszą linijkę klipu.

Search Field > Auto focus

Włączenie tej opcji sprawi, że kursor będzie lądował w polu wyszukiwania zaraz po wywołaniu programu

Search field > Toggle Search Filters with ⌘F (Command-F)

Zamienia wyżej wymieniony skrót z przejścia do pola wyszukiwania na przełączenie filtrów (patrz wyżej).

Search field > Search Immediately After Each Keystroke

Domyślnie program przeszukuje listę po jakimś czasie od naciśnięcia ostatniego znaku. Włączenie tej opcji sprawi, że wyszukiwanie będzie odbywać się natychmiast. Może to pozytywnie wpłynąć na czas wyszukiwania, ale zużycie procesora zostanie znacznie zwiększone.

Sound Effects

To menu wymaga specjalnego traktowania. Należy wejść w nie strzałką w prawo, następnie wejść w interakcję z elementem znajdującym się pod kursorem i dopiero wówczas uzyskujemy dostęp do opcji dźwiękowych.

Keyboard shortcuts…

Pozwala dostosować skróty klawiszowe programu. Okno podzielone jest na dwie zakładki: “Local shortcuts” i “Global shortcuts”. Skróty lokalne wybieramy z menu, a te globalne ustawiamy dokładnie tak jak przy pierwszym uruchomieniu aplikacji (patrz wyżej).

Download link titles/Download link previews

Włączenie pierwszej opcji sprawia, że zamiast linków będą wyświetlane tytuły stron, do których one prowadzą, a drugiej – wyświetli podgląd strony (coś takiego jak widzimy w Google).

Reject duplicates

Włączenie tej opcji sprawi, że duplikaty nie będą zapisywane w historii.

Ignore applications

Pozwala dodać aplikacje do listy ignorowanych. Tekst z ignorowanych aplikacji nie będzie zapisywany w historii schowka.

Ignore Universal Clipboard

Włączenie tej opcji sprawia, że tekst kopiowany z innych urządzeń zalogowanych na naszym koncie Apple nie będzie zapisywany w historii.

iCloud Sync

Pozwala włączyć synchronizację historii schowka z Icloud. Umożliwia to między innymi przenoszenie naszej historii między komputerami Mac czy urządzeniami z iOS.

Podsumowanie

Jak widzicie, Copy ‘Em to małe, aczkolwiek przydatne i potężne narzędzie, które może zaoszczędzić nam sporo czasu, nerwów a także setek plików zawierających niekiedy jedną czy dwie linijki tekstu. O ile cena programu może wydawać się wysoka, o tyle przynajmniej moim zdaniem jego funkcjonalność spokojnie to wszystko rekompensuje. Co niektórzy z Was mogą zastanawiać się, dlaczego nie wspomniałem o aplikacji mobilnej. Cóż, jest ona bliźniaczo podobna do tej z komputerów, a właściwie jedyną różnicą jest fakt, że niestety tekst ze schowka nie jest automatycznie do niej dodawany. Czy Wy używacie jakiegoś menedżera schowka dla waszych urządzeń Apple? Czy jest nim Copy ‘Em, Alfred a może jeszcze cokolwiek innego? Dajcie znać poprzez E-Mail: nuno69a@gmail.Com. Arkadiusz Świętnicki

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top