Logo Tyfloświat
Dwie postaci, jedna przekazuje drugiej informację przez megafon

Przypominamy o treningu interpersonalnym, który odbędzie się w dniach 24-28.01.2022 (poniedziałek  – piątek) w godzinach 9:00 – 17:00 w Warszawie.
W ramach projektu Centrum im. Ludwika Braille’a, współfinansowanego ze środków PFRON, serdecznie zapraszamy do udziału w Treningu Interpersonalnym.
Do udziału w zajęciach zapraszamy osoby z województw lubuskiego i wielkopolskiego.

Czym jest Trening Interpersonalny?

Trening Interpersonalny to zajęcia, prowadzone przez dwie psycholożki. Trening ma na celu pracę w grupie, w której poświęca się uwagę rozumieniu zachowań własnych i innych osób, trenuje umiejętności wyrażania myśli i uczuć oraz ćwiczy umiejętności rozwiązywania konfliktów.
Co więcej, trening interpersonalny daje możliwość lepszego poznania siebie oraz sposobu funkcjonowania w grupie. Rozwija umiejętności międzyludzkie takie jak:

  • komunikacja,
  • wyrażanie emocji,
  • poznawanie swoich zachowań w grupie.

Proponowany przez nas trening daje przestrzeń do weryfikacji i zmiany niektórych zachowań. Kładzie nacisk na zachowania, które przeszkadzają w budowaniu i utrzymywaniu dobrych relacji.
Podczas zajęć uczestnicy uczą się formułować oraz przyjmować informację zwrotną na swój temat, która sprzyja lepszemu rozumieniu siebie. Uczą się również poznawać swoje granice na tle grupy.
Dynamika i kierunek spotkań będzie zależny od tematów poruszanych przez uczestników.
Trening interpersonalny opiera się przede wszystkim na doświadczaniu, może zawierać elementy psychoedukacji.
Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się mailowo do:
Krystyna Rawska
Email: krystyna.rawska@firr.org.pl

Co zapewniamy w ramach szkolenia?

Podczas szkolenia zapewniamy kawę, herbatę oraz ciepły posiłek.
Osobom z poza Warszawy zapewniamy nocleg w hotelu i pełne wyżywienie. Oferujemy również zwrot kosztów przejazdu na podstawie przekazanych nam oryginałów biletów.
Osoby z poza Warszawy proszone są o przyjazd w niedzielę wieczorem (23.01), maksymalnie do godziny 19. W piątek dla osób nocujących w hotelu przewidziana jest kolacja w hotelu o godz. 19:30.
Zapewniamy także usługę asystenta-przewodnika wszystkim uczestnikom, którzy tego potrzebują oraz osobom przyjezdnym w niedzielę podczas trasy z dworca do hotelu.

Kilka słów o trenerce

Joanna Grasewicz, magister psychologii ze specjalnością kliniczną, absolwentka Uniwersytetu SWPS. Przez ostatnie lata zdobywała wiedzę uczestnicząc w różnych szkoleniach, warsztatach oraz konferencjach ucząc się wspierania osób w różnych kryzysach i towarzyszenia w rozwoju.
Realizowała liczne warsztaty i zajęcia edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych m.in. o tematyce zdrowego odżywiania, zaburzeń odżywiania, radzenia sobie ze stresem, profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz cyberprzemocy.
Odbyła staż w Fundacji Aslan współprowadząc grupę socjoterapeutyczną oraz jako konsultant telefoniczny w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
Pracowała w Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie psychicznym oraz w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu Bielańskim.
Doświadczenie kliniczne zdobyła na Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych (Klinika Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii, Wojskowy Instytut Medyczny).
Obszary pracy i zainteresowań stanowią:

  • udzielanie wsparcia osobom doświadczającym żałoby,
  • radzenie sobie ze stratą,
  • udzielanie wsparcia osobom w kryzysie samotności,
  • pomoc osobom, zmagającym się z różnymi trudnościami w relacjach z innymi.

W swojej pracy jest zainteresowana nurtem zintegrowanym, w kierunku którego chce się rozwijać.
Wsparcie psychologiczne jest dla niej umiejętnością spojrzenia na siebie „tu i teraz” ze współczuciem i akceptacją, które otwiera drogę do pokochania siebie i zmiany.
Źródło:

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top