Logo Tyfloświat

Oddajemy w ręce czytelników pierwszy numer kwartalnika „Tyfloświat”. Czasopismo to, podobnie jak portal www.tyfloswiat.pl,
jest częścią projektu, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, mającego na celu stworzenie kompleksowej bazy wiedzy o nowoczesnych technologiach dostępowych, których przeznaczeniem jest ułatwienie dostępu do informacji, rozrywki oraz poprawa szeroko pojętej jakości życia osób z dysfunkcją wzroku.
W trakcie trwania projektów, realizowanych przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego, zauważyliśmy, wśród ich uczestników, ogromną potrzebę pogłębiania wiedzy z zakresu tyfloinformatyki.
Otwarcie rynków, jakie miało miejsce na początku lat dziewięćdziesiątych, oraz udostępnienie osobom niepełnosprawnym różnorakich programów pomocowych stworzyły duże możliwości wyboru sprzętu rehabilitacyjnego.
Dobór odpowiednich pomocy okazuje się niezwykle trudny, czego efektem jest zaleganie na strychu drogiego, zakurzonego sprzętu, który okazał się nieprzydatny jego nabywcom.
Obserwacje, jakie poczyniliśmy, skłoniły nas do stworzenia portalu internetowego i czasopisma, które mają na celu udostępnienie osobom niewidomym i słabowidzącym, a także instytucjom i organizacjom, oferującym im wsparcie, pełnej bazy informacji dotyczących technologii dostępowych. Baza ta zawiera zarówno wiedzę w formie encyklopedycznej, jak i opisowej.
Uznaliśmy jednak, że rozwiązania techniczne nie mogą istnieć w całkowitym oderwaniu od rzeczywistości, dlatego też na łamach czasopisma i portalu czytelnicy znajdą również artykuły i wywiady związane z szeroko pojętą tematyką dotykającą środowiska osób niewidomych i słabowidzących.
Żywimy nadzieję, że zawarte, zarówno w czasopiśmie, jak i na portalu internetowym, informacje okażą się pomocne nie tylko w doborze sprzętu i oprogramowania dostępowego, ale także w pracy, nauce i życiu prywatnym.

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top