Logo Tyfloświat

Nowy rok przyniósł, istotne dla osób niewidomych i słabowidzących, zmiany w prawie polskim, dlatego też, na łamach numeru, który trzymają Państwo w rękach, postanowiliśmy właśnie im poświęcić wiele uwagi.

Zmiany te dotyczą sytuacji osób korzystających z pomocy psów przewodników, których problemy, związane z sytuacją prawną psów asystujących, były do tej pory pomijane.
Umożliwienie osobom z psami asystującymi swobodnego wstępu do miejsc użyteczności publicznej, bez konieczności uzyskiwania zgody organów czy też osób odpowiadających za te miejsca, daje im wreszcie szansę pełnego wykorzystywania umiejętności towarzyszących im zwierząt.

Na łamach „Tyfloświata” znajdą Państwo zarówno informacje dotyczące nowelizacji ustaw, które regulować będą sytuację psów asystujących, jak i praktycznych aspektów korzystania z pomocy czworonożnych przewodników.

Kolejną kwestią, która wydaje nam się szczególnie istotna, jest publikacja przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ramowych zasad przyznawania dofinansowań na zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego w ramach Programu „Komputer dla Homera”, który pozwolił na wyposażenie wielu osób w sprzęt niezbędny do osiągnięcia aktywności zawodowej i społecznej. W wywiadzie z przedstawicielami PFRON – Panią Martą Lempart, Dyrektorem Wydziału Programowania i Realizacji Zadań, oraz Panami Krzysztofem Kacą, Kierownikiem Działu Programowania i Sławomirem Strugarkiem, Głównym Specjalistą, staraliśmy się rozwiać wszelkie wątpliwości związane z wprowadzonymi zmianami.

Będziemy w dalszym ciągu śledzić poczynania organów i instytucji, odpowiadających za kształt uregulowań prawnych, dotyczących osób niewidomych i słabowidzących, i na bieżąco monitować czytelników o najważniejszych z nich. Choć nie przebudowa systemu prawnego jest naszym celem, a zmiana sposobu postrzegania osób z dysfunkcją wzroku, zarówno przez widzących, jak i samych niewidomych, jesteśmy świadomi, że same kampanie społeczne i przełamywanie stereotypów nie wystarczy i konieczne jest zapewnienie osobom niepełnosprawnych ochrony prawnej, jaka należy się wszystkim członkom społeczeństwa.

Redaktor Naczelny

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top