Logo Tyfloświat

W ostatnim tygodniu lutego wzięliśmy udział w pierwszych międzynarodowych warsztatach, zrealizowanych w Madrycie, w ramach projektu “Współpraca na rzecz niezależności i przedsiębiorczości kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Nasze działania są próbą odpowiedzi na problemy nierówności społecznych i niskiej aktywności zawodowej kobiet.
Wśród Europejek rośnie bezrobocie. Rośnie też odsetek kobiet wycofujących się z rynku pracy, a regułą jest różny poziom wynagradzania mężczyzn i kobiet. W szczególnie trudnej sytuacji są kobiety z niepełnosprawnościami. Chcemy zwrócić uwagę na wielowymiarowośc dotykającej je dyskryminacji.
Beneficjentki organizacji partnerskich z Polski, Hiszpanii, Szwecji, Turcji i Włoch to dorosłe kobiety, zagrożone wykluczeniem społecznym z powodów: niepełnosprawności, rasy, wykształcenia, bezrobocia, wieku.
Planując warsztaty, za główne cele dla naszych beneficjentek uznaliśmy:
·        podróż i poznawanie nowych osób i kultur,
·        budowanie pewności siebie poprzez kontakt z kobietami borykającymi się z podobnymi problemami,
·        wzajemną naukę w trakcie działań projektowych i po realizacji projektu (dzięki komunikacji na odległość),
·        dzielenie się doświadczeniami,
·        budowanie świadomość bycia częścią wspólnoty europejskiej,
·        porównanie punktów widzenia,
·        tworzenie rzeczywistych więzi  z kobietami z innych krajów, utrzymującymi się także po spotkaniu, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi ICT,
·        wzrost motywacji do nauki języków obcych i rozwijania się, szczególnie dalszego kształcenia i rozwoju kariery zawodowej.
W ciągu 5 dni warsztatów nasze beneficjentki uczestniczyły m.in. w następujących sesjach:
·        budowanie grupy, aktywności przełamujące nieśmiałość, poznawanie innych kultur i środowisk (obawy i motywacji, łamanie barier związanych z odmiennością religijną czy rasową),
·        wizyta w organizacji CEAPAT (wykorzystanie nowoczesnych technologii i rozwiązań architektonicznych w codziennym życiu osób z niepełnosprawnościmi, starszych, o obniżownych zdolnościach komunikacyjnych),
·        wykorzystanie sieci społecznej jako narzędzia do integracji i rozwiązywania problemów (wykorzystanie Facebooka i innych mediów społecznościowych do nawiązywania kontaktów, także zawodowych oraz promocji swojej działalności zawodowej),
·        wykorzystanie ICT jako narzędzia do rozwoju własnej kariery zawodowej (np. e-portfolio, poszukiwanie pracy przez Internet),
·        nowoczesne technologie w mieście (gra miejska): orientacja w terenie z wykorzystaniem e-mapy, środków transportu miejskiego (metro, zakup biletu w automacie, komunikatory elektroniczne), organizacja czasu, praca w grupie, podejmowanie decyzji, przełamanie bariery językowej poza grupą (kontakt z mieszkańcami),
·        wymiana doświadczeń: „Jak opowiadać swoją własną historię” (pomysły na blogi, social networking po warsztacie, budowanie wirtualnej społeczności).
Warsztaty zostały przygotowane i przeprowadzone przez pracowników wszystkich organizacji patnerskich. Wzajemnie uczyliśmy się, jak prowadzić poszczególne sesje, budować grupę, organizować czas, komunikować się z beneficjentami. Mogliśmy w praktyce zobaczyć, jak nasze dotychczasowe doświadczenie, umiejętności i pomysły sprawdzają się w rzeczywistości i w pracy w tak zróżnicowanym, międzynarodowym środowisku. Szczególnym doświadczeniem była możliwość współpracy z nowymi grupami beneficjentów, jak np. dla FIRR migranci lub dla pracowników innych organizacji osoby z niepełnosprawnościami. Podczas ostatniego dnia spotkania jedna z uczestniczek zdecydowała się na forum opowiedzieć własną historię (przebyta choroba, doświadczenia, plany na przyszłość), czym wzbudziła ogromny podziw grupy. Było to zaskoczenie dla wszystkich uczestników, ponieważ unaoczniło nam, jak ogromna zmiana zaszła w tej osobie w ciągu jednego tygodnia warsztatów. To oczywiście tylko jedna z historii naszych Kobiet…
Po raz kolejny spotkamy się we wrześniu, tym razem w Krakowie. Pełna relacja z warsztatów oraz bieżące informacje o projekcie publikowane są na stronie projektu http://net4women.eu/ oraz  na Facebooku w naszej grupie women4women: https://www.facebook.com/groups/1522711714708405/
Okres realizacji projektu 01.09.2015 – 01.09.2017
Projekt realizowany jest w partnerstwie z:
FUNDACION CIBERVOLUNTARIOS (Hiszpania)
Associazione Moltivolti Capovolti (Włochy)
Kocarli Ilce Milli Egitim Mudurlugu (Turcja)
Integration För Alla (Szwecja)
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top