Logo Tyfloświat

W numerze

  • IV Kongres Osób z Niepełnosprawnościami
    Prezentujemy przebieg IV Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, unikalnego na skalę Polski wydarzenia, podczas którego osoby z niepełnosprawnościami rokrocznie dyskutują na temat najistotniejszych dla nich spraw.

  • Wnioski w domowym zaciszu
    Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wprowadza nowoczesne narzędzie do zdalnej obsługi wniosków o dofinansowanie, dedykowanej odbiorcom końcowym wsparcia. Prezentujemy materiał informacyjny Funduszu.

  • Nie tylko „Aktywny samorząd”
    Przedstawiamy katalog najpopularniejszych wśród osób z dysfunkcją wzroku form wsparcia oferowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, uwzględniający działania z obszaru aktywizacji zawodoweji społecznej.
Wydawca:

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
ul. Wybickiego 3a,
31-261 Kraków
http://www.firr.org.pl
tel.: (+48) 12 629 85 14;
faks: (+48) 12 629 85 15
e-mail: biuro@firr.org.pl

Organizacja Pożytku Publicznego
Nr konta
77 2130 0004 2001 0255 9953 0005

Utilitia sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II
64, 32-091 Michałowice
http://www.utilitia.pl
tel.: (+48) 663 883 600
e-mail: biuro@utilitia.pl

Podmiotem odpowiedzialnym za publikację treści merytorycznych jest Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Podmiotem odpowiedzialnym za działalność reklamową jest Utilitia sp. z o.o.

REDAKTOR NACZELNY
Joanna Piwowońska
tel. kom. (+48) 663 883 332
e-mail: joanna.piwowonska@firr.org.pl

SKŁAD KOMPUTEROWY
Sławomir Mirski

FOTOGRAFIA NA OKŁADCE
t9t

DRUK e-mail:reklama@utilitia.pl

Redakcja nie odpowiada za treść publikowanych reklam i ogłoszeń.

Nakład dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Gminy Miejskiej Kraków.

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania, zmian stylistycznych i opatrywania nowymi tytułami materiałów nadesłanych do druku. Materiałów niezamówionych nie zwracamy.

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top