Logo Tyfloświat

Oddajemy w Państwa ręce świąteczne, powiększone wydanie „Tyfloświata”, mając nadzieję, że jego lektura pomoże wypełnić długie, zimowe wieczory.
W tym numerze postanowiliśmy skupić się na dwóch niezwykle ważnych, choć nieco odbiegających od głównych nurtów tematycznych czasopisma, kwestiach, a mianowicie: komunikacji publicznej oraz systemie rentowym.
Artykuł „Wolność ma zapach benzyny” rozpoczyna cykl materiałów poświęconych komunikacji jako takiej. Jako pierwszy pod lupę został wzięty transport miejski, ten, z którego korzystamy najczęściej. Wiele się mówi o przystosowaniu przestrzeni publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych, w świetle ostatnich tragicznych wydarzeń w warszawskim metrze szczególne zainteresowanie budzi funkcjonalność rozwiązań skierowanych do osób z dysfunkcją wzroku. Czy są one jednak tak skuteczne, jak twierdzą decydenci? A jeżeli nie, to jak tego typu dostosowania powinny naprawdę wyglądać? Na te i inne pytania w swoim artykule odpowiedzi szukał Michał Dębiec. W kolejnych odcinkach zajmie się transportem lotniczym i kolejowym.
Artykuł „Wszystko o rentach” jest następnym z serii materiałów dotyczących aspektów prawnych związanych z niepełnosprawnością.
Cykl jest odpowiedzią na Państwa głosy, dotyczące konieczności poruszenia tego typu tematyki. Przychylamy się bowiem do opinii, iż przepisy regulujące sytuację prawną osób z dysfunkcją wzroku są często bardzo niejasne. Postaramy się wyjaśnić wszelkie wątpliwości z nimi związane.
Redaktor Naczelny

Prawdziwie radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz uśmiechu i życzliwości na każdy dzień Nowego Roku
życzy
Redakcja czasopisma „Tyfloświat”

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top