Logo Tyfloświat

Minął już ponad rok od czasu, gdy kupiłem pralkę i suszarkę Samsung. Nabrałem więc pewnego doświadczenia w korzystaniu z obu tych urządzeń.

Poniżej postaram się opisać jak będąc osobą niewidomą korzystać w sposób poprawny i efektywny z suszarki do ubrań. Napiszę także o zaletach i niedogodnościach, które zaobserwowałem podczas korzystania z omawianego urządzenia.

Moja suszarka to Samsung DV90t7240BT AI Control. Choć w sklepach są już dostępne nowsze modele suszarek Samsunga, to sądzę, że można je z powodzeniem porównywać z moim urządzeniem, ponieważ różnice między modelami z ostatnich kilku lat dotyczą szczegółów, a co za tym idzie, przedstawione poniżej spostrzeżenia będzie można odnieść w większości sytuacji do nowszych modeli.

Wygląd i budowa urządzenia

Suszarka przypomina przy pierwszym dotknięciu pralkę. To samo przez się zrozumiałe, ponieważ, podobnie jak pralka, suszarka bębnowa posiada bęben, w którym suszy się mokrą wypraną odzież i inne materiały.

Jej wymiary to: wysokość 85 CM, głębokość 60 cm (bez elementów wystających) i szerokość również 60 CM. Co to znaczy bez elementów wystających? Takie określenie w opisie urządzenia oznacza, że mierzona jest jedynie bryła blach obudowy i plastikowego wykończenia, natomiast elementy wystające to np. dla głębokości z przodu drzwi, pokrętło programatora, A z tyłu to m. in. wąż, pianka ocieplająca czy wreszcie zalecana przestrzeń, którą należy zachować między ścianą lub ścianami, a bokami i tyłem urządzenia. Przygotowując się do kupna suszarki należy zatem podczas mierzenia miejsca gdzie ją ustawimy wziąć pod uwagę kilka zapasowych centymetrów.

Ponieważ suszarka podczas pracy nie podlega tak dużym obciążeniom jak pralka, ma ona bęben zamocowany sztywno, co oznacza, że nie można nim poruszać inaczej niż obracając. Pralka, która musi podczas prania i wirowania poruszać bębnem wypełnionym wodą i praniem ma konstrukcję uwzględniającą zjawisko bezwładności, czyli jest amortyzowana we wszystkich trzech osiach. Dlatego jeśli chcemy pralkę i suszarkę ustawić w tzw. Wierzę pralniczą, to pralkę należy zawsze ustawiać bezpośrednio na podłożu, a nie na suszarce. Stawiając urządzenia jedno na drugim łączymy je specjalnym łącznikiem. Przygotowując miejsce dla naszej suszarki trzeba jeszcze wziąć pod uwagę dostępność odpływu wody do kanalizacji.

Wróćmy jednak do specyfikacji i wyglądu suszarki. Samsung DV90t7240BT AI Control to suszarka kondensacyjna, z pompą ciepła. Maksymalny załadunek to 9 KG. Podana waga Dotyczy prania po odwirowaniu, mokre jest zawsze cięższe.

Gdy mamy pralkę o załadunku 9 KG lub mniej, a chcemy przełożyć całą zawartość do suszarki, to nie musimy, jak ma to miejsce w przypadku pralko-suszarek, Mokrego prania wyciągniętego z pralki dzielić na dwie części przeznaczone do osobnego suszenia.

Na tylnym panelu suszarki znajdują się śruby montażowe, zamocowanie węża odprowadzającego wodę ze skraplacza oraz piankowe ocieplenie pokrywające całą powierzchnię zewnętrzną za bębnem na odzież i poniżej.

Zasadniczo nie zagląda się tam, od czasu do czasu warto jednak przetrzeć kurz, który owa pianka ocieplająca mocno przyciąga.

Obie boczne ściany, to w dolnej części prawie jednolite blachy, a w górnej plastik.

W lewej górnej części przedniego panelu, podobnie jak ma to miejsce w pralkach, znajduje się szuflada. O ile jednak w pralce znajdują się w niej zbiorniczki na detergenty tj. proszek, płyn do płukania i środek służący do prania wstępnego, o tyle w suszarce mieści się tam pojemnik skraplacza.

Ma on kilka litrów pojemności i zależnie od konfiguracji urządzenia oraz dostępności przyłącza odpływowego w miejscu, w którym urządzenie jest ustawione można opróżniać go na 2 sposoby. Pierwszym i najwygodniejszym jest podłączenie suszarki do odpływu przy użyciu dostarczonego węża odpływowego. Po napełnieniu woda zostanie po prostu odprowadzona z urządzenia do odpływu.

Jest to domyślny sposób opróżniania suszarki z nagromadzonej w czasie suszenia wody.

Gdy nie ma możliwości podłączenia suszarki do odpływu wody, należy przestawić urządzenie w tryb ręcznego opróżniania pojemnika na wodę.

Przyciski dotykowe

Na prawo od szuflady z pojemnikiem skraplacza, znajduje się tylko jeden element, jest to przycisk zasilania, który włącza urządzenie. Właściwie nie jest to przycisk tylko pole dotykowe wywołujące włączenie suszarki, ale dla wygody i uproszczenia nazywam w tekście takie pola przyciskami.

Przycisk ten znajduje się blisko dolnej krawędzi panelu przedniego suszarki, tuż nad brajlowską literą P, oznaczającą po prostu Power.

Starsze modele suszarek Samsung wymagały zamówienia u producenta modyfikacji w postaci dosyć drogich nakładek brajlowskich. Obecnie, panele suszarek i pralek Samsung mają już wprowadzone zintegrowane rozwiązania, które ułatwiają podstawową obsługę i możliwość zorientowania się w tym, co naciskamy na panelu. Wspomniałem już o literze brajlowskiej nad przyciskiem zasilania. Podobnie jest z przyciskiem start/pauza, ale o tym przeczytacie w dalszej części opisu panelu sterowania. Oprócz brajlowskich liter przy niektórych przyciskach oraz wypustek, o których poniżej, urządzenie wyposażono w dźwiękowe ułatwienia dostępu, co w sposób istotny poprawia osobom niewidomym komfort obsługi panelu sterowania.

Na prawo od przycisku zasilania znajduje się pokrętło programatora. Jest ono cyfrowe, co oznacza, że wokół pokrętła nie umieszczono numerów czy etykiet poszczególnych programów. Wybór dokonywany jest cyfrowo, a więc nie mamy tutaj programów przypisanych do wybranej pozycji pokrętła. Obrót pokrętłem o jedno wyczuwalne kliknięcie zaznaczone dodatkowo sygnałem dźwiękowym powoduje wyświetlenie nazwy i parametrów domyślnych wybranego programu na wyświetlaczu znajdującym się po prawej stronie w górnej części panelu przedniego.

Testowana suszarka posiada 22 dedykowane programy, a dzięki aplikacji Samsung SmartThings można jeszcze dostosować ustawienia własnego programu.

Na prawo od programatora, symetrycznie względem przycisku zasilania (Ang. Power) umieszczono przycisk start/pauza. Podobnie jak przycisk zasilania znajduje się on nad brajlowską literą S oznaczającą start. Po rozpoczęciu cyklu suszenia przycisk ten staje się przyciskiem umożliwiającym włączenie pauzy, wstrzymanie cyklu pracy urządzenia i jego wznowienie.

Opisane powyżej ułatwienia dostępu wystarczą, aby uruchomić suszarkę w domyślnym programie, a zatem można powiedzieć, że spełnia ona podstawowe wymagania dostępności, co oznacza, że osoba z dysfunkcją wzroku będzie mogła, przynajmniej na poziomie podstawowym, skorzystać z niej bez aplikacji.

Na prawo od przycisku start, w dolnej części wyświetlacza znajduje się rząd przycisków funkcyjnych. Nie opisano ich brajlem, ale zostały oznaczone wyraźnymi wypustkami, wyraźniejszymi nawet niż te na klawiszach F, J oraz numeryczne 5 na klawiaturze komputerowej.

Jest to rząd sześciu przycisków, z których 5 pierwszych licząc od lewej strony znajduje się tuż przy dolnej krawędzi panelu sterowania. Rozmieszczono je w odległości kilku centymetrów od siebie. Każdy taki przycisk jest polem dotykowym, dlatego wyposażono je w wypustki ułatwiające niewidomym użytkownikom ich zlokalizowanie.

Licząc od lewej strony, pierwszy przycisk to przycisk OK. Służy on do zatwierdzania opcji wcześniej wybranej pokrętłem nawigacyjnym lub później opcji w menu.

Drugi przycisk pozwala na wybór poziomu suszenia, dostępne wartości to 1, 2 i 3.

Trzeci przycisk pozwala na włączenie funkcji „Bez zagnieceń”. Polega ona na tym, że po zakończeniu suszenia, suszarka porusza jeszcze bębnem co pewien czas przez maksymalnie 3 godziny (180 minut). Dzięki temu po suszeniu możemy wyciągnąć ubranie lub pościel ciepłe, suche, elastyczne i pogniecione w znacznie mniejszym stopniu, niż gdyby leżały one w zimnym bębnie.

Czwarty przycisk służy do ustawiania czasu suszenia, natomiast piąty to przycisk pozwalający uzyskać dostęp do opcji dodatkowych np. do możliwości włączenia blokady rodzicielskiej.

Szósty przycisk, umieszczony nieco wyżej od omówionego rzędu przycisków funkcyjnych, znajduje się skrajnie po prawej stronie panelu sterowania. Służy on do włączania i wyłączania Funkcji Smart Control, czyli po prostu możliwości kontroli urządzenia przez aplikację, z uruchomieniem cyklu suszenia włącznie.

Nad rzędem pięciu przycisków funkcyjnych i na lewo od szóstego przycisku smart control znajduje się wyświetlacz, który podczas wyboru parametrów suszenia pokazuje nam stosowne informacje, a podczas suszenia pokazuje status i pozostały czas do zakończenia pracy.

Poniżej panelu mamy gładką i płaską blachę frontu urządzenia. Z przodu suszarki znajdują się drzwiczki zamykające bęben oraz klapka osłaniająca wymiennik ciepła i pozwalająca na jego wyczyszczenie.

Jeżeli chodzi o drzwi, to są one tak skonstruowane, że możemy w czasie instalacji urządzenia lub później wybrać kierunek, w którym będą się one otwierały. W przeciwieństwie do pralek, w których znakomita większość otwiera się wyłącznie od prawej do lewej strony, a jedynie nieliczne modele oferują odwrotną możliwość, w suszarce możemy zmienić kierunek otwierania drzwi. Domyślnie, tzn. w konstrukcji, którą ja otrzymałem i została mi ona zainstalowana, drzwi otwierają się od lewej do prawej, co w mojej sytuacji jest korzystne. Suszarka jest umieszczona nad pralką, więc drzwi otwierające się w tę samą stronę w obu urządzeniach do środka łazienki powodowałyby niepotrzebną blokadę przestrzenną. Suszarka i pralka otwierają się u mnie zgodnie z domyślnym założeniem, czyli pralka od prawej do lewej, a suszarka od lewej do prawej.

Poniżej drzwi zamykających bęben znajduje się już tylko dolna część frontowej blachy urządzenia oraz umieszczona po lewej stronie na dole klapka zamykająca dostęp do filtra wymiennika ciepła.

Prawa strona frontowej dolnej części urządzenia, to kratka pozwalająca na zasysanie do suszarki powietrza z zewnątrz. Aby otworzyć klapkę wymiennika ciepła należy nacisnąć ją pośrodku u góry, co spowoduje odblokowanie zabezpieczenia.

W części poświęconej konserwacji opiszę dokładniej, jak czyścić wymiennik ciepła.

Korzystanie z suszarki

Po otwarciu drzwiczek ładujemy mokre pranie z pralki do suszarki. Jak już wspominałem powyżej, bęben suszarki różni się istotnie od bębna pralki. Po pierwsze, jest on zamocowany w sposób sztywny, a nie elastyczny jak w pralce.

Po drugie, bęben suszarki nie ma otworów na całej powierzchni, a jedynie na tylnej ścianie.

Po umieszczeniu mokrego prania w suszarce wystarczy po prostu zamknąć drzwi i uruchomić urządzenie.

Dla osób z dysfunkcją wzroku korzystanie z suszarki bez aplikacji Samsung SmartThings wiąże się z istotnymi ograniczeniami. Nie ma tu stałej kolejności programów, jak w urządzeniach niełączących się z siecią czy analogowych, więc nie można jej zapamiętać. Należy jednak zauważyć, że urządzenie uczy się naszych preferencji, więc z czasem programy zostaną ułożone tak, że te, których najczęściej używamy będą pokazywane jako pierwsze. Czy ta elastyczność oprogramowania cokolwiek ułatwia? Pozostawiam to do dyskusji użytkownikom.

Przechodząc dalej zakładam, że urządzenie zostało skonfigurowane tzn. przeszło pierwsze uruchomienie, zostało połączone z siecią WI-FI oraz kontem Samsung. Krok ten jest konieczny jeśli chcemy w pełni wykorzystywać możliwości naszej suszarki. Konfiguracja wymaga niestety pomocy osób widzących, ponieważ do jej przeprowadzenia potrzebne są informacje, które trzeba odczytać z urządzenia i wprowadzić do aplikacji lub zeskanowanie QR kodu, który znajduje się na obudowie suszarki. Wiele sklepów oferuje usługę instalacji zakupionego urządzenia w domu klienta. Jeśli ją zamówimy, to instalatorzy pomogą nam w konfiguracji. Na pocieszenie dodam, że od czasu uruchomienia urządzenia, jeszcze nigdy nie potrzebowałem pomocy osoby widzącej w codziennym użytkowaniu suszarki, tj. tak pralka jak suszarka bez zarzutu łączą się z siecią WI-FI, gdy ta jest wyłączana, włączana lub czasem z powodów natury technicznej zniknie.

Suszenie bez korzystania z aplikacji sprowadza się do kilku prostych kroków.

Po zamknięciu drzwi bębna należy dotknąć pola nad brajlowską literą P jak power. Suszarka wygeneruje charakterystyczną melodyjkę, po której poznamy, że została uruchomiona. Gdy używamy suszarki po raz pierwszy, prawie na pewno pierwszym programem będzie bawełna. Podczas dalszego użytkowania najprawdopodobniej to się nie zmieni, ale następnym w kolejności programem suszenia będzie ten program, z którego korzystamy najczęściej.

Gdy chcemy suszyć bez zmiany programu to po uruchomieniu urządzenia wystarczy nacisnąć umieszczony na prawo od pokrętła programatora przycisk start, oznaczony literą S.

Po jego naciśnięciu suszarka rozpocznie pracę.

Jeśli chcemy zmienić program, trzeba przekręcić pokrętło programatora delikatnie w prawo. Skok jest dość dobrze wyczuwalny, a dodatkowo każda zmiana jest sygnalizowana dźwiękiem. Gdy przejdziemy po kolei po wszystkich dostępnych programach i wreszcie przeskoczymy z ostatniego na pierwszy, dźwięk generowany przez urządzenie będzie różnić się od tego, który słyszeliśmy wcześniej. Oprócz standardowego dźwięku usłyszymy jeden raz dźwięk o oktawę niższy.

Aby używać bardziej zaawansowanych ustawień trzeba skorzystać z aplikacji lub nauczyć się dobrze rozpoznawać dźwięki urządzenia i opanować listę domyślnych parametrów pracy dla poszczególnych programów suszenia.

Jak przebiega suszenie?

Jeżeli chodzi o sam proces suszenia, to nie należy on do najcichszych, ale nie jest też wybitnie głośny. Uruchomiona suszarka jest słyszalna nawet z za zamkniętych drzwi pomieszczenia, w którym się znajduje. Nie jest tak głośna jak odkurzacz czy pralka podczas wirowania, ale nie jest też tak cicha jak np. lodówka. Deklarowana głośność pracy to 63 DB. Niestety głośność pracy zwiększają elementy ubrań, które są twarde, takie jak zamki, guziki i ozdoby. Podczas suszenia wzrasta temperatura w pomieszczeniu, w którym pracuje urządzenie. Wzrost ten nie jest wprawdzie uciążliwy, ale jest odczuwalny.

Suszenie ubrań to proces długotrwały. Może on zająć nawet kilka godzin. Przedłuży się zwłaszcza wtedy, gdy wybierzemy najwyższy, trzeci poziom suszenia oraz umieścimy w suszarce dużo rzeczy. Dokładne informacje o czasie pracy przy załadunku pełnym i częściowym znajdziecie w szczegółowej specyfikacji suszarki.

W praktyce nie użyłem jeszcze trzeciego poziomu suszenia i korzystam z najbardziej optymalnego w większości sytuacji poziomu drugiego. Lepiej z powodu dużego załadunku mieć kilka wilgotnych rzeczy, niż zniszczone ubrania z powodu zbyt intensywnego suszenia. Suszarka posiada czujnik wilgotności, ale najczęściej suszymy w niej rzeczy różnego typu, z wielu materiałów, o różnej wielkości i grubości. O ile poziom suszenia 3 świetnie się sprawdzi dla materiałów większych i grubszych, inne delikatniejsze z tego samego wsadu może po prostu zniszczyć.

Więcej takich porad przeczytacie na portalach poświęconych pralkom, suszarkom i sprzętowi AGD.

Kilka słów o koncie Samsung i aplikacji SmartThings

Gdy już zdecydowaliśmy się na zakup suszarki Samsung, warto jeszcze przed dostawą i instalacją urządzenia założyć konto Samsung i pobrać aplikację na swoje urządzenie lub urządzenia, aby wstępnie ją skonfigurować.

Instrukcje dotyczące zakładania konta Samsung, zarówno przy użyciu aplikacji jak i w przeglądarce internetowej znajdziecie pod tym adresem:

a dla iOS, iPadOS oraz WatchOS tutaj:

Po utworzeniu konta Samsung, instalacji urządzeń w domu i połączeniu ich z kontem można za pomocą aplikacji zainstalowanej na naszym telefonie lub tablecie zarządzać suszarką, pralką czy innym urządzeniem Samsung.

Korzystanie z suszarki sprowadza się tak naprawdę do wykonania kilku prostych czynności. Po pierwsze, należy umieścić w bębnie rzeczy przeznaczone do wysuszenia i zamknąć drzwi suszarki. Po drugie, włączyć urządzenie i wreszcie po trzecie, uruchomić funkcję Smart Control używając do tego dedykowanego przycisku na panelu sterowania.

Teraz, wszystkie pozostałe czynności takie jak wybór programu suszenia i jego parametrów, uruchomienie cyklu suszenia i jego monitorowanie można wykonywać z poziomu aplikacji w smartfonie lub tablecie.

Jak to zrobić?

Gdy suszarka jest skonfigurowana, połączona z siecią Wi-Fi i kontem Samsung, w aplikacji należy odnaleźć zakładkę urządzenia, a następnie odszukać suszarkę i aktywować panel zarządzania nią. Dla ułatwienia można swoje urządzenia takie jak suszarki, pralki, zmywarki czy klimatyzatory nazywać w aplikacji w sposób niestandardowy.

Po otwarciu panelu zarządzania suszarką mamy dostęp do różnych opcji. W kolejnym kroku otwieramy opcję, której etykietą jest nazwa ostatnio używanego programu suszenia. Teraz pojawi się lista dostępnych programów. Należy zaznaczyć ten, który chcemy wybrać i zatwierdzić wybór przyciskiem ok u dołu okna dialogowego.

W tym oknie można także dostosować pozostałe parametry cyklu suszenia np. włączyć funkcję bez zagnieceń, a następnie nacisnąć przycisk start.

W aplikacji znajdziemy też sporo innych możliwości np. automatyczną aktualizację kontrolera urządzenia, wiele porad dotyczących korzystania z urządzenia, jego konserwacji czy zwiększenia efektywności.

Osoby, które podobnie jak ja są oporne na wiedzę dotyczącą tego, co i jak można prać lub suszyć, znajdą w aplikacji wiele pożytecznych wskazówek, a dla pralek czy suszarek nawet kreator pod funkcją przepis na pranie, który zapyta nas, co będziemy prać lub suszyć.

Jeżeli mamy również pralkę Samsung, to możemy skorzystać z automatycznej sugestii cyklu suszenia. Zostanie on dobrany do programu, w jakim wcześniej pracowała pralka np. gdy w pralce użyto programu ręczniki, to w suszarce zostanie również zaproponowany cykl ręczniki.

Uwaga! Jeżeli uruchomimy naszą suszarkę i nie włączymy funkcji smart control, to w aplikacji SmartThings nadal będzie można wybrać program suszenia i dostosować jego parametry do naszych wymagań, ale zamiast przycisku start należy w takiej sytuacji skorzystać z funkcji wyślij do suszarki. Jeżeli ustawienia zostaną poprawnie przesłane z aplikacji do suszarki, wtedy suszarka wygeneruje dźwięk taki jak ten, który słyszymy zmieniając program pokrętłem. Teraz trzeba będzie włączyć cykl suszenia przy użyciu przycisku start na panelu sterowania suszarki. W aplikacji nadal będzie dostępna funkcja monitorowania pracy suszarki, ale nie będzie możliwości zdalnego sterowania.

Ten sposób pracy z urządzeniem może być przydatny np. wtedy, gdy chcemy dodatkowo dostosować jakiś parametr programu suszenia, a w aplikacji mamy z tym trudności związane z dostępnością.

Czy są jakieś istotne różnice w korzystaniu z aplikacji między Androidem a iOS’em?

Mówiąc szczerze, oceniając pod tym kontem interfejs aplikacji, nie zauważyłem zbyt wielu. Owszem, tam, gdzie coś zależy od systemu lub użytego czytnika ekranu może to mieć jakieś znaczenie, ale np. układ aplikacji z kartami u dołu ekranu takimi jak: ulubione, urządzenia, życie czy automatyzacje wygląda z punktu widzenia osoby nieposługującej się zupełnie wzrokiem tak samo. Dotykowa eksploracja ekranu pozwala mi znaleźć podobne opcje w zbliżonych do siebie miejscach w obu systemach. Niestety, z braku możliwości przetestowania aplikacji na dowolnym Smartwatchu nie mam możliwości odniesienia się do funkcjonowania aplikacji na tych urządzeniach.

W przypadku androida zidentyfikowałem tylko 1 problem, ale jest on najwidoczniej losowy lub właściwy tylko dla mojego urządzenia, systemu i konfiguracji.

Gdy testowałem aplikację na telefonie Realme 8 5g 6/128 GB, to aplikacja na podwójne stuknięcia w ekran zarówno przy użyciu TalkBack jak i Jieshuo (dawniej Commentary) Screenreader reagowała właściwie. Od czasu, gdy zmieniłem urządzenie na Xiaomi 11 lite 5g NE 8/256 GB, zamiast standardowego podwójnegostuknięcia, które używa kliknięcia dostępności muszę korzystać z Commentary screenreaderze z bezpośredniego kliknięcia, do którego mam przypisany stosowny gest. W TalkBacku nie usiłowałem rozwiązać problemu, ponieważ z niego nie korzystam. Inni użytkownicy nie zgłaszali mi jednak takiej sytuacji, ale wspominam o tym, ponieważ zawsze możemy natknąć się na jakąś nieprzyjemną niespodziankę. Z wyjątkiem tej drobnej niedogodności aplikacja działa poprawnie i zdecydowanie zwiększa możliwości samodzielnego korzystania z suszarki, pralki czy nawet służy jako drugi pilot do telewizorów Samsung.

Konserwacja suszarki

Istnieją modele, których konserwacja ogranicza się do wyczyszczenia filtra górnego (filtr kłaczków, filtr włókien), umieszczonego w dolnej części krawędzi otworu załadunkowego suszarki. Jest tak w przypadku suszarek LG, których obsługa jest również możliwa przez osoby niewidome.

W przypadku testowanej suszarki Samsung, konieczne jest oprócz regularnego czyszczenia filtra górnego również czyszczenie wymiennika ciepła, czyli tego elementu, który umieszczony jest za klapką w dolnej frontowej części urządzenia.

Skąd mamy wiedzieć, kiedy wyczyścić wymiennik ciepła?

Gdy wystąpi taka konieczność urządzenie po uruchomieniu informuje nas o tym stosownym komunikatem. Zwykle wystarczy to zrobić raz w miesiącu lub raz na 25 cykli suszenia. Komunikat jest wyświetlany na urządzeniach firmy Samsung lub w aplikacjach połączonych z naszym kontem Samsung np. telewizor, telefon.

Jak wyczyścić wymiennik ciepła w suszarce Samsung?

Po otwarciu klapki zabezpieczającej uzyskujemy dostęp do wymiennika ciepła, a mówiąc ściślej, do jego osłony wewnętrznej, ponieważ osłoną zewnętrzną jest otwarta już wcześniej klapka.

Teraz, aby dostać się do wymiennika ciepła, trzeba zwolnić blokady utrzymujące na miejscu osłonę wewnętrzną, czyli ten „gruby plastik”, którego dotkniemy, gdy otworzymy klapkę osłony zewnętrznej.

Blokady umieszczone są na tej samej wysokości po lewej i prawej stronie osłony. Obie blokady to elementy podobne trochę w swojej zasadzie działania do wskazówek zegara. Lewa blokada przemieszcza się Po dolnej prawej ćwiartce okręgu, w kierunku od lewej do prawej, aby została otwarta i od prawej do lewej, gdy ma zostać zamknięta. Gdy jest zamknięta, skierowana jest swoją końcówką w dół, gdy jest otwarta, skierowana jest w prawo.

Prawa blokada osłony wewnętrznej działa dokładnie tak samo, ale porusza się po lewej górnej ćwiartce okręgu, od prawej do lewej strony. Gdy jest zamknięta, skierowana jest końcówką w górę, a gdy jest otwarta, wtedy skierowana jest końcówką w lewo.

Podsumowując, gdy otworzymy obie blokady, obie skierowane są w swoją stronę, tj. prawa w lewo i lewa w prawo.

Gdy znajdują się one w tej pozycji, można wyciągnąć osłonę wewnętrzną wymiennika ciepła i przystąpić do jego oczyszczania.

Jak to zrobić?

W komplecie z suszarką otrzymujemy płaską łopatkę zakończoną szczotką, również ułożoną w formie krawędzi łopatki. Osobiście nazywamy ją w domu pędzlem, bo chociaż nie jest okrągła jak pędzel, to przypomina go znacznie bardziej niż szczotkę. Można użyć tego narzędzia, delikatnie przesuwając po wymienniku ciepła pionowo i poziomo, a następnie oczyścić ściereczką wewnętrzną stronę osłony wewnętrznej wymiennika ciepła.

Innym sposobem jest użycie odkurzacza z nasadką szczotkową. Do czyszczenia wymiennika ciepła nie należy używać wody.

Czyszcząc wymiennik ciepła, należy pamiętać o tym, żeby robić to na tyle delikatnie, aby nie uszkodzić jego żeber.

Użycie zbyt dużej siły nacisku może spowodować pęknięcie tych elementów.

Więcej przeczytacie o tym na stronie Samsunga pod hasłem jak wyczyścić wymiennik ciepła w suszarce.

Zupełnie inaczej jest w przypadku filtra górnego, czyli tego umieszczonego we frontowej dolnej części otworu załadunkowego.

Ten filtr, szczególnie na początku korzystania przez nas z suszarki trzeba czyścić praktycznie po każdym cyklu suszenia. Później nie trzeba robić tego po każdym suszeniu, ale dłuższe przerwy w czyszczeniu zmniejszą efektywność suszenia, więc mimo wszystko zalecenie czyszczenia po każdym cyklu pozostaje.

Po otwarciu drzwi, znajdziemy go w dolnej wewnętrznej części okręgu będącego otworem załadunkowym. Ta nierówna powierzchnia z otworami, to właśnie górna część filtra. Aby go wyciągnąć, należy odnaleźć większy otwór na palec i pociągnąć go do góry. Bez zbytniego początkowego oporu wysunie się cały filtr w górę, a w suszarce, między bębnem a frontową blachą od wewnątrz pozostanie kilka centymetrów przestrzeni, ciągnącej się w głąb aż do dołu urządzenia i filtra wymiennika ciepła.

Górny filtr zatrzymuje największe cząsteczki, ale te najmniejsze mogą przedostawać się do wymiennika ciepła, który z tego samego powodu również wymaga czyszczenia, chociaż, jak napisałem powyżej, robimy to znacznie rzadziej.

Jak można wyczyścić filtr kłaczków, filtr włókien suszarki?

Filtr ten składa się z dwóch części. Większej zewnętrznej i mniejszej wewnętrznej. Aby wyczyścić cały filtr należy otworzyć zewnętrzną część filtra, który otwiera się jak kanapka. Wewnątrz znajduje się część wewnętrzna, o podobnej konstrukcji, tyle, że bez zamknięcia plastikowego i bez góry z siatkowanego plastiku. Obie części należy rozdzielić, tj. wyciągnąć wewnętrzną część filtra z zewnętrznej i obie oczyścić. Jeżeli potrzebujemy szybkiego oczyszczenia, ponieważ szybko chcemy skorzystać z suszarki, wystarczy po prostu z obu części filtra z powierzchni, na których gromadzą się śmieci zgarnąć je do śmietnika, a następnie złożyć ponownie filtr i zamknąć go, po czym umieścić na powrót w suszarce.

Jeżeli potrzebne jest dokładniejsze czyszczenie, filtry należy wypłukać w ciepłej wodzie i odstawić na kilka godzin do przeschnięcia. Gdy wyschną, ponownie trzeba je umieścić w suszarce.

Sam opis tych czynności wydaje się bardziej skomplikowany i sugeruje, że trzeba poświęcić na nie więcej czasu niż jest to w rzeczywistości potrzebne. Obsługa suszarki i wszystkie związane z nią czynności zajmują znacznie mniej czasu niż np. wieszanie prania.

Jeżeli suszarkę podłączono nam do odpływu wody, to może raz na jakiś czas należałoby wyjąć pojemnik skraplacza i sprawdzić, czy nie pojawiają się tam jakieś pleśnie. Ten zabieg profilaktyczny może mieć znaczenie dla osób cierpiących na alergie. Nie wspominam oczywiście o takich czynnościach, jak wycieranie kurzu z urządzeń, bo takie czynności muszą być w domu wykonywane zawsze i przy każdym wyposażeniu, jakie posiadamy.

Jeżeli z jakichś powodów nie było możliwe podłączenie suszarki do odpływu wody, to do czynności konserwacyjnych dochodzi jeszcze konieczność opróżniania pojemnika skraplacza.

Woda, która jest odprowadzana z suszonych ubrań, jest gromadzona w tym właśnie pojemniku. Pojemnik ten należy opróżnić po każdym cyklu suszenia.

Dźwięki

Dźwięki w pralkach i suszarkach Samsung mają swoje znaczenie. Warto się ich nauczyć, bo może to okazać się przydatne, gdy nagle zostaniemy pozbawieni dostępu do aplikacji czy konta Samsung na dowolnym urządzeniu, a chcemy skorzystać z suszarki czy pralki.

Ponieważ pralki mają bogatszy zestaw parametrów, które trzeba kontrolować, mają one także bogatszy zestaw dźwięków. Pozostańmy jednak przy suszarce.

Podczas wyboru programu suszenia mamy trzy informacje o zmianie wyboru. Pierwszą jest kliknięcie i przeskok pokrętła, drugą dźwięk, a trzecim, ostatecznym potwierdzeniem jest wyświetlana w aplikacji informacja o aktualnie wybranym programie.

Gdy nie mamy dostępu do aplikacji, każde kolejne przesunięcie o 1 skok pokrętła i dźwięk oznacza zmianę programu na następny. Gdy dojdziemy do ostatniego programu, następne przesunięcie pokrętła ponownie spowoduje wybór pierwszego programu. Dźwięk wtedy będzie inny, składający się z tego standardowego i jak napisałem wyżej o oktawę niższego.

Uwaga! Jeżeli po uruchomieniu suszarki i obracaniu pokrętła słyszymy wyłącznie 1 dźwięk, a nie mamy dostępu do aplikacji w smartfonie, oznacza to, że suszarka wyświetliła komunikat o konieczności wyczyszczenia wymiennika ciepła.

W takiej sytuacji należy wyłączyć urządzenie, wyczyścić wymiennik ciepła, ponownie je uruchomić, przesunąć pokrętło o 1 skok i wcisnąć przycisk ok. W ten sposób potwierdzimy w urządzeniu, że wymiennik ciepła został wyczyszczony i ponownie mamy dostęp do wyboru programu suszenia.

Wracając jednak do dźwięków, po wybraniu programu suszenia, np. drugiego w kolejności, czyli tego, którego używamy najczęściej, chcemy z jakiegoś powodu zmienić poziom suszenia z domyślnego na trzeci. Wystarczy wtedy dotknąć pola nad właściwą wypustką, przycisk poziom suszenia i usłyszymy stosowny dźwięk. W tym przypadku mamy 3 dźwięki, najniższy oznacza ustawienie poziomu suszenia na pierwszym poziomie, średnia wysokość, to poziom drugi, a najwyższy dźwięk oznacza poziom trzeci, najintensywniejszy.

Uruchomienie funkcji bez zagnieceń, czyli naciśnięcie kolejnego przycisku jest ogłaszane dwudźwiękiem w kolejności najpierw niższy a później wyższy, wyłączenie tej funkcji ogłaszane jest dwudźwiękiem, ale najpierw zabrzmi ten wyższy, a później niższy.

Co bardzo ciekawe, rozwiązanie to jest dostępne bardziej niż z poziomu aplikacji, ponieważ wybieranie tej opcji w aplikacji nie zwraca informacji o stanie przełącznika – nie wiemy czy go włączyliśmy czy też może właśnie wyłączyliśmy. Żaden używany przeze mnie czytnik ekranu w Androidzie czy też w IOS nie daje nam takiej informacji.

Połączenie możliwości aplikacji i szczegółowe zapoznanie się z panelem sterowania urządzenia może dać naprawdę świetny efekt, ponieważ jak widać z powyższego przykładu oba rozwiązania uzupełniają się i w razie niemożności skorzystania z aplikacji, w urządzeniu wykonamy znaczną część czynności samodzielnie.

Podsumowanie

Korzystam z suszarki już dobre kilkanaście miesięcy i z mojego punktu widzenia zalety przeważają nad wadami.

Z wad mógłbym wymienić oczywiście zużycie prądu, chociaż nie jest ono jakieś straszliwie duże, nawet przy intensywnym użytkowaniu. W aplikacji znajduje się monitor zużycia energii, który pokazuje nam jak to naprawdę wygląda. Kolejne wady, to wspomniana już dość odczuwalna głośność urządzenia i wzrost temperatury w czasie suszenia.

W dalszej kolejności wymieniłbym cenę tej suszarki. Nie należy ona do najtańszych i można kupić tańsze urządzenia o zbliżonej funkcjonalności. W praktyce jednak, jeżeli z suszarki ma korzystać osoba słabowidząca i niewidoma, najlepszym wyborem będzie Samsung, a w drugiej kolejności LG.

W tym przypadku nie płacimy tylko za markę, ale przede wszystkim za stabilność rozwiązań smart domu, w tym aplikacji służących do obsługi urządzeń przy użyciu smartfonów.

Z wyjątkiem sporadycznych trudności np. po jakiejś aktualizacji, korzystanie codzienne z aplikacji Samsung SmartThings nie powoduje problemów.

Gdy kupujemy suszarkę, trzeba nauczyć się wielu rzeczy np. co można, a czego nie można suszyć, jakich programów używać do jakich materiałów i różnej wielkości wsadów, jak efektywnie konserwować urządzenie. Po opanowaniu tych umiejętności używamy suszarki jak każdego innego urządzenia w domu np. zmywarka czy pralka.

Suszarka ma też pozytywny wpływ na naszą odzież, ponieważ w trakcie suszenia usuwane są z materiałów różne małe włókna, niepotrzebne elementy i ubrania są po takim suszeniu elastyczne, a chociaż z bębna wydobywamy je po prostu zgniecione jak z pralki, to są jednak suche i ciepłe, przez co łatwiej je prasować czy po prostu strzepnąć i poskładać, a następnie umieścić w szafie. Istnieją też materiały, które „mechacą się”, czyli przestają mieć taką fakturę w dotyku jak tuż po zakupie. Suszarka nie naprawia takich ubrań w stu procentach, ale znacznie poprawia ich jakość. Właściciele psów przewodników docenią dobrodziejstwa płynące z posiadania suszarki, gdy po pewnym czasie użytkowania zauważą, że ilość kurzu i sierści w domu istotnie zmalała. Wszystko to, co osiada na ubraniach, ręcznikach czy pościeli, podczas suszenia jest wyłapywane przez filtry suszarki, a co za tym idzie nie oddychamy tym w domu.

Każdemu, kto ma trudności z rozwieszaniem ubrań z powodu wilgoci w mieszkaniu lub braku miejsca np. zimą szczególnie polecam suszarkę lub przynajmniej pralko-suszarkę, jeżeli przestrzeń tylko na to pozwala.

Testowany model polecam każdemu, kto pierze dużo i często np. ubrań dzieci. Innym polecam modele o mniejszej pojemności, ponieważ są po prostu tańsze.

Test ten jest dla was, drodzy niewidomi czytelnicy bardziej opisem urządzenia niż rzeczywistym testem, ponieważ instrukcje obsługi zwykle nie są dokumentami dostępnymi i nie znajdziecie tam sensownego opisu np. wymiennika ciepła czy filtra z perspektywy osoby korzystającej wyłącznie z dotyku. Testów jakościowych znajdziecie mnóstwo w popularnych serwisach zajmujących się tematyką AGD i RTV.

Wreszcie przełamuję tutaj pewien stereotyp, zgodnie z którym urządzenia sterowane prawie wyłącznie dotykiem są nieużywalne dla osób niewidomych.

W poprzednich latach zgodziłbym się z takim stwierdzeniem, jeszcze w 2017 roku i w przypadku pralek i suszarek Samsung z serii j, gdzie trzeba było zamawiać nakładki brajlowskie w celu chociaż częściowego ich obłaskawienia bez aplikacji.

Tutaj mamy możliwie uniwersalnie zaprojektowany panel, z wypustkami przy części pól dotykowych, umieszczonymi pod tymi polami tak, że najpierw odszukujemy wypustkę czy też literę brajlowską, a następnie przesuwamy palec w górę, aby uruchomić działanie pola dotykowego.

Tam, gdzie nie ma już sposobu na fizyczne opisanie działania, z pomocą przychodzą sensownie dobrane dźwięki, a więc po stronie użytkownika jest tylko nauczenie się układu i kolejności przycisków funkcyjnych, a w drugiej kolejności dźwięków przypisanych np. do konkretnego poziomu w suszarce, do tego, czy w tym momencie włączyliśmy jakąś funkcję czy ją wyłączyliśmy.

To prawda, że w wypadku utraty możliwości skorzystania z aplikacji jest trudniej, ponieważ z wyjątkiem dwóch pierwszych programów nie wiemy, jaki jest następny i 19 pozostałych, gdy chcemy wybrać któryś z nich. Z łatwością dostosujemy jednak parametry wybranego programu, ponieważ pozwolą nam na to dźwięki generowane przez urządzenie.

Uważam, że to znacznie więcej niż w przypadku wielu suszarek i pralek z fizycznymi przyciskami. Ponieważ nie posiadają one żadnej informacji dźwiękowej lub jest ona domyślnie wyłączona istnieje znacznie większe prawdopodobieństwo wyboru złego poziomu suszenia lub zbyt wysokiej temperatury prania.

Gdy dobrze znamy panel sterowania w urządzeniu takim jak suszarka Samsung DV90t7240Bt, prawdopodobieństwo takiego zdarzenia jest znacznie mniejsze. Nie da się też ukryć, że pralki czy suszarki z programatorami analogowymi nie posiadają już sensownej wydajności energetycznej, zużywają więcej wody, mają mniej wydajne i głośniejsze silniki oraz są po prostu mniej nowoczesne od inteligentnych suszarek czy pralek.

Automatyka wagowa i czujnik wilgotności w suszarce Samsung DV90t7240BT powodują, że czas trwania cyklu suszenia nie jest zawsze taki sam, ale jest dostosowany do wilgotności suszonego wsadu oraz ilości umieszczonych tam rzeczy.

Z czystym sumieniem mogę każdemu polecić tę suszarkę lub jej mniejszy 8-kilogramowy odpowiednik, ponieważ używając jej oszczędzamy mnóstwo czasu i stajemy się mniej zależni od innych dzięki uniwersalnemu projektowaniu, które tutaj pokazało swoją prawdziwą moc.

Kamil Żak

 

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top