Logo Tyfloświat

Jak wynika z informacji zamieszczonej na stronie Microsoftu, czasy dwóch konkurujących ze sobą dostępnych platform mobilnych odchodzą w przeszłość. Prace nad Narratorem dla mobilnej wersji systemu weszły w fazę otwartych testów. Wprawdzie wersja beta jest na razie dostępna tylko w USA, a czytnik jest na tym etapie prac raczej niestabilny, ale z zapowiedzi wynika, że będzie on obsługiwał aplikacje systemowe, umożliwiając użytkownikom pisanie na klawiaturze ekranowej, korzystanie z poczty, przeglądanie stron internetowych oraz oczywiście obsługę podstawowych funkcji telefonu. Szczegółowe informacje dotyczące funkcji Narratora wraz z tabelą gestów ekranowych zainteresowani znajdą na stronie internetowej, do której łącze zamieściliśmy powyżej.

Na koniec wypada tylko zapytać, czy Microsoft nie spóźnił się ze swoim rozwiązaniem wspierającym i czy na ciasnym rynku rozwiązań przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych jest jeszcze miejsce dla Narratora.

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top