Logo Tyfloświat
  • Strona główna
  • Różne
  • Dofinansowanie kosztów nauki uczniów niepełnosprawnych z terenów wiejskich i wiejsko-miejskich – Program "UCZEŃ NA WSI"

Uczeń na wsi

Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego w ramach pilotażowego programu ?UCZEŃ NA WSI”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że do dnia 30 września 2009 r. trwa nabór Wniosków o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego w ramach pilotażowego programu ?UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie?.

Wniosek o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego należy składać w Gminie właściwej terytorialnie dla miejsca zamieszkania ucznia niepełnosprawnego.

Szczegółowe informacje na temat programu można odnaleźć tutaj.

Źródło: PFRON

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top