Logo Tyfloświat
Nowoczesny pociąg na peronie dworca kolejowego.

Program Dostępność Plus to między innymi zmiany na kolei, o których wspominaliśmy w naszych poprzednich wpisach.
Dzięki interpelacji posła Franciszka Starczewskiego, skierowanej do Ministra Infrastruktury, mogliśmy poznać więcej szczegółów, dotyczących ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, przyjętej w 2018 roku.
Poseł Franciszek Sterczewski zapytał o działania podejmowane w celu przeciwdziałania wykluczeniu transportowemu wśród osób z niepełnosprawnościami.
Spytał jednocześnie o to, jak zwiększana jest dostępność transportu publicznego.
Oto, jakie odpowiedzi i zapewnienia uzyskał.
Unowocześniony tabor
W odpowiedzi na swoją interpelację poseł Franciszek Sterczewski PKP Intercity otrzymał informację, że w ramach parku taborowego polska kolej dysponuje 107 wagonami oraz 60 elektrycznymi zespołami trakcyjnymi, dostosowanymi do potrzeb podróżnych ze szczególnymi potrzebami.
Ponadto w trakcie realizacji jest projekt modernizacji 60 wagonów COMBO.
Przewoźnik oczekuje również na odbiór:
12 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych od Stadlera,
10 nowych wagonów od FPS H. Cegielski,
14 zmodernizowanych elektrycznych zespołów trakcyjnych (ED74) od konsorcjum PESA Bydgoszcz i ZNTK Mińsk Mazowiecki.
Dwie jednostki od konsorcjum PESA Bydgoszcz i ZNTK Mińsk Mazowiecki odbywają jazdy obserwowane z pasażerami od nowego rozkładu jazdy na trasie Wrocław – Przemyśl.
Dodatkowe ułatwienia w infrastrukturze
W ramach Dostępności Plus PKP S.A. wypracowało również jednolity standard map dotykowych.
Dodatkowo prowadzone są prace nad standaryzacją oznakowania stacji pasażerskich, a także w zakresie systemów nawigacji cyfrowej dla terenów stacji.
Kolejnym działaniem jest przeszkolenie kadry PKP S.A. z zakresu realizacji zamówień publicznych i utrzymania elementów infrastruktury przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami i ograniczonej możliwości poruszania.
W ramach Programu Inwestycji Dworcowych w 2020 roku:
oddano do użytku 9 dostępnych dworców,
zmodernizowano 178 peronów zostało,
zbudowano 64 perony od nowa.
W 2021 roku PKP S.A. oddało dwa dostępne dworce, a na czterech rozpoczęto prace.
Zarządca infrastruktury, w ramach programu Dostępność Plus, podejmuje następujące działania:
1. Ujednolica wyposażenie obiektów infrastruktury pasażerskiej.
2. Wprowadza systemy ułatwiające poruszanie się osobom niewidomym i niedowidzącym.
3. Projektuje układ komunikacyjny, uwzględniający potrzeby osób o ograniczonej mobilności.
Prognozowana liczba peronów nowych lub przebudowanych to 223.
Nasz ekspert na konferencji, dotyczącej dostępności na kolei
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego również angażuje się w prace, związane z dostępnością na kolei.
Piotr Witek, pracownik FIRR, brał udział w odbywającej się 25-26 listopada konferencji EU Smart For Mobility.
Wydarzenie organizowało Centrum Unijnych Projektów Transportowych.
Był on jednym z ekspertów w panelu dyskusyjnym pt. Dostępność jako bezpieczeństwo wszystkich podróżnych.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszej, owocnej pracy!
Źródło: https://firr.org.pl/2021/12/20/dostepnosc-na-kolei/

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top