Logo Tyfloświat
Logo przedstawia kwiat, który jest „osłabiony”. Dzięki podporze rozkwita. Kwiat symbolizuje osobę niepełnosprawną, podpora zaś - wsparcie ze strony Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że 23 września 2020 roku jest dniem, na który przygotowaliśmy dla Państwa następujące zmiany związane ze zwiększeniem dostępności systemu SODiR dla osób niepełnosprawnych:
• Zmieniliśmy interfejs systemu aby zapewnić odpowiedni kontrast kolorystyczny osobom słabowidzącym czy osobom z zaburzeniem widzenia barwnego.
• Zwiększyliśmy komfort korzystania z formularzy, które stanowią logiczną całość, poprzez ich programistyczne pogrupowanie.
• Informację o błędach w poszczególnych elementach formularzy prezentujemy nie tylko za pomocą koloru, ale również wyróżniamy specjalnym znakiem graficznym. To pomaga w poprawianiu błędów.
• Zadbaliśmy aby osobom korzystającym z czytników ekranu dostarczyć jak najwięcej potrzebnych informacji. Dodaliśmy dodatkowe opisy, które są dostępne tylko dla osób niewidomych. Są to różnego rodzaju wyjaśnienia i uzupełnienia.
• Wykonaliśmy poprawki aby wszystkie elementy interfejsu były dostępne z klawiatury. Jest to warunek konieczny dla korzystania z systemu przez osoby z trudnościami ruchowymi czy osoby niewidome.
• Teraz używamy wyraźnej ramki fokus (ramka śledząca na ekranie). Jest to duże ułatwienie dla tych, którzy korzystają z naszego systemu przy pomocy klawiatury.
• Uporządkowaliśmy strukturę nagłówkową serwisu SODiR.
WAŻNE! Funkcje Systemu SODiR oraz sposób wypełniania dokumentów nie uległy zmianie.
Życzymy satysfakcjonującej pracy z systemem SODiR!
Źródło: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/dostosowanie-sodir-do-wcag-21/

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top