Logo Tyfloświat

Niedawno umieściliśmy na naszym portalu informację o stworzonej dla czytnika NVDA wtyczce, która, wykorzystując technikę dźwiękowej reprezentacji obrazu,  daje niewidomym użytkownikom komputerów możliwość oglądania zawartości ekranu monitora. Kolejną próbą tego rodzaju jest narzędzie Brushtone.

To dostępne dla niewidomych narzędzie malarskie pozwala na tworzenie, modyfikowanie i oglądanie obrazów wyłącznie za pomocą dźwięku.

Jak to działa

Obrazy składają się z pikseli a wygląd każdego z takich punktów da się opisać za pomocą trzech wartości tzn. kolorów czerwonego, zielonego i niebieskiego (RGB). Następnie każdej z powyższych wartości jest przyporządkowany dźwięk w taki sposób, że do opisania każdego punktu służy sekwencja trzech kolejnych dźwięków. Wysokość każdego dźwięku reprezentuje odpowiednio jasność koloru. Im wyższy dźwięk tym jaśniejszy kolor. Im niższy dźwięk, tym opisywany kolor jest ciemniejszy.

Aplikację wyposażono w szereg funkcji i narzędzi wspomagających proces tworzenia grafiki. Obrazy można zapisywać do formatów: PNG, BMP, JPG oraz GIV.

Ponadto wydana właśnie najnowsza wersja aplikacji (1.1) umożliwia współpracę z monitorami brajlowskimi.

Źródło: https://sysop-delco.itch.io/brushtone

 

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top