Logo Tyfloświat

O Europejskiej Karcie Osoby z Niepełnosprawnościami pisaliśmy na naszym portalu kilka miesięcy temu. Wspominaliśmy wtedy, że system, dzięki któremu być może w przyszłości osoby niepełnosprawne na całym obszarze Unii Europejskiej będą mogły korzystać z podobnych ułatwień, wszedł w fazę programu pilotażowego, którego celem jest zbadanie niedoskonałości i praktycznych możliwości takiego systemu.

Jak rzecz ma się po kilku miesiącach trwania programu?

Na stronie ENIL (European Network on Independent Living), organizacji zajmującej się problematyką niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami, czytamy, że jakkolwiek pomysł europejskiej legitymacji osoby z niepełnosprawnościami wydaje się dobry, a potencjalne korzyści płynące ze wdrożenia takiego rozwiązania wydają się być niezaprzeczalne, na obecnym etapie praktyczne znaczenie wprowadzanego rozwiązania jest bardzo niewielkie.

Dlaczego tak jest?

Po pierwsze program pilotażowy uruchomiono zaledwie w ośmiu państwach, które na dodatek (z wyjątkiem Włoch) są raczej niewielkie.

Po drugie każde z państw uczestników programu samo ustala zakres uprawnień, które osoba z niepełnosprawnościami uzyskuje na podstawie europejskiej legitymacji.

Po trzecie wreszcie, instytucje takie jak teatry, muzea, hotele czy obiekty sportowe, mogą stosować przywileje wynikające z niepełnosprawności w sposób uznaniowy. Inaczej mówiąc, posiadacz legitymacji, chcąc skorzystać ze swych uprawnień, powinien upewnić się, czy interesująca go instytucja legitymację respektuje i jakie uprawnienia z tytułu posiadania takiej legitymacji przysługują w tym obiekcie lub podczas korzystania z interesującej nas usługi.

Sytuację pogarsza fakt, że wiedza o programie pilotażowym, nawet na terenie państw, w których jest on prowadzony, jest bardzo mała.

Jak więc widać, na obecnym etapie praktyczne znaczenie Europejskiej Legitymacji Osoby z Niepełnosprawnościami jest niewielkie. Biorąc jednak pod uwagę to, że planowane jest stopniowe rozszerzanie działania legitymacji na inne państwa UE, oraz to, że wnioski z programu pilotażowego z pewnością spowodują wprowadzenie korekt do systemu, można mimo wszystko spodziewać się pozytywnych skutków wprowadzenia unijnej legitymacji osoby z niepełnosprawnościami.

Damian Przybyła

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top