Logo Tyfloświat

 

Skype to zasadniczo dostępny program, jednakże nowe funkcje, choć możliwe do obsłużenia, zaczęły sprawiać kłopoty mniej zaawansowanym użytkownikom czytników ekranu. Ponadto twórcy screenreadera Window-Eyes nigdy nie potrafili stworzyć dobrej implementacji obsługi Skype, a przygotowywane do tego celu pliki konfiguracyjne przestały wystarczać. W związku z tym, producent czytnika ekranu Window-Eyes wypuścił w grudniu 2011 r. program o nazwie GW Connect (początkowo GW Skype). Reakcja niewidomych użytkowników, i to nie tylko tych, którzy pracują przy pomocy programu Window-Eyes, była bardzo pozytywna. Coprawda wielu z nich wskazywało na spore niedociągnięcia, wręcz zawieszanie się programu, jednakże dosyć szybka naprawa części błędów sprawiła, że użytkownicy nie zniechęcili się do nowego produktu.

Niedawno ukazała się najnowsza wersja programu GW Connect. Brak w niej wprawdzie jeszcze obsługi języka polskiego i rozmów wideo, ale program warto zainstalować z uwagi na pewne usprawnienia i nowości.

W nowej wersji:

 • skrócił się czas uruchamiania programu,

 • pojawiła się możliwość zakupu płatnej wersji, pozbawionej reklam (koszt: około 50 USD rocznie),

 • w zakładce ‘Startup’ można zdecydować, czy po wciśnięciu Alt-F4 GW Connect zostanie zamknięty całkowicie, czy tylko zminimalizowany do zasobnika,

 • dodano możliwość automatycznego odbierania połączeń, ale tylko wtedy gdy są one pojedyncze, a nie w telekonferencji,

 • można zmienić nazwę kontaktu Skype, naciskając klawisz funkcyjny F2 lub wybierając stosowną opcję z menu kontekstowego,

 • pojawiły się nowe opcje prywatności, dzięki którym możemy bardziej spersonalizować odbieranie wiadomości i połączeń od określonych użytkowników,

 • pojawiło się menu obsługi poczty głosowej, z którego możemy włączyć, wyłączyć oraz nagrać własne powitanie,

 • dodano możliwość wysyłania SMS, jeśli został wykupiony wcześniej stosowny abonament,

 • pojawiła się możliwość wznawiania rozmów,

 • GW Connect może teraz informować nas o tym, kto próbuje się z nami połączyć,

 • dodano klawisze szybkiego przełączania pomiędzy różnymi widokami kontaktów Skype (służą do tego klawisze od Alt-F1 do Alt-F12, z pominięciem Alt-F4),

 • udostępniono możliwość łączenia rozmów w konferencje.

Więcej informacji o wersji oraz link do programu znajduje się na stronie:

https://www.gwmicro.com/App_Central/Apps/App_Details/?scriptid=1353

Źródło: GW-Micro

 

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top