Logo Tyfloświat

Ubiegłoroczne Konwenty Regionalne oraz Kongres Osób z Niepełnosprawnościami były poświęcone Założeniom dla Nowego Systemu Wsparcia. Wzięło w nich udział kilka tysięcy osób z niepełnosprawnościami, które czynnie zaangażowały się w konsultację Założeń. Dzięki temu otrzymano dokument, mogący sprostać najpilniejszym potrzebom, bez których niezależne życie nie będzie możliwe.

Tuż po zakończeniu działań związanych z Kongresem decydenci otrzymali pismo z prośbą o przyjęcie Założeń dla Nowego Systemu Wsparcia oraz uwzględnienie ich w pracach prowadzonych przez reprezentowane przez nich instytucje. W Założeniach szczególną uwagę zwrócono na rozwiązania wspierające niezależne życie, m.in. zwiększające dostęp do opieki zdrowotnej, usług asystenckich czy mieszkalnictwa wspomaganego. Uwzględniono także podniesienie standardów dostępności architektonicznej czy komunikacyjnej, a także zwiększenie dostępu do wczesnej rehabilitacji. Wiele osób poświęciło swój czas, by przygotować, dyskutować i konsultować Założenia Nowego Systemu Wsparcia, który ma przekształcić obecną rzeczywistość i być zmianą, na którą wszyscy czekają.

Tematem przewodnim Założeń do Nowego Systemu Wsparcia jest Niezależne Życie. Założenia są nadzieją nie tylko dla osób bezpośrednio zaangażowanych w ruch kongresowy, ale także całego środowiska osób z niepełnosprawnościami, na życie godne i niezależne. W oparciu o poszanowaniu praw człowieka. Jest to zmiana myślenia o człowieku, jego potrzebach i miejscu w społeczeństwie. Właśnie dlatego tysiące osób włączyło się w proces ich powstania.

Po Kongresie – w Krakowie oraz w Warszawie – odbyły się konferencje prasowe, których celem było przekazanie szerokiemu gronu odbiorców przygotowanych założeń i wytycznych. Tylko wprowadzając nowe podejście i kompleksowy system wsparcia możemy spowodować, że osoby
z niepełnosprawnościami nie będą traktowane jak drugorzędni
obywatele! Będą mogły decydować o własnym życiu – m.in. gdzie (chcą) mieszkać, pracować, czy uczyć się. Będą także miały możliwość decydowania o założeniu rodziny, dysponowania własnymi dochodami, brania udziału w wyborach, referendach, czy wybierania jak i gdzie spędzają czas wolny.

Kongres Osób z Niepełnosprawnościami to wyjątkowy, oddolny ruch środowiskowy, który gromadzi osoby z niepełnosprawnościami, ich otoczenie oraz organizacje pozarządowe. Kongres ma charakter włączający, reprezentatywny, gromadzący wiele organizacji. Ruch kongresowy poprzez debaty internetowe, dyskusje w mediach społecznościowych, Konwenty Regionalne, sam Kongres oraz relacje w telewizji i Internecie zbiera i wyraża głos środowiska. Głównym tematem są potrzeby i oczekiwania osób z niepełnosprawnościami wobec nowoczesnego systemu wsparcia, zgodnego z Konwencją o prawach osób z niepełnosprawnościami.

Założenia dla Nowego Systemu Wsparcia można traktować jako spójną całość (3 nowe ustawy, nowelizacja 43 istniejących). Jednocześnie stanowią one zbiór zmian, z których dużą część można wdrażać punktowo i niezależnie. Działania podejmowane zarówno przez środowisko rządowe, jak
i przez wszystkich zaangażowanych, łączą wspólne cele. Jednym z nich jest uczynienie osób
z niepełnosprawnościami równoprawnymi obywatelami.

Więcej informacji na temat Kongresu, Konwentów regionalnych oraz Założeń można znaleźć na stronie www.konwencja.org. Rok 2018 będzie stanowił kontynuację (po)Kongresowych działań. Dlatego tym bardziej zapraszamy do śledzenia powyższej strony internetowej oraz czynnego udziału poprzez wypowiedzi i komentarze. Zachęcamy także do zgłaszania ewentualnych wątpliwości czy uwag. Razem możemy więcej!

Anna Matiaszek

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top