Logo Tyfloświat

Firma MEDISON została partnerem VEGI i Nadziei Rodzinie w dwuletnim integracyjnym projekcie finansowanym ze środków europejskich.
“Razem – utworzenie Młodzieżowego Klubu integracyjnego w Kielcach” to nazwa projektu realizowanego przez Fundację na Rzecz Osób Niewidomych i Słabowidzących VEGA w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Nadzieja Rodzinie oraz firmą MEDISON.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zakłada utworzenie integracyjnego klubu, który czynny będzie popołudniami od poniedziałku do piątku i w sobotnie przedpołudnia. Mogą do niego przychodzić osoby niepełnosprawne wzrokowo w wieku 15-19 lat z obszaru miasta Kielce i powiatu kieleckiego.

Kompleksowe wsparcie otrzyma 50 osób.
Przewidziane są:
– zajęcia integracyjne, w tym: zajęcia sportowo-rekreacyjne, informatyczne, kulinarne i plastyczne;
– zajęcia rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych, w tym m.in.: eliminacja blindyzmów, make up, orientacja przestrzenna;
– zajęcia informatyczne dla osób niepełnosprawnych, mające na celu usprawnienie bezwzrokowego pisania oraz pozyskiwania informacji, w tym m.in.: wykorzystywanie sprzętu specjalistycznego, pomocy tyfloinformatycznych;
– warsztaty z zakresu umiejętności miękkich, w tym m.in.: nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy, autoprezentacja, umiejętności negocjacyjne, aktywne formy zachowań na rynku pracy;
– doradztwo zawodowe i psychologiczne – indywidualne plany zatrudnienia.

Więcej informacji o projekcie można uzyskać na stronie Fundacji VEGA

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top