Logo Tyfloświat
Nowoczesny pociąg na peronie dworca kolejowego.

PKP Intercity od lat nieprzerwanie inwestuje w zwiększanie dostępności jeżdżących po polskich torach pociągów. To zarówno modernizacja dotychczas posiadanych składów, jak i zakup nowoczesnego, spełniającego najwyższe standardy taboru, które służą pasażerom o różnych potrzebach. Rok 2021 bez wątpienia upłynie pod znakiem działań na rzecz dostępności kolei.
W samym tylko 2020 roku do PKP Intercity trafiło ponad 130 wagonów przystosowanych do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. W efekcie modernizacji przeprowadzonej przez zakłady PESA Bydgoszcz i H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych w Poznaniu, w pociągach pojawiły się m.in. oznaczone alfabetem Braille’a  numery foteli i półek, symbole w toaletach, a także przyciski otwierające drzwi, ułatwiające przemieszczanie się wewnątrz wagonu osobom niewidomym lub niedowidzącym. Prace nie ustają i 2021 rok przyniesie kolejne udogodnienia dla pasażerów z niepełnosprawnością.
Według planów w 2021 roku flota największego polskiego przewoźnika powiększy się o blisko 150 nowych lub zmodernizowanych wagonów. Będą one spełniać surowe kryteria TSI PRM – Technicznej Specyfikacji Interoperacyjności odnoszącej się do dostępności kolei dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Wiele z tych nowych wagonów zostanie przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, poruszających się na wózkach.

Combo i flirt

Największą nowością, która pojawi się w tym roku na polskich torach, będą modernizowane przez PESA Bydgoszcz wagony COMBO. Te wielofunkcyjne pojazdy o podwyższonym standardzie są wyposażone m.in. w specjalną przestrzeń dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku. Będą w nich także miejsca przewidziane dla ich opiekunów. W wagonach COMBO znajdą się m.in. automatyczne drzwi przedziałowe i bezprogowe podłogi ułatwiające poruszanie się. Nie zabraknie też informacji w alfabecie Braille’a. Standardem będą kontrastowe drzwi wejściowe, klamki, poręcze i przyciski umieszczone na wysokości odpowiedniej dla osób poruszających się na wózkach i osób niskiego wzrostu. Flotę PKP Intercity wzmocni aż 60 takich wagonów.
W 2021 roku na tory wjadą także pierwsze z 81 nowych wagonów, które dla PKP Intercity produkuje H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych w Poznaniu. Wszystkie będą dostosowane do potrzeb pasażerów z niepełnosprawnością. Równolegle trwa produkcja 12 nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych FLIRT. PKP Intercity kupiło je za kwotę ponad miliarda złotych brutto od firmy Stadler Polska. Wszystkie pociągi FLIRT będą wyposażone m.in. w platformy ułatwiające wsiadanie osobom na wózkach, co podniesie bezpieczeństwo i komfort podróżnych. Dwa pierwsze pojazdy mają wzmocnić flotę PKP Intercity już w drugiej połowie 2021 roku.
Zgodnie z założeniami po 2023 roku wszystkie pociągi przewoźnika będą miały wydzieloną przestrzeń dla osób poruszających się na wózkach. W perspektywie po 2030 roku zaś tabor PKP Intercity będzie w 100 proc. nowy i zmodernizowany, dzięki niedawno zaktualizowanej strategii taborowej, w ramach której spółka przeznaczy 19 mld złotych na inwestycje w latach 2021–2030.

Informacje na wyciągnięcie ręki

Inwestycje w nowe i zmodernizowane pociągi to tylko część działań PKP Intercity podejmowanych z myślą o pasażerach z niepełnosprawnością. Od marca 2019 roku dostępny jest dodatkowy numer telefonu: 42 205 45 31, przeznaczony wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością i o ograniczonej sprawności ruchowej. Do końca 2020 roku skorzystało już z niego blisko 21 tysięcy osób. Dzwoniąc na ten numer infolinii, podróżni mogą zgłosić przejazd osoby z niepełnosprawnością, wypełnić z pomocą konsultanta formularz zgłoszeniowy, a także otrzymać kompleksową informację. Można również dzwonić w celu uzyskania pomocy, gdyby wystąpiły jakiekolwiek utrudnienia w trakcie podróży. Koszt połączenia jest zgodny z taryfą operatora.
Szczegółowe informacje oraz porady dotyczące organizacji przejazdu osób z niepełnosprawnością dostępne są na stronie internetowej PKP Intercity. Dzięki specjalnej zakładce łatwo można znaleźć wskazówki ułatwiające zaplanowanie podróży, w tym m.in. informacje na temat ustawowych ulg przysługujących różnym grupom osób z niepełnosprawnością i ich opiekunom. Działa także wyszukiwarka, w której oprócz najbardziej dogodnego połączenia można sprawdzić dostępność wagonu z platformą/windą dla osób poruszających się na wózkach. Informacje o tym, czy wybrany skład jest dostosowany do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, można również uzyskać w kasie biletowej lub w Centrum Obsługi Klienta.

Szkolenia na miarę potrzeb

Od kilku lat PKP Intercity prowadzi także specjalistyczne szkolenia dla swojego personelu, m.in. dla drużyn konduktorskich, realizowane we współpracy z Fundacją Integracja. W ich trakcie pracownicy kolei zostają wyposażeni w wiedzę i umiejętności, które pomagają im poznać indywidualne potrzeby osób w zależności od rodzaju niepełnosprawności. Duży nacisk kładziony jest na rozwój umiejętności komunikacji oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych w kontaktach z osobami z niepełnosprawnością.
Zajęcia są odpowiednio urozmaicone, obejmują nie tylko część teoretyczną: prezentacje filmów, dyskusje, ale też szereg działań praktycznych. Uczestnicy siadają na wózkach, sprawdzają, w jaki sposób poruszają się osoby korzystające z białej laski, jak widzą osoby z różnymi wadami wzroku, a także jak należy obchodzić się z psami asystującymi i przewodnikami. Już ponad 1900 pracowników drużyn konduktorskich PKP Intercity ukończyło specjalistyczne szkolenia. Co więcej – w tym roku planowana jest aktualizacja szkoleń dla osób, które przeszły je kilka lat temu.

Źródło: http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/1782962;jsessionid=E9260DF30166A52F0EA043932ABE2C69

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top