Logo Tyfloświat

Dnia 15 października 2014r. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Skulsku obchodziła niecodzienne święto. Był to Międzynarodowy Dzień Białej Laski, święto osób niewidomych i słabowidzących. Widowisko słowno- muzyczne „Dobre widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu” wystawili uczniowie klasy piątej b, ze względu na swojego kolegę, który jest uczniem słabowidzącym. Dzieci przedstawiły historię święta i białej laski, odegrały scenki z życia wzięte, zapoznały widzów z historią niewidomego geniusza Louisa Brailla, którego tragedia wpłynęła na rozwój ludzkości, bo opracowana przez niego koncepcja nazywana systemem brailla stała się z czasem najpopularniejszą na świecie metodą czytania dla niewidomych. Ważnym elementem widowiska były filmy: animacja pokazująca jak pomagać osobom niewidomym „N jak niewidomy, czyli jak pomóc osobie z dysfunkcją wzroku” (film stworzony przez Polski Związek Niewidomych), Louis Braille – Historia” i Learm Braille In One Lesson”. Nie zabrakło piosenek: „Kocham Cię życie”, Dyrygent” i „Żeby szczęśliwym być”. Szczególnie wzruszający był moment składania życzeń oraz podziękowań dla rodziców („przede wszystkim za ludzką dobroć, mądrość i tolerancję, której nas uczniów i dorosłych nauczyliście… ) a którzy nie ukrywali wzruszenia. Pomysłodawcą i organizatorem apelu była wychowawczyni klasy piątej b, pani Mariola Korzeniewska. Jak powiedziała, to wydarzenie było skierowane do wszystkich. Do osób niewidomych,  słabowidzących i wszystkich z jakąkolwiek dysfunkcją wzroku, bo to niezaprzeczalnie ich święto, ale też do osób widzących dla których miał być lekcją pokory, tolerancji i zrozumienia. Lekcją o tym jak się zachować i jak pomóc. Uczestnicy wydarzenia mieli okazję obejrzeć pomoce dydaktyczne jakimi dysponuje szkoła i nauczyciele: klawiaturę dla osób słabowidzących, podręczniki do nauki brajla, linijkę powiększającą, lupę stojącą z obracaną soczewką i ruchomym ramieniem, którą można ustawić pod dowolnym kątem i na każdej wysokości, dłutko i tabliczkę brajlowską. Dyrektor szkoły, pani Iwona Milas, podziękowała uczniom i pani Marioli Korzeniewskiej za wspaniałą inicjatywę, bo święto takie obchodzono w Skulsku po raz pierwszy.

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top