Logo Tyfloświat
Zdjęcie oka z kolorową tęczówką

Kora wzrokowa osób niewidomych od urodzenia, podobnie jak osób widzących, koduje informacje o dźwiękach – tak wynika z najnowszych badań opublikowanych w czasopiśmie naukowym „Current Biology”.
Badacze z międzynarodowego zespołu odkryli, że nawet najbardziej podstawowe obszary wzrokowe osób niewidomych kodują informacje o słyszanych dźwiękach.
− Innymi słowy, używając jedynie aktywności kory wzrokowej, byliśmy w stanie odgadnąć jakiego dźwięku słuchała w danym momencie niewidoma osoba badana. Co ciekawe, pomimo pewnych różnic w poprawności rozróżniania dźwięków, ogólny wzór wyników był bardzo podobny dla osób niewidomych i dla osób widzących, badanych uprzednio przez moich współpracowników − tłumaczy dr Bola z Instytutu Psychologii UJ. − Badacze wykorzystali metodę obrazowania rezonansem magnetycznym do prześledzenia aktywności mózgu niewidomych ochotników, kiedy słuchali dźwięków takich jak szum lasu, odgłosy zatłoczonej ulicy, czy też odgłosy ludzkich rozmów − opisuje badania dr Łukasz Bola. W obydwu grupach dźwięki były lepiej rozróżniane na podstawie aktywności tej części kory wzrokowej, która u osób widzących przetwarza informacje z obrzeży pola widzenia. Obszary, do których dociera informacja wzrokowa z centrów pola widzenia, wydawały się być natomiast mniej „zainteresowane” słyszanymi przez uczestników badania dźwiękami.
Dla naukowców nadal nie jest jasne, dlaczego kora wzrokowa, poza swoją główną funkcją, jest również „zainteresowana” tym, co słyszymy.
− Wciąż nie mamy odpowiedzi na to pytanie. Pozostają spekulacje: dźwięki mogą okazać się przydatne, aby przygotować nas na to, co za chwilę zobaczymy. Albo też dla kierowania naszej uwagi w określone obszary pola wzrokowego – w szczególności na jego obrzeża, gdzie ostrość naszego wzroku jest dużo niższa niż w centrum. W przypadku osób niewidomych − być może mózg nawet nie zauważa braku zmysłu wzroku lub też nie dopuszcza, by pewne tkanki pozostały niewykorzystane − mówi dr Bola.
W ocenie badacza wyniki prac zespołu, w którym uczestniczył mogą mieć bardzo konkretny wymiar.
− W wymiarze praktycznym to, że generalna organizacja kory wzrokowej jest u osób niewidomych zachowana, może być istotną informacją dla badaczy opracowujących metody przywracania wzroku, takie jak implanty siatkówki − uważa naukowiec.
Badania były prowadzone przez zespół naukowców z University of Glasgow oraz Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu finansowanego przez Narodowego Centrum Nauki.
Źródło: https://pzn.org.pl/jak-odbieraja-dzwieki-osoby-niewidome/

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top