Logo Tyfloświat

Wersja Beta Jawsa 11

Firma Freedom Scientific opublikowała na swoich stronach nową wersję programu Jaws, oznaczoną numerem 11. Jest to na razie wersja Beta Public. Będzie działać na komputerach z aktywowanym Jawem w wersji 10. W ciągu kilku nabliższych tygodni, producent planuje testowanie, usuwanie błędów i mniej więcej w trzeciej dekadzie października chce wypuścić ostateczną handlową wersję.

Nowe funkcje w Jaws 11

Wśród wielu nowości, w Jawsie 11 znajdziemy m.in.

? zgodność z systemem Windows 7,

? nowe skrypty do kalkulatora w Windows 7,

? nowy tryb obsługi zmienionego Eksploratora Windows,

? dodatkowe funkcje wyszukiwania (Vikipedia, Vikisłownik),

? program do odczytu publikacji DAISY – FSReader w pełnej wersji,

? obsługę monitora brajlowskiego Focus 40 Blue,

? funkcję pozwalającą pomijać zduplikowane łącza na stronach internetowych,

? wzbogaconą o nowe możliwości funkcję wstawiania znaczników na stronach Web,

? funkcję odczytywania ciągów liczbowych, jak numery telefonów, jako pojedyncze cyfry,

? funkcję umożliwiającą wyświetlanie komentarzy, przypisów końcowych w dokumentach Worda w oknie wirtualnym,

? ulepszone wsparcie obsługi wielu kart dźwiękowych,

? wzbogaconą o możliwość odtwarzania, na komputerze kontrolera, dźwięków, pochodzących ze zdalnego komputera, funkcję Tamdem Direct,

? możliwość dostosowywania odczytu wielokolumnowych list, jak list wiadomości,

? wsparcie dla User Interface Automation (UIA) – następcy technologii MSAA,

? ulepszoną obsługę konfiguracji profili głosowych,

? funkcję Indeks słów ([CTRL]+[INSERT]+[W]), która pozwala na stworzenie w dokumentach listy wszystkich słów, utworzenie, na podstawie wybranego słowa, podsumowania dokumentu oraz szybkie przeglądanie dokumentu podczas odczytywania wyłącznie linii lub zdań zawierających wybrane słowo.  Wirtualizacja okna to, w nowej wersji, skrót [ALT]+[INSERT]+[W], a wirtualizacja kontrolki to [ALT]+[INSERT]+[SHIFT]+[W].

Więcej informacji, w języku angielskim, na stronie producenta

Źródło: Altix

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top